Personligt lederskab

Længde
2 år
Pris
82.000 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
2 år
Pris
82.000 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

Personligt lederskab

Personligt lederskab

Denne uddannelse sætter fokus på det personlige lederskab: bevidsthed og selvindsigt som grundlag for at kunne disponere egne følelser og få bevidst indflydelse på sin adfærd, tale og tanker i dagligdagens situationer på job og privat.

Du får:

 • indsigt i sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder
 • personlig erfaring i at få følelser og intelligens til at arbejde sammen
 • bevidsthed og indflydelse på dine følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil
 • redskaber til træning af Emotionel Intelligens på job og privat
 • personlig indflydelse i tilværelsens former for lederskab

Du lærer:

 • at bruge dine følelser i dagligdagens situationer på job og privat - med bevidsthed og selvindsigt - på måder der er godt for dig og dine nærmeste
 • at agere (bevidst) intelligent på følelser - i stedet for via (ubevidste)modstande, forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier
 • at neutralisere tilskyndelser til uhensigtsmæssig adfærd
 • at skelne mellem emotionelle og rationelle adfærdstilskyndelser, og vælge bevidst at gøre det, du vurderer, er det mest hensigtsmæssige i situationen
 • at forholde dig realistisk til andres følelsesmæssige reaktioner og reagere hensigtsmæssigt på dem
 • at tage ansvar for dit fysiske og psykiske helbred, herunder forebyggelse og håndtering af stress
 • at bestemme med empati og ydmyghed
 • at vælge din adfærd bevidst
 • at kommunikere assertivt med bevidst valg af kommunikation ud fra akkurat lytning
 • at arbejde med følelsesmæssig intelligens i organisationer og i ledelse

Det teoretiske grundlag er en analytisk metode baseret på menneskets adfærdsbiologi. Med biopsykologi som grundlag tilegnes viden om den indflydelse, menneskets biologiske arv har på det moderne menneskes adfærd og følelsesliv, og på livet i moderne organisationer. Samtidig kan den biopsykologiske analyse anvise situationsbestemt adfærd, der giver en udvikling og tillægger læring af både forandrede følelser og selvforståelse. (www.biopsykologi.dk)

Praktisk træning af personlige kompetencer relateret til menneskets medfødte drifter, indgår som et vigtigt element i uddannelsen, hvor der tages udgangspunkt i konkrete situationer og erfaringer fra arbejdslivet.

Målgruppe

De to år med Personligt Lederskab og indlæring af Emotionel Intelligens henvender sig til alle ambitiøse mennesker, som har lyst til at udvikle sig, er villige til at påtage sig det det fulde ansvar for deres liv, og gerne vil have friheden og kompetencerne til at kunne vælge deres adfærd, tale og tanker i dagligdagens situationer både på job og privat.

De er desuden særdeles velegnede for:

 • ledere med personaleansvar
 • mentorer som ønsker øget kompetence indenfor de psykologiske aspekter af mentoring processer
 • medarbejdere indenfor HR, projektledelse, procesledelse, undervisning og andre fag, som fordrer selvindsigt, stærke personlige kompetencer og psykologisk forståelse

Eksamen og diplom

Til slut i forløbet er der en afsluttende prøve, hvor du modtager et diplom i personligt lederskab. 

Diplomet giver adgang til at læse videre til Stresscoach og -terapeut samt Master Coach og Psykoterapeut.

Pris

Prisen for uddannelsen er 82.000 DKK 

Prisen dækker:

 • 500 studietimer årligt, heraf 350 med personlig undervisning og praktisk træning.

 • Fast mentor gennem hele studieforløbet.

 • Supervision 1. og 2. studieår.

 • Diverse undervisningsmaterialer og faglige værktøjer.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Personligt lederskab
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Coach & Psykoterapeut Skolen
H.C. Andersens Boulevard, 48 st. tv.
1553 København V

Coach & Psykoterapeut Skolens formål er at tilbyde kompetente uddannelser, med dansk udstedt certifikater, som dokumenterer anvendelse af videnskabeligt anerkendte teknikker og redskaber. Certifikat fra Coach & Psykoterapeut Skolen skal dokumentere det bedste, der findes i Danmark inden for uddannelser...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret