23 jul 2020

Ny undersøgelse: HR rodfæster sig som profession

På en liste over de 30 mest efterspurgte kompetencer inden for HR-branchen i år 2016, ligger drive, administration, selvstændighed, konsulenterfaring og struktureret i top fem. Top 30 listen bygger på resultater fra en undersøgelse foretaget af Finduddannelse Danmark og ifølge Frans Bevort, forsker i Human Resource Management ved CBS, afspejler kompetencelisten det faktum, at HR er en kompleks branche, der i højere grad er ved at etablere sig som profession.

De mest efterspurgte kompetencer hos HR-folk i 2016

Læs mere om kompetencelisten og undersøgelsens resultater her >


HR - en kompleks branche

Kompetencelisten er baseret på data indsamlet fra over 700 jobopslag fra 2016 og ifølge Frans Bevort kan man ud fra listen genkende fire forskellige idealtyper i HR-branchen: Den administrative HR-ekspert, Den professionelle HR-specialist, HR-facilitatoren og HR-leaderen:


Den administrative HR-ekspert fordi HR’s opgaver i de fleste organisationer mængdemæssigt er administrative – derfor er det ikke overraskende, at netop disse egenskaber vægtes højt.”


Den professionelle HR-specialist er den moderne typisk akademisk uddannede HR-specialist, der har valgt at gøre karriere inden for HR og som bygger sit CV op med en bred erfaring inden for forskellige virksomhedstyper.”


HR-facilitatoren - denne profil er på trods af sin vigtighed, ikke er en specifik faglighed, men det kunne være en konsulent- eller projektlederprofil i hvilken som helst afdeling eller funktion.”


HR-leaderen - denne profil repræsenterer at mange HR-roller som eksempelvis at drive forandringsprojekter samt at varetage HR-partner roller faktisk indebærer ledelsesopgaver.”


HR idealtyper


At arbejdsgiverne efterspørger kompetencer inden for lige netop disse fire idealtyper afspejler ifølge Frans Bevort det faktum, at HR-jobs fortsat varierer i arbejdsopgaver og fokusområder, og at dygtige HR-medarbejdere derfor skal kunne besidde kompetencer fra hver af de fire profiler.

”Pointen er, at disse typer jo vanskeligt i praksis kan være til stede i samme person, selvom annoncerne givetvis blander dem lystigt”, fortæller han og tilføjer, at kompetencelisten derfor afspejler HR-fagets kompleksitet.


“HR etablerer sig stille og roligt som profession”

At administration ligger nummer to på listen over de mest efterspurgte kompetencer er ikke overraskende for Frans Bevort, da mange arbejdsopgaver og fokusområder inden for HR ofte er af administrativ karakter. Det at administration er blevet en kompetence og en egenskab, der vægtes højt blandt arbejdsgiverne i dag, skal man ifølge Frans Bevort tage som et bevis på, at administrativt arbejde ikke skal undervurderes.

”Der er mere indflydelse gemt i maskinrummet, end vi normalt anerkender. HR-fagligheden ligger i ekspertise inden for enkeltopgaver og systemer”, påpeger han.

Frans Bevort ser ydermere positivt på, at der på toplisten befinder sig kompetencer inden for især idealtypen ‘den professionelle HR-specialist’ og mener, at de efterspurgte kompetencer konsulenterfaring, rekruttering, opbygge relationer, HR-erfaring, erhvervserfaring, strategisk, organisationsforståelse mv., er et tegn på, at HR i langt højere grad stille og roligt er ved at etablere sig som profession. Netop disse kompetencer afspejler en efterspørgsel på medarbejdere med tyngde i forhold til specifik erfaring og faglig uddannelse.

”Specielt den ’Professionelle HR-specialist’ viser, at HR-faget opbygger tyngde, både i kraft af specifik erfaring og faglig uddannelse i såvel enkelt-teknikker/redskaber og generel uddannelse som eksempelvis bredere organisationsforståelse, forandringsfacilitering og ledelse”, fortæller han og tilføjer at kompetencelisten derfor også afspejler en efterspørgsel på HR-medarbejdere, der både besidder en detaljeret HR-faglighed samt et organisatorisk overblik, der matcher en ambition om at fungere som strategisk rådgiver og sparringspartner for ledelsen.

Om undersøgelsen

Kompetencelisten er baseret på data fra i alt 774 jobannoncer, som Finduddannelse.dk har gennemgået systematisk. Jobannoncerne inkluderer HR inden for en bred vifte af områder. I nogle tilfælde er lignende egenskaber nævnt med forskellige udtryk. Her har vi søgt på de forskellige udtryk og lagt dem sammen som en og samme kompetence.

For mere information kontakt:

Webredaktør Marie Tidemand på marie.tidemand@finduddannelse.dk eller på tlf.: 69 91 15 55

Senest opdateret: 23 jul 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-07-2022

5 bud på proceskonsulent udddannelser

I denne guide går vi tæt på uddannelsen til proceskonsulent og sætter fokus på, hvad en proceskonsulent egentlig er og hvad vedkommende beskæftiger sig med.

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2023

Top 30 kompetencer inden for psykologien

Få svaret på, hvilke kompetencer en psykolog af 2018 skal besidde. 

Læs mere
Sidst opdateret 26-06-2020

Hvordan tiltrækker, fastholder og udvikler I medarbejdere?

For rigtig mange virksomheder er det store spørgsmål, hvordan man tiltrækker, udvikler og fastholder de bedste talenter. Mentorprogrammer kan netop være vejen til en mere succesfuld churn.

HR
Læs mere
Sidst opdateret 09-01-2023

De mest efterspurgte kompetencer 2022: HR

Vil du gerne arbejde inden for HR? Måske arbejder du allerede inden for HR, men drømmer om kompetenceudvikling? Her kan du få overblikket over hvilke faglige og personlige kompetencer, der er de mest efterspurgte i 2022, så du kan skille dig ud af mængden.

Læs mere