Diplomuddannelser

Modul 3 - Designbaseret Samskabelse og Ledelse

Længde
5 dage
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
21 januar, 2025 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
5 dage
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
21 januar, 2025 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Startdato

1 tilgængelig startdato

21 januar, 2025

  • Holdundervisning
  • Kolding

Kursusbeskrivelse

Designbaseret Samskabelse og Ledelse

Modul 3 - Designbaseret Samskabelse og Ledelse

Designbaseret Samskabelse og Ledelse giver dig nye perspektiver på, og konkrete værktøjer til, at planlægge, udføre og styre involverende og samskabende processer i din virksomhed eller organisation.

På modulet lærer du at bruge designernes værktøjskasse til at skabe dybe og varige forandringer gennem engagement og ejerskab, som er helt afgørende, hvis du med succes skal lede tværfaglige projekter i tæt samspil med interne og eksterne aktører. Som led i undervisningen kommer du derfor til at stifte bekendtskab med brugerrejser, servicedesigntænkning og co-designprocesser, der udgør centrale designmetoder i samskabelsesprojekter og -processer. Du lærer kort sagt at planlægge og eksekvere med inddragelse af en bred skare af interessenter og andre aktører gennem flere iterationer.

Undervisning

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg om designmodeller og designmetoder og praksisnære opgaver, som du løbende selv skal arbejde med. I undervisningen går teori og praksis hånd i hånd, og du får afprøvet brugen af konkrete designværktøjer. I løbet af kurset kommer du derfor også til at arbejde med en case fra din egen virksomhed eller organisation. 
Undervisningens teoretiske viden bygger på dokumenteret forskning, og den foregår i Designskolen Koldings kreative miljø.

Udbytte

  • Du lærer at anvende udvalgte metoder i servicedesign og co-design med henblik på at (videre-)udvikle bæredygtige løsninger og praksisformer med fokus på involvering og samskabelse.
  • Du opnår viden om teoretiske kernebegreber inden for designledelse, forandringsledelse, samskabelse,  co-design, co-creation og servicedesign.
  • Du lærer at perspektivere og kritisk reflektere over potentialer og udfordringer ved ledelse af involverende projekter og processer.

Du kan tage en fuld diplomuddannelse

'Designbaseret samskabelse og ledelse' er et af i alt seks moduler på diplomuddannelsen i Strategisk Design (Diploma in Strategic Design). Du kan selv vælge, om du vil tage hele diplomuddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Du kan derfor planlægge det forløb, som passer til dine ønsker og behov, og du opnår en fuld diplomuddannelse, hvis du afslutter uddannelsen inden for 6 år. 
Gennem diplomuddannelsen bliver du introduceret til de centrale fagfelter inden for strategisk design, som er:

  • Designteori og designmetode 
  • Procesfacilitering 
  • Projektledelse

Den samlede pris for hele diplomuddannelsen er Dkr. 83.000,-

Målgruppe

Med en diplomuddannelse får du en formel, statsanerkendt uddannelse i designledelse, der giver dig nye perspektiver og metoder til at nytænke eksisterende forretningsgange.
Diplomuddannelsen er for alle, der arbejder med udviklingsprocesser, innovation og brugerinddragelse. 

Det kan være, at du er mellemleder eller leder, virksomhedsejer, i gang med at starte egen virksomhed, konsulent, udvikler, underviser eller noget helt andet. Det vigtigste er, at du – ligesom os – fornemmer, at plejer er død, og at vi skal have fundet nye, bedre og designinspirerede måder at skabe bedre organisationer på. 

Adgangskrav
Optagelse til diplomuddannelsen sker i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen for diplomuddannelser, særligt § 5.
For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse, minimum svarende til en erhvervsakademiuddannelse 
  • En relevant akademisk uddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet. Du skal beherske dansk, norsk eller svensk på højeste niveau. Derudover forudsættes det, at du kan læse og forstå engelsk.

Eksamen og diplom

Du skal aflevere en skriftlig opgave på 10 sider, der bedømmes af en ekstern censor efter 7-trinsskalaen. Som studerende kan du modtage vejledning på din eksamensopgave.

Pris

Pris
Dkr. 15.000,- 
Beløbet dækker undervisning, undervisningsmaterialer samt forplejning.
Du får 10 % rabat ved tilmelding af 3 fra samme CVR-nr., eller hvis du er alumne. 
Ved 5 tilmeldte fra samme CVR-nr. betaler I kun for 4.


NB: Rabatten gives kun på selve kursusprisen, ikke på prisen for kursusmaterialer og forplejning. ECTS-givende kurser er fritaget for moms, hvorimod momsen på forplejning og kursusmaterialer er obligatorisk. 

Mulighed for tilskud: Man kan eventuelt få tilskud på op til 10.000 kr. per år fra Omstillingsfonden (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Modul 3 - Designbaseret Samskabelse og Ledelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Designskolen Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Vores kurser, efteruddannelse og faciliteringsworkshops er for dig, der gerne vil dygtiggøre dig inden for design og designmetoder i bred forstand, og for virksomheder og organisationer, der har behov for at skabe innovation og nyt forretningspotentiale gennem designtænkning og strategiske...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret