Læs og forstå en årsrapport

PwC Academy, i Hellerup
Længde
2 dage
Pris
9.990 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid/deltid
Længde
2 dage
Pris
9.990 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid/deltid

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Kursusbeskrivelse

Læs og forstå en årsrapport

Dette kursus gør dig i stand til at kunne læse og forstå årsrapporten som en helhed og samtidig forstå og analysere årsrapportens enkeltdele.

På dette kursus lærer du at læse en årsrapport, og efter din kursusdeltagelse vil du have en god indsigt i og forståelse for årsrapporten. Kurset er primært centreret om 1) regnskabsforståelse og 2) regnskabsanalyse. Via regnskabsforståelse lærer du om strukturen i resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen og deres indbyrdes sammenhænge. Via regnskabsanalyse vil du kunne konkludere, hvorledes virksomhedens økonomiske situation ser ud, samt om der er faresignaler.

Dit Udbytte

Efter kurset har du:

  • En forståelse for de krav, der stilles til virksomhedens årsrapport
  • Et overblik over de enkelte bestanddele i årsrapporten
  • En forståelse for sammenhænge mellem årsrapportens bestanddele
  • En basisviden til at kunne foretage en overordnet analyse af virksomhedens økonomiske situation
  • En indsigt, således at du vil kunne anvende årsrapporten som beslutningsgrundlag.

Kursets indhold

  • Gennemgang af den lovgivning og de formelle krav, der danner grundlag for virksomhedens udarbejdelse af årsrapporten
  • Gennemgang af de tekstmæssige dele af årsrapporten, herunder påtegningerne, ledelsesberetning og den anvendte regnskabspraksis
  • Gennemgang af de talmæssige dele af årsrapporten, herunder resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter mv. samt deres indbyrdes sammenhænge
  • Udvalgte regnskabsposter - poster med særlig relevans for virksomhedens økonomiske situation
  • Regnskabsanalyse med fokus på nøgletal og identifikation af faresignaler.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer med en ikke-økonomisk baggrund, som i deres daglige arbejde har behov for at kunne læse og forstå en årsrapport. Fx advokater, advokatfuldmægtige, ingeniører m.fl., der har behov for at forstå kunders eksterne regnskab.

Kurset kan også være relevant for personer, der til daglig er beskæftiget med regnskaber, men som mangler det forkromede overblik over årsrapporten.

Forudsætninger

Der kræves ikke særlige regnskabsmæssige forudsætninger eller erfaringer for at kunne deltage i kurset. En generel forståelse for erhvervsmæssige forhold vil være en fordel - men ikke et krav.

Pris

Prisen for dette kursus er 9990 kr. ekskl. moms. 

PwC Academy
Strandvejen 44
2900 Hellerup

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret