Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master of Management Development

CBS - Master
2 år
Masteruddannelser
Frederiksberg
Startdato: januar 2023 - Frederiksberg
195.000 DKK Momsfri

Kursusbeskrivelse

Master of Management Development

Master of Management Development

MMD er en stærkt fokuseret, toårig og deltidsbaseret masteruddannelse, som fokuserer 100% på 'leadership'.

MMD styrker dit personlige lederskab og din personlige udvikling. MMD's aktiviteter inspirerer og udfordrer deltagerne til ledelse og til at håndtere nye og konstant foranderlige sammenhænge. MMD uddanner analytiske og refleksive ledere. Uddannelsens aktiviteter giver dig et stærkt teoretisk og praktisk afsæt for at forstå og håndtere ledelses- og organisationsudvikling: Strategiske ræsonnementer, organisatoriske betingelser, psykologiske processer. MMD forløbet styrker dit personlige handlerepertoire. 

Målgruppe

Diversitet i deltagersammensætning er et erklæret mål for MMD uddannelsen. Deltagerne kommer fra et bredt felt af både linie- og stabsfunktioner i både private, offentlige, frivillige, nationale og internationale virksomheder.

Deltagerne fordeler sig næsten 50:50 mellem privat og offentlig sektor, og lige mange mænd og kvinder deltager på MMD. Gennemsnitsalderen er 44 år ved studiestart. 

Video

Fag

MMD fokuserer udelukkende på ledelse og uddanner refleksive ledere, der kan se under overfladen, og som er i stand til at navigere under komplekse forhold og ændre uhensigtmæssige og fastgroede mønstre. Uddannelsen tager udgangspunkt i din erfaring og praksis som leder og styrker dit personlige lederskab og din personlige udvikling.

  1. På første semester indledes den progressive læringsproces med at sætte fokus på det personlige narrativ og de personlige læringsmål på MMD. Semestret fortsætter med at introducere forskellige teorier om ledelse og organisation samt igangsætter en kritisk og teoribaseret refleksion omkring viden og videnskonstruktion.
  2. På andet semester introduceres en række etablerede ledelsesteknologier og ledelsesværktøjer (strategi, kultur/branding, digital encounters og performance). Teorierne udsættes for diverse afprøvninger og tests i forhold til deltagernes egen praksis, hvorunder den etablerede grundlagsviden fra første semester også inddrages.
  3. På tredje semester vil betydningen af kontekst for udøvelse af ledelse sættes til debat ifm. MMD's jobswop-forløb, ledelse af mikroprocesser og en afprøvning af deltagernes kompetencer til at analysere og designe en konkret 24 timers forandringsledelsesopgave i en virksomhed.
  4. Studieforløbet afrundes med et modul om ledelsesfilosofi, videnskonstruktion samt masterclass, som bidrag til arbejdet med den afsluttende masterafhandling, der dokumenterer, diskuterer og relaterer de studerendes kompetencetilvækst til relevante teorier og modeller på det højeste internationale niveau.

Pris

Studiegebyret for MMD forløbet 2021/2022 er fastsat til kr. 195.000 (uddannelse er ikke momsbelagt). Det bliver opkrævet i 5 rater (et optagelsesgebyr og 4 rater, som opkræves ved starten af hvert semester). Studieafgiften kan således fordeles over tre budgetår. Det er muligt helt eller delvist at betale forud efter optagelse. 

Om udbyderen

På CBS' masteruddannelser mødes ledere og specialister fra det offentlige og private Danmark for at udvikle sig selv og deres organisation. Vores ambition er at uddanne dem, som udvikler Danmark. Når du tager en masteruddannelse hos os, bliver du en...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

CBS - Master

Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg

Telefon: 38153815

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master of Management Development

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.
Kundecase
Eske Winter-Jensen, Adm. Direktø...

”Masteruddannelsen på CBS har givet mig værktøjer til at forstå min dagligdag som leder og faktisk også agere i den.”

Læs mere