Uddannelsesmuligheder, når du får kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Når du modtager kontant- eller uddannelseshjælp, har du mulighed for at opkvalificere dig. Få et overblik over dine forskellige muligheder for uddannelser og kurser i guiden her.

Guide til uddannelsesmuligheder for dig som modtager kontant- eller uddannelseshjælp

Dine uddannelsesmuligheder når du modtager kontant- eller uddannelseshjælp

Når du modtager kontant- eller uddannelseshjælp, har du mulighed for at opkvalificere dig, så du er bedre rustet til at komme i job eller starte på en ordinær uddannelse* på almindelige vilkår.

Guiden giver dig et grundigt overblik over de forskellige uddannelser og kurser. Du skal være opmærksom på, at guiden er vejledende, og at det i sidste ende er op til dit jobcenter at afgøre om og hvilke uddannelser du må tage.

NOTE: Ordinær uddannelse: uddannelse, hvor du modtager ydelser såsom SU, lærlingeløn, elevløn og lign. Det kan være en erhvervsuddannelse eller et studie på eks. erhvervsakademi eller universitetet.

Sådan forbereder du dig bedst til din samtale med jobcentret

Jobcentret vurderer, om du har mulighed for at deltage i uddannelse.

I vurderingen kigger de på:

 • din alder
 • uddannelsesbaggrund
 • kompetencer
 • ønsker
 • hvor længe, du har været ledig.

Inden mødet med din sagsbehandler kan det derfor være en god ide at:

For dig på uddannelseshjælp:

 • Tænke over, hvad du gerne vil uddanne dig til
 • Undersøge, hvilke uddannelser der findes, som matcher dine ønsker
 • Undersøge adgangskravene til uddannelserne
 • Finde ud af, hvad du mangler for at komme ind på uddannelsen
 • Undersøge dine muligheder for at tage kurser, der giver dig de rette kvalifikationer
 • Printe informationerne ud
 • Finde eksamenspapirer og udtalelser frem

For dig der er på kontanthjælp:

 • Tænke over dine ønsker til job
 • Undersøge brancher med gode jobmuligheder på ”arbejdsmarkedsbalancen”*
 • Finde virksomheder du gerne vil arbejde for
 • Undersøge dine muligheder for opkvalificering inden for faget
 • Printe informationerne ud
 • Finde eksamenspapirer og udtalelser frem
 • Tale med virksomheder om mulig ansættelse, hvis du bliver opkvalificeret

NOTE: Her kan du undersøge, hvilke brancher det er nemt at finde job inden for: https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/

Hvem har mulighed for at deltage i uddannelse

Dine muligheder for at uddanne dig, afhænger af om du er:

 • Under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse* (uddannelseshjælp)
 • Under 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse
 • Over 30 år med eller uden erhvervskompetencegivende uddannelse

NOTE: erhvervskompetencegivende uddannelse er videregående uddannelse, erhvervsgrunduddannelse eller erhvervsuddannelse. Studentereksamen og folkeskoleeksamen er ikke erhvervskompetencegivende uddannelser. 

Under 30 år uden kompetencegivende uddannelse (uddannelseshjælp)

 • Uddannelsespålæg. Du skal bruge ledighedsperioden på at blive klar til at starte på en ordinær uddannelse
 • Der lægges en plan for, hvordan du kan komme i gang med en ordinær uddannelse
  • Mulighed for at tage kurser, som ruster dig til at komme i gang med uddannelsen, eks. dansk eller matematik enkeltfag
 • Ret til skrive,- læse- og regnetest
  • Du kan tage kurser, der styrker dine læse, skrive og regne færdigheder

Under 30 år med kompetencegivende uddannelse

 • Der lægges en plan for, hvordan du kommer i ordinær beskæftigelse
 • Du har mulighed for at tage kurser, der kan hjælpe dig i job
  • Eksempelvis arbejdsmarkedsrettede uddannelser

Over 30 år med eller uden kompetencegivende uddannelse

 • Der lægges en plan for, hvordan du kommer i ordinær beskæftigelse
 • Du har mulighed for at tage kurser, der kan hjælpe dig i job
  • Eksempelvis arbejdsmarkedsrettede uddannelser
 • Er du ufaglært, har du krav på en læse,- skrive- og regnetest samt realkompetencevurdering
  • Du har ret til at tage kurser, der styrker dine læse, skrive og regne færdigheder
  • Mulighed for at tage kurser, der hjælper dig i gang med en ordinær uddannelse

Dine muligheder – kort fortalt

Det kan være en god ide at undersøge, hvilke uddannelser du gerne vil tage, inden du henvender dig hos dit jobcenter. På den måde kan I sammen lægge en plan for dit forløb som ledig, og jobcentret kan bedre hjælpe dig videre.

Du kan uddanne dig på flere niveauer:

 • Grundskolen: Almen uddannelse, som er undervisning i fag på 8. – 10. klasses niveau
 • Gymnasiet: Du kan tage enkeltfag
 • Erhvervsskoler: Eks. truckcertifikat eller hygiejnebevis

Uddannelser, der henvender sig til dig

Her får du et overblik over uddannelser, som kan være relevante i din situation.

Under 30 år uden uddannelse (uddannelseshjælp)

Du har mulighed for at tage kurser med henblik på at komme i gang med en ordinær uddannelse.

 • Forberedende grunduddannelse - FGU
 • Almen voksenuddannelse – AVU
 • Forberedende voksenundervisning - FVU
 • Ordblindeundervisning – OBU
 • Hf-enkeltfag
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Under 30 år med kompetencegivende uddannelse

Du har mulighed for at tage kurser med henblik på at komme i beskæftigelse

 • Arbejdsmarkedsuddannelse – AMU

Over 30 år med kompetencegivende uddannelse

Du har mulighed for at tage kurser med henblik på at komme i beskæftigelse

 • Arbejdsmarkedsuddannelse – AMU

Over 30 år uden kompetencegivende uddannelse

Du har mulighed for at tage kurser med henblik på at komme i beskæftigelse eller i gang med en ordinær uddannelse.

 • Almen voksenuddannelse – AVU
 • Forberedende voksenundervisning – FVU
 • Ordblindeundervisning – OBO
 • Hf-enkeltfag
 • Arbejdsmarkedsuddannelse - AMU


Overblik over de forskellige uddannelser

Forberedende grunduddannelse – FGU

 • Særligt for dig, der er under 25 år
 • Forbereder dig til at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job
 • Du modtager ydelse som svarer til uddannelseshjælp
 • Uddannelsen udbydes gennem din lokale FGU-institution

Du starter på et basisforløb, og fortsætter derefter på et af de 3 uddannelsesspor:

 • Almen grunduddannelse – AGU
  • For dig, der gerne vil starte på en ungdomsuddannelse
  • Du kan forbedre dig i boglige fag som dansk og matematik
  • Har mulighed for at komme i praktik
  • Uddannelsen afsluttes med prøver

 • Produktionsgrunduddannelse – PGU
  • For dig, der godt kan lide praktisk arbejde og samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik
  • Mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse bagefter
  • Undervisningen foregår på værkstederne ude på skolerne
  • Skoledagen er bygget op som på en rigtig arbejdsplads
  • Mulighed for at komme i praktik

Du kan arbejde med følgende fag:

 • Handel og kundeservice
 • Omsorg og sundhed
 • Industri
 • Service og transport
 • Kommunikation og medier
 • Motor og mekanik
 • Byg, bolig og anlæg
 • Jordbrug, skovbrug og fiskeri
 • Miljø og genbrug
 • Mad og ernæring
 • Musisk og kunstnerisk produktion
 • Turisme, kultur og fritidErhvervsgrunduddannelse – EGU

 • Du er i praktik det meste af dit undervisningsforløb
 • Kan være som mekaniker, maler og lignende
 • Du har skoleperioder, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik
 • Mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse bagefter

Adgangskrav: Individuel vurdering

Almen voksenuddannelse – AVU

 • En mulighed for dig, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse eller hf
 • Dækker fag, der er på niveau med folkeskolens 9. og 10. klasse
 • Kan være dansk, matematik og engelsk
 • Mulighed for online undervisning
 • Undervisningen udbydes af VUC

Adgangskrav: Individuel vurdering

Forberedende voksenundervisning – FVU

 • Hvis du vil blive bedre til at læse, skrive og regne
 • Undervisningen tager udgangspunkt i dit niveau
 • Mulighed for onlineundervisning
 • Undervisningen udbydes af VUC

Du kan få undervisning i 3 fag:

 • Start: Henvender sig til voksne, der har dansk som andet sprog
  • Varer mellem 30 – 60 timer
 • Læsning: Henvender sig til alle voksne
  • Har 4 trin, der hver varer mellem 30 – 60 timer
  • Du lærer:
   • at stave ord
   • at læse og forstå tekster
   • at skrive og bruge tekster
  • Matematik: Henvender sig til alle voksne
   • Har 2 trin:
    • Trin 1 varer mellem 30 – 60 timer
    • Trin 2 varer mellem 45 – 60 timer
   • Du arbejder med tal og matematik fra hverdagen

Adgangskrav: Direkte adgang

Ordblindeundervisning – OBU

 • For dig, der har brug for hjælp til at håndtere ordblindhed
 • Eneundervisning eller på små hold
 • Tager udgangspunkt i dine behov
 • Du får vist IT-værktøjer, som kan hjælpe dig med at læse og stave
 • Undervisningen udbydes af VUC og AOF

Adgangskrav: Samtale og test

Hf-enkeltfag

 • Gymnasial uddannelse rettet mod voksne
 • Er en fordel for dig, der ønsker at læse en videregående uddannelse på eks. et universitet, erhvervsakademi eller professionshøjskole
 • Udbydes af VUC

Adgangskrav: Folkeskolens 9. eller 10. Klasse + Krav til faglige forudsætninger

Arbejdsmarkedsuddannelse - AMU

 • Passer godt til dig, der har brug for et kompetenceløft for at komme i job
 • Korte kurser, som typisk varer 1 – 6 dage, nogle længere
 • Dækker mange brancher
 • Er målrettet ufaglærte og faglærte
 • Kan tilrettelægges efter dine behov
 • Kan give merit til erhvervsuddannelser
 • Foregår blandt andet på AMU-centre og erhvervsskoler
 • Du får bevis på dine kompetencer

AMU-kurser findes inden for følgende 12 fagområder, som hver indeholder mange moduler og kurser:

 • Bygge/anlæg og industri
 • Handel, administration, kommunikation og ledelse
 • Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
 • Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen
 • Mejeri og jordbrug
 • Metalindustrien
 • Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet
 • Serviceerhvervene
 • Svejsning og fyringsteknik
 • Tekniske installationer og energi
 • Træets uddannelser
 • Transporterhvervene

Adgangskrav: Ingen adgangskrav

Mulighed for ordinær uddannelse i særlige tilfælde

Som hovedregel skal du tage en ordinær uddannelse på almindelige vilkår, eks. SU. Men i nogle tilfælde kan jobcentret tilbyde dig at tage uddannelsen på kontanthjælp. Det kræver dog, at du:

 • Er under 30 år
 • Ikke har en kompetencegivende uddannelse
 • Er enten forsørger og/eller har opbrugt retten til SU
 • Uddannelsen skal være inden for et fag med mangel på arbejdskraft*

Erhvervsuddannelse for voksne EUV

 • Voksenuddannelse så du bliver faglært
 • For dig, der er fyldt 25 år
 • Bygger på dine kompetencer
 • Er en kombination af teori og praktik
 • Tilrettelægges af uddannelsesstedet alt efter om du har
  • AMU-kurser
  • Tidligere erhvervsuddannelse
  • Uddannelse ud over grundskolen
  • Relevant erhvervserfaring

Du kan vælge mellem mere end 100 erhvervsuddannelser fordelt på 4 hovedområder:

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Kontor, handel og forretning
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Teknologi, byggeri og transport

Bliv ”jobkvalificeret”

En mulighed for dig, der søger job inden for fag med mangel på arbejdskraft*.

 • Du kan tage kurser, der giver dig de kvalifikationer, du mangler for at blive ansat
  • Eks. svejsercertifikat eller hygiejnekursus
 • Din arbejdsgiver får betalt din opkvalificering i op til 3 måneder
 • Kræver, at din arbejdsgiver vil ansætte dig i et lønnet job

Hvordan bliver du ”jobkvalificeret”

 • Undersøg hvilke fag der har mangel på arbejdskraft
  • Brug ”arbejdsmarkedsbalancen”* til at undersøge mulighederne
 • Tal med dit jobcenter
 • Søg relevante stillinger
  • Fortæl virksomheden, at du har mulighed for at blive opkvalificeret

Gode råd til at finde information om uddannelserne

Grafikken er produceret af finduddannelse.dk. Du må gerne dele og bringe den, blot du henviser til kilden