Vis finduddannelse.dk som: Mobile

1-årig Lederuddannelse for specialskoleledere og ledere af bosteder

Kursuscenter Sputnik
8 dage over et år
Åben uddannelse
København
Startdato: 10-09-2020 - København
16.000 DKK ekskl. moms

1-årig Lederuddannelse for specialskoleledere og ledere af bosteder

Systemisk-narrativ lederuddannelse i København

Sputniks systemiske lederuddannelse er skræddersyet til mellemledere, teamledere, koordinatorer og kommende ledere i uddannelsessektoren og på socialområdet. Vi har fokus på at udforske, udfordre og videreudvikle din egen individuelle ledelsesstil.

Pædagogisk lederuddannelse for special-skoleledere og ledere af bosteder

Vi tilbyder en pædagogisk lederuddannelse, som er målrettet dig, der arbejder med specialundervisning og specialpædagogik, f.eks. på en specialskole eller et bosted for børn, unge og voksne med autisme, psykisk sårbarhed, ADHD eller lignende udfordringer. De primære undervisere er cand.psych Pia Laursen og skolechef Jesper Larsen. Begge med adskillige års erfaring fra praksis og mange års erfaring som underviserteam. 

Tidligere deltagere giver udtryk for, at det er godt at tage uddannelsen, når man er ny leder eller på vej et nyt sted hen med sin ledelsesgerning, fordi den giver inspiration til at gå den nye vej med større sikkerhed og naturlig autoritet. 

Den systemiske og narrative model giver redskaber til:

 • at kunne genfortælle sin organisations historie på en ny og konstruktiv måde
 • at kunne bedrive ledelse op imod det organisatoriske narrativ
 • ​at kunne analysere sin egen position procesmæssigt i en given sammenhæng
 • at kunne adskille sig og skabe nye fortællinger og sammenhænge
 • ​at kunne skabe ny erkendelse i forhold til læring og ledelse både i teori og metode

Vi forventer, at deltagerne har lyst til at stille egen praksis til rådighed for fælles refleksion. Vi forventer desuden, at deltagerne øver sig i at omsætte nye redskaber og erkendelser imellem undervisningsgangene.​

Det får du med en systemisk, pædagogisk lederuddannelse hos Kursuscenter Sputnik

Du får på vores pædagogiske lederuddannelse for skoleledere og ledere af bosteder:

 • ​Seriøs faglig opkvalificering med udgangspunkt i nyeste forskning på det systemisk-narrative område
 • ​Strategier til at håndtere dilemmaer og paradokser, der opstår i krydspresset oppefra og nedefra
 • ​Redskaber til positionering og ledelse af selvledende medarbejdere
 • ​Redskaber til at analysere og synliggøre sammenhænge, bevægelser og relationer
 • ​Redskaber til at lede i kompleksitet
 • ​Refleksion over egen ledelsesprofil og inspiration til andre ledelsesstile
 • ​Et stærkt fagligt ledernetværk inden for uddannelsessektoren

Det indeholder den systemiske lederuddannelse

Sputniks systemiske lederuddannelse er bygget op af otte moduler, som hver varer en kursusdag.

 • Modul 1: Ledelse af organisationer – metatænkning og organisationsforståelse
 • Modul 2: Ledelse mellem tillid og tydelighed – kontekst, fælles 3. og domæner
 • Modul 3: Den bestemmende og den coachende leder – positionering og refleksion
 • Modul 4: Ledelse mellem fornuft og følelse – de 3 A'er og mentalisering
 • Modul 5: Teamledelse – bevidning og narrativitet
 • Modul 6: Ledelse i kompleksitet – udvidelse og afgrænsning
 • Modul 7: Ledelse gennem medarbejderudvikling – anerkendelse og dobbeltlytning, MUS-samtalen
 • Modul 8 Sammenkædning af anvendte metoder og begreber – fremlæggelser

Uddannelsens teoretiske fundament er den systemisk/narrative ramme. Rammen giver mulighed for meta-refleksion over sin egen ledelsespraksis og at bryde med sin vante tænkning.

Praksis-eksempler fra skole, uddannelse og socialområdet 

Skoleledelse og ledelse af bosteder eller lignende tilbud på uddannelsesområdet og det sociale område kræver ledelsesredskaber, der er tilpasset hverdagen. Alle eksempler, cases og metoder tager udgangspunkt i arbejdet på specialområdet. Underviserne har en grundig målgruppeforståelse og diagnoseviden og har udviklet metoder, som er særligt brugbare for medarbejdere i disse områder. Det gælder både i forhold til teamledelse, mødeledelse, organisationsledelse m.m.  

Læsegruppe på den systemiske lederuddannelse​

Som en del af den systemiske lederuddannelse bliver du tilknyttet en læsegruppe/netværksgruppe, der mødes én gang mellem hver uddannelsesdag. Uddannelsen afslutter med en synopsis, udfærdiget i læsegrupperne, som skal fremlægges sidste undervisningsdag. Synopsen vurderes bestået/ikke bestået. Lederuddannelsen og læsegruppen giver dig netværk med andre skoleledere, bostedsledere og uddannelsesledere. 

Se også systemisk-narrativ uddannelse for lærere og pædagoger

Sputnik tilbyder også systemisk-narrativ uddannelse i specialundervisning og specialpædagogik. Uddannelsen varer 16 hele dage fordelt på 8 moduler over et år. Pris: kun 20.000 kr. inkl. moms.

Gå til Systemisk narrativ uddannelse

Målgruppe

Specialskoleledere og bostedsledere

Deltagerne på den pædagogiske lederuddannelse er ledere og kommende ledere på skoler, uddannelsessteder, bosteder og sociale virksomheder. Herunder f.eks. skoleledere, forstandere, souschefer, teamledere, pædagogiske ledere, mellemledere.

Det er også muligt at tilmelde medarbejdere, som er på vej ind i ledelse. Det kan være teamkoordinatorer, mødeledere, konsulentfunktioner m.fl. 

Undervisere

Jesper S. T. Larsen, skolechef i Sputnik, efteruddannet i familieterapi, leder af Kursuscenter Sputnik.

Pia Laursen, Cand.Psych, ledelsescoach og supervisor, systemisk uddannelse fra Milanoskolen.​

Kursuscenter Sputnik er VISO-leverandør - udsendt som specialister for Socialstyrelsen.

Pris

16.000 kr. ekskl. moms (inkl. undervisning, forplejning og litteratur). 

Rabatmulighed
Ved flere tilmeldte fra samme institution får de efterfølgende deltagere 10 % rabat.

Praktisk information
Uddannelsen varer 8 dage fordelt over et år med mulighed for at omsætte de nye redskaber i praksis ind imellem undervisningsgangene.

Alle dage er fra 9-15 med mulighed for morgenmad fra 8.30. Der serveres frokost, frugt, kaffe og kage m.m. i løbet af dagen.

Uddannelsen afsluttes med formelt deltagerbevis, hvor det fremgår, hvad man har gennemgået, samt at man har bestået synopsis.

Kursuscenter Sputnik

Kursuscenter Sputnik

Kursuscenter Sputnik – Kurser og efteruddannelse til specialområdet

Kursuscenter Sputnik tilbyder kurser og efteruddannelse i København for den erfarne lærer, pædagoger og mellemleder. Sputniks kurser og efteruddannelse bygger på den systemisk/narrative teori og metode. Vi arbejder professionelt og metodisk velfunderet med at skabe relationer, og vi inddrager metoder inden for...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Kursuscenter Sputnik

Kursuscenter Sputnik

Hejrevej 43 st
2400 København NV

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne?

Gennemsnit 4,8

Baseret på 11 evalueringer

Anne Skovsende
(5)
Uddannelsen har været meget nærværende og rammer spot on på en mellemleders udfordringer. Uddannelsen er praksisnær og nem at anvende. Underviserne var gode til at skabe dialog.
Pia Maria Sommergaard
(5)
Der er en fin balance mellem teori og praksis. Jeg tænker, at uddannelsen er meget godt sammensat, "let spiselig" og meget relevant ift. systemisk tænkning og narrativ praksis. Underviserne supplerer hinanden vældigt godt, og det er et inspirerende spejl, de præsenterer for holdet.
Camilla
(5)
Tak for et fantastisk godt forløb, jeg håber, I overvejer et modul mere:) Pia er formidabel på alle måder, meget inspirerende og brænder godt igennem med engagement og inviterer os med på en spændende og udfordrende måde. Jesper er en god tovholder på kurset, sikke en behagelig atmosfære, som skaber en god ramme for, at det hele går op i en høje...
Vis alt
Få information

Udfyld formularen for mere information om 1-årig Lederuddannelse for specialskoleledere og ledere af bosteder

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,8)
Baseret på 11 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,8)
Baseret på 170 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase
Jeg kan varmt anbefale lederudda...

Kursustiden forløb sig over et år og gav dermed masser af mulighed for at afprøve viden i praksis og vende den i gruppearbejdet. Jeg kan varmt anbefale Sputniks lederuddannelse.

Jesper Thanning, Afdelingsleder, Basen Skole

Læs mere
Den praksisnære del er meget ved...

Uddannelsen har været et sted til eftertænksomhed og tanke om min egen virksomhed som lærer. Jeg har fået et rum til at evaluere på min egen praksis. 

Morten Ravn, Lærer, Gentofte Ungdomsskole

Læs mere

Du vil måske også være interesseret i: