Masteruddannelser

Master i Skat

CBS - Master, i Frederiksberg (+1 lokationer)
Længde
Du bestemmer
Pris
139.400 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Løbende opstart (+2 startdatoer)
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Du bestemmer
Pris
139.400 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Løbende opstart (+2 startdatoer)
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

Skat

Master i Skat

Master i Skat bygger på en tværfaglig problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse søge at inddrage og bygge på deltagernes viden og erfaring. I uddannelsen indgår obligatoriske og valgfrie fag, der sikrer en bred og specifik viden.

Opbygning af din Master i Skat 

Master i Skat er tilrettelagt således, at den kan gennemføres som et 2-årigt uddannelsesforløb på deltid, eller tages i det omfang og det tempo, den enkelte deltager ønsker, dog maximum 6 år. 

Uddannelsen består af såvel obligatoriske fag som valgfrie fag. For at kunne afslutte med masterprojekt kræves juridisk metode, fire obligatoriske fag og fire valgfrie fag bestået.

Master i Skat udbyder over 30 fag indenfor direkte og indirekte skatter, som giver dig mulighed for at specialisere din Master til dit faglige behov.

Du tilmelder dig semestervis og kan tage fagene i den rækkefølge du ønsker. Obligatoriske fag kan erstatte valgfrie fag. Både obligatoriske og valgfrie fag kan læses som enkeltfag.

Hele uddannelsens arbejdsbelastning svarer til 1 årsværk, der defineres som en heltidsstuderendes arbejde (studium) i et år. Et årsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). 

Målgruppe

For at blive optaget på Master i Skat skal ansøgere mindst have en relevant bacheloruddannelse, en relevant mellemlang uddannelse (professionsbachelor) eller en relevant diplomuddannelse. Det kan f.eks. være en af  følgende uddannelser:

  • HA
  • BAC (jur)
  • SKAT's fuldmægtiguddannelse
  • Diplom i skat (Skatterevisoruddannelsen)
  • HD 2.del

Vi optager også ansøgere med uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med én af de nævnte uddannelser. Dette sker efter en konkret vurdering af den enkelte ansøger.

Du skal endvidere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal være opnået efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse.

Der foretages en samlet individuel bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer, herunder om de pågældende har haft relevant erhvervsarbejde.

Eksamen og diplom

Alle fag afsluttes med en eksamen, som kan være:

  • 3 timers skriftlig eksamen
  • 20 minutter mundtlig eksamen
  • Hjemmeopgave

Skriftlige eksamener afholdes altid i eksamenshallen på Amager, uanset hvor i landet undervisningen foregå.

Fag

Grundet Aarhus Universitets beslutning om at nedlægge Masteruddannelsen i indirekte skatter, er der indgået aftale om, at fag inden for områderne moms og told udbydes af CBS over en periode på 2 år, med start i foråret 2022.

Der vil være en koordineret overdragelse mellem Aarhus Universitet og CBS, således at fagene overtages af CBS, når de ikke længere udbydes af Aarhus Universitet.

Alle fag kan tages som enkeltfag og uddannelsen kan sammensættes efter eget ønske og behov.

Der gives merit for fag fra uddannelsen på Aarhus Universitet.

Pris

Prisen for en fuld master er: 139.400 kr.