Psykologkursus i valg af interventionsformer

Kursuscenter Sputnik, i København
Længde
2 dage
Pris
3.900 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
2 dage
Pris
3.900 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt.

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Hvorfor vælge Sputnik?

Eksperter i autisme og ADHD

Praktikere, der underviser praktikere

VISO-leverandør for Socialstyrelsen

Kursusbeskrivelse

Psykologkursus

Psykologkursus i valg af interventionsformer

Psykologkursus i Valg af interventionsformer med cand.psych.aut. og ph.d. Cathriona Cantio, som har medproduceret Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer vedr. autisme. Kurset søges forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen for psykologer (børn og unge). 

Formålet er, at deltagerne efter endt kursus kan beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer, samt at deltagerne kan vurdere effekten af den valgte interventionsform. Psykologkurset vil have et særligt fokus på valg af interventionsformer for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og komorbiditet.

Kursets indhold

Deltagerne trænes i at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle, adaptive og sociale tilgange som grundlag for valg af interventionsformer. Desuden inviteres deltagerne til at reflektere over psykologens muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund på baggrund af teoretisk og empirisk viden.

Gennem kursus i Valg af interventionsformer (børn og unge) opnås en bred viden om mulige interventionsformer og deres effekt, og deltagerne får mulighed for at træne kritisk refleksion og forbinde kursets tema til klinisk psykologisk praksis.

For at gøre kurset så praksisnært som muligt, er der udvalgt et diagnostisk hovedfokus på autismespektrumforstyrrelser og komorbiditet. Autisme er valgt, fordi diagnosen er blandt de mest udbredte blandt børn og unge og således er relevant for psykologer i både kommuner, regioner og på det private område.

Målgruppe

Kurset er for psykologer og søges forhåndsgodkendt til specialistuddannelsen for psykologer.

Kurset i valg af interventionsformer retter sig primært mod psykologer, som arbejder med børn og unge med neuroudviklingsforstyrrelser. Kurset er for psykologer, der er ansat i kommune, stat, region, privat eller som har egen klinisk praksis.

Deltagerantal

Der tillades maks. 30 deltagere på kurset.
Mindst 75 % af deltagerkredsen skal være psykologer eller læger samt andre akademikere med relevant uddannelse ift. kursets indhold.

Eksamen og diplom

Deltagerne får kursusbevis, som lever op til Dansk Psykologforenings retningslinjer til godkendelse af kurser til specialistuddannelserne.

Pris

Prisen for dette kursus er 3.900,00 kr. ekskl. moms. 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Psykologkursus i valg af interventionsformer
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Kursuscenter Sputnik
Hejrevej 43 st
2400 København NV

Kursuscenter Sputnik tilbyder kurser og efteruddannelse i København for den erfarne lærer, pædagoger og mellemleder. Sputniks kurser og efteruddannelse bygger på den systemisk/narrative teori og metode. Vi arbejder professionelt og metodisk velfunderet med at skabe relationer, og vi inddrager metoder inden for...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret