Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Selskabsskat og sambeskatning

PwC Academy
2 dage
Kursus
Hellerup, Online
5.990 DKK ekskl. moms

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Kursusbeskrivelse

Selskabsskat og sambeskatning

Kravene til virksomhedernes skattefunktioner stiger som følge af kravet om at være compliant i en mere og mere kompleks skatteverden. Få viden til at kunne håndtere en række af disse forhold i det daglige arbejde med skat i virksomheden, og bliv opdateret omkring gældende regler og lovændringer.

Om kurset

Dansk og international skattelovgivning undergår konstant forandringer, og reglerne bliver mere og mere komplekse og vanskelige at tolke. I takt med dette stiger behovet for viden om og kompetencer inden for selskabsskat internt i virksomheder.

På dette intensive todages kursus i selskabsskat og sambeskatning gennemgås de aktuelle udfordringer og problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige skal kunne håndtere. Kurset omhandler de praktiske problemstillinger, der er forbundet med opgørelsen af selskabsskatten og sambeskatning, og giver dig værktøjer, du efterfølgende kan anvende i dit daglige arbejde.

Kursets indhold

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst.
 • Tidsbestemte og permanente reguleringer ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.
 • Afskrivninger, udbytte, fordringer, finansielle kontrakter, gæld, hensættelser, nedskrivninger og ikke-fradragsberettigede poster.
 • Sambeskatning, herunder delårsopgørelser ved ændring i sambeskatningskredsen ved fx køb og salg.
 • Skatteafstemning, udskudt skat og sammenhængen til indregning af skat i årsrapporten.
 • Fordeling af skatter i koncerner herunder acontoskat.
 • Underskudsbegrænsningsreglerne for selskaber og koncerner.
 • Praktiske udfordringer forbundet med rentefradragsbeskæringen efter de nye regler.

Dit udbytte

 • Ny og opdateret viden om de overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
 • Viden om optimal håndtering af reguleringer, afskrivninger, hensættelser, nedskrivninger og ikke-fradragsberettigede poster.
 • Dybere indsigt i vurdering af skattemæssige fordele og ulemper.
 • Overblik over sambeskatningsreglerne og udfordringer i forbindelse hermed.
 • Indblik i administrationsselskabets opgaver samt optimal indbetaling af acontoskat.
 • Viden om rentefradragsbeskæring efter de forskellige begrænsningsregler.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, som dagligt er involveret i, eller har ansvar for, virksomhedens skatteregnskab. En vis erfaring med selskabsskat er den bedste forudsætning for at få det fulde udbytte af kurset.

Om udbyderen

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

PwC Academy

Strandvejen 44
2900 Hellerup

Telefon: 3945 3535
Fax 3945 3545

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.