Rust Programmering

Superusers, i Hillerød (+1 lokationer)
Længde
3 dage
Pris
13.200 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Længde
3 dage
Pris
13.200 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

i giver en gennemgang af sproget Rust, der har til formål at give deltagere forståelse af, hvordan man benytter Rust til at udvikle sikre programmer med indbygget memory safety, traits og type inferens.

I kurset ser vi nærmere på de grundliggende datatyper, som Rust benytter sig af, herunder heltal, kommatal, strings (både statiske og dynamiske), Arrays, Vectorer og hashtabeller.

For at kontrollere program-flowet anvende Rust på overfladen mange af de samme konstruktioner som forgænger-sprogene, men anvender dem på en sådan måde, at kodesikkerheden ikke bliver kompromitteret. Rust anvender ikke try-catch mekanismer til at håndtere fejl, da dette kan gøre flowet uigennemskueligt. Vi skelner mellem håndterbare fejl og katastrofale fejl. Hvis sidstnævnte sker, så skal programmet terminere.

Rust er ganske vist ikke objekt-orienteret i den gængse forstand, men tillader en kodestil, der anvender mange af de samme tanker som i Java/C++. Nedarvning eksisterer bl.a. ikke - Rust anvender en mønster-genkendelsesmekanisme på type-niveau for at håndtere polymorfi-lignende situationer. Vi arbejder med struct og funktioner til at indkapsle begreber, der skal klargøre program-logikken.

Vi ser desuden på, hvordan de grundliggende mekanismer kan anvendes til at håndtere input/output fra filer, samt hvordan Rust håndterer multiprogrammering i form af tråde.

Kurset indeholder både teori og praksis i form af projekter, der hver især illustrerer fordele og ulemper ved Rusts tilgang til problemløsning.

Superusers
karlebovej 91
3400 Hillerød

Superusers

SuperUsers a/s er en dansk virksomhed, vi er 40 kolleger, som siden 1984 har haft over 50.000 personer på kursus indenfor operativsystemer, databaser, netværk og program-udvikling. Vi gør os umage!SuperUsers a/s leverer IT-viden og løsninger, fra vores afdelinger i Hillerød...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret