Masteruddannelser

Master of Management Development

CBS - Master, i Frederiksberg
Længde
2 år
Pris
216.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Løbende opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
2 år
Pris
216.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Løbende opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

Master of Management Development

Master of Management Development

MMD er en kontekstbaseret lederuddannelse. God ledelse kan kun udspille sig i lyset af den givne kontekst. På MMD lærer du at tænke ledelse i relationer. Det styrker dig som menneske og dit handlerepertoire som leder og skaber værdi i din organisation.

Hvad er MMD?

Ledelse
MMD er et forløb, der fordrer, at den enkelte deltager engageret og reflekteret skaber sig et ståsted/en iagttagelsesposition, hvorfra det bliver muligt at udvikle, organisere og implementere viden og erfaringer i egen ledelseskontekst.

Læring
Uddannelsen orkestrerer en vifte af konkurrerende aktiviteter, begreber, modeller, teorier og metaperspektiver, som giver deltagerne mulighed for at konstruere for dem meningsfulde mønstre og forpligtende iagttagelser.

Relationer
At bringe sig selv i spil og gennem den aktive investering i relationer og situationer opstår anledninger til læring. På MMD lærer deltagerne 'gennem' sig selv og de reaktioner og refleksioner, igennem hvilke de medkonstruerer en betydningsfuld kontekst.

Hvorfor MMD?

Du vil udvikle dig som menneske
MMD træner selvindsigt via refleksion og kritisk stillingtagen med afsæt i din kontekst. Dialogen og det forpligtende samarbejde med holdet, en fast refleksionspartner og en coach styrker dig som menneske og udvikler dig som leder.

Du vil udvikle din ledelsesfaglighed
MMD udvikler dit faglige og personlige lederskab, så du får et større handlerepertoire og gennemslagskraft som leder. På MMD bliver inspireret til ledelse i relationer, som kan styrke din organisation.

Du vil udvikle din virksomhed
MMD lærer dig at identificere og analysere de organisatoriske betingelser, strategiske processer og psykologiske forhold, der udspiller sig i din virksomhed. Det gør dig i stand til at skabe innovative og holdbare forandringer i din organisation.

Du har brug for værktøjer til ledelse
MMD skaber rammerne for, at du på et videnskabeligt og relationelt grundlag, engageret og reflekteret kan skabe dig et ståsted, hvorfra det bliver muligt at udvikle, organisere og implementere viden og erfaringer i din virksomhed.

Målgruppe

Deltagerne fra den private sektor
Virksomhedsmæssigt har MMD repræsentanter fra både små og mellemstore danske virksomheder og meget store internationale koncerner.

Deltagerne fra den offentlige sektor
MMD'ere fra offentlige sektor kommer fra et bredt spektrum af institutioner, forvaltninger og selskaber på tværs af kommuner, regioner og stat.

Deltagerne fra 3. sektor
En del MMD'ere kommer fra organisationer, som ikke entydigt lader sig placere i privat/offentlig sektor.

Deltagernes profil

Uddannelsesbaggrund
MMD'erne har en uddannelse på mindst bachelor niveau og 3 års relevant erhvervserfaring - men typisk mere.

Fordeling på køn
MMD'erne kommer især fra hovedstadsområdet/Sjælland og 10-25 pct. fra Fyn/Jylland/Bornholm.

Alder
Ved studiestart er MMD'erne typisk mellem 30 og 55 år gamle. Det giver en gennemsnitsalder på ca. 44 år.

Fag

MMD er et forskningsbaseret læringsforløb, hvor den enkelte deltager formulerer sine egne personlige udviklingsmål med udgangspunkt i egen ledelseskontekst, udfordringer og erfaringer. Den personlige udviklingsambition er et afsæt når din vifte af kompetencer udvikles gennem uddannelsesforløbet - i dialog med kolleger på holdet, forskere som undervisere, vejledere, coaches mv. Uddannelsens indhold forholder sig konstant åben for en tæt og relevant kobling til deltagernes praksis og de specifikke udfordringer, som de skal håndtere.

Pris

Studiegebyr: 216.000 kr.