Diplomuddannelser

Organisation, udvikling og samskabelse

Længde
8 dage
Pris
13.300 DKK ekskl. moms
Næste startdato
24 januar, 2024 (+6 startdatoer)
Heltid/deltid
Deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Længde
8 dage
Pris
13.300 DKK ekskl. moms
Næste startdato
24 januar, 2024 (+6 startdatoer)
Heltid/deltid
Deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Få mere information om kurset

Hvorfor vælge UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole?

Kompetencegivende forløb

Med udgangspunkt i din egen hverdag

Kompetente undervisere

Startdato

Vælg mellem 6 startdatoer

24 januar, 2024

 • Holdundervisning
 • Vejle
 • Dansk

5 februar, 2024

 • Holdundervisning
 • Odense
 • Dansk

6 februar, 2024

 • Holdundervisning
 • Odense
 • Dansk

21 august, 2024

 • Holdundervisning
 • Vejle
 • Dansk
 • Ansøgningsfrist: 01-06-2024

26 august, 2024

 • Holdundervisning
 • Odense
 • Dansk
 • Ansøgningsfrist: 01-06-2024

27 august, 2024

 • Holdundervisning
 • Odense
 • Dansk
 • Ansøgningsfrist: 01-06-2024

Kursusbeskrivelse

Vil du styrke din organisatoriske kompetence? Du udvikler din forståelse af organisationer og måder hvorpå ledelse, kultur og processer samt styring og strategi kan forstås i et ledelsesmæssigt, organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Du opnår kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med organisation, udvikling og samskabelse, så det tilfører værdi til din organisation og ledelse i samspil med interessenter, med særligt fokus på borgere og kunder.

Dit udbytte 

Modulet styrker din organisatoriske evne til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer i praksis.
Du opnår faglig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med organisationsudvikling og samskabende processer på forskellige niveauer i relation til din ledelsesudvikling.

Når du har gennemført modulet, kan du:

 • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst, så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter
 • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte konkrete ledelsestiltag
 • Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring
 • Kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål. (= kompetencemål i Studieordning)

Du vil opdage, at det bliver nemmere at udøve ledelse, som tilfører værdi for dig og din organisation som samskabelse med relevante interessenter.

Indhold på modulet

På modulet får du indblik i nyeste faglige viden om Organisation, Udvikling og Samskabelse set i forhold til din ledelsesopgave. Teorier og metoder, der hele tiden sættes i spil i forhold til dine og medstuderendes erfaringer, vha. drøftelse, øvelser og refleksion.

Du udvikler og arbejder med:

 • Perspektiver på organisationer
 • Organisationers struktur, kultur og processer
 • Styringsparadigmers indvirkning på arbejdspladsniveau
 • Strategi, styring og tværsektorielle udfordringer - samskabelse
 • Ledelse og meningsskabelse i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • Strategi, strategiprocesser og implementering

Modulets form

For at skabe virkningsfuld læring må du regne med at skulle arbejde videre med temaer mellem de enkelte studiedage, arbejde med afprøvninger i praksis og undervejs reflektere i og over praksis samt arbejde med opgaveskrivning, jf. modulets læringsmål.

Du kommer bl.a. til:

 • At udvikle og perspektivere din praksis/cases gennem undervisers teoretiske bidrag, refleksion over egen praksis, deltagelse i studiedrøftelser og aktionslæring

Målgruppe

Diplomuddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Uddannelsen er for dig, der minimum har en kort eller mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplomuddannelsen i Ledelse

Eksamen og diplom

Modulet Organisation, udvikling og samskabelse betsår af 10 ECTS-point. Modulet kan tages som et enkeltfag eller i forbindelse med diplomuddannelsen Ledelse.

Eksamensformen kan bestå af en skriftlig prøve, mundtlig prøve eller en kombinationsprøve. Eksamensformen besluttes før modulets opstart.

Pris

Prisen for modulet i Organisation, udvikling og samskabelse er 13.300 kroner.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Organisation, udvikling og samskabelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret