Vis finduddannelse.dk som: Mobile

HD 2. del - Finansiel Rådgivning

CBS – HD
2 år
Åben uddannelse
Frederiksberg, København
66.000 DKK Momsfri

HD 2. del - Finansiel Rådgivning

HD Finansiel Rådgivning - HD(FR)

 

Specialiser dig inden for finansiel rådgivning

Tag en HD 2. del i Finansiel Rådgivning (HD FR) og få faglig indsigt i kundernes beslutningssituation og rammerne herfor, når det gælder investeringer og deres finansiering. Du får en videregående finansiel uddannelse, der giver dig direkte anvendelig og erhvervsrelevant viden på et teoretisk højt plan. Studiet er forankret i den finansielle viden og forskning ved Institut for Finansiering. Derved bliver studiet løbende tilpasset til udviklingen i de finansielle vilkår og arbejdsopgaver og til nye forskningsresultater på det finansielle område.

HD i Finansiel Rådgivning på CBS giver dig kompetencer til at varetage specialiserede funktioner inden for kunderådgivning i finansielle virksomheder. Studiet er tilrettelagt til at udvikle den viden og de færdigheder, du som rådgiver eller leder i den finansielle sektor anvender inden for dit eget arbejdsområde.

Hvem bør tage HD FR?

Hvis du er ansat i den finansielle sektor, er en HD 2. del i Finansiel Rådgivning noget for dig. Især hvis du:

  • rådgiver private og mindre erhvervskunder inden for bank, realkredit, pension og forsikring
  • i forvejen har en uddannelse, men ønsker at udvikle nye kompetencer inden for finansiel rådgivning med henblik på karriere- eller jobskifte

Indhold på denne HD 2. del

HD uddannelsen udvikler dine analytiske evner og giver dig et indgående kendskab til fagområdernes relevante metoder. Det gælder ved personers og familiers beslutninger ved investeringer i værdipapirer og andre finansielle produkter som led i pensionsopsparingen, boligkøbet og lignende. Et vigtigt element er de mange risici ved beslutningerne.

De finansielle virksomheders vilkår, retslige rammer og risikostyringen indgår i studiet, hvor der anlægges en helhedsvurdering på den finansielle rådgivning. Du får mulighed for at specialisere dig inden for faglige interesse- og arbejdsområder gennem valgfagene på studiets 3. semester og hovedopgaven på 4. semester.

Om HD 2. del Finansiel Rådgivning

Tidsforbrug - HD Finansiel Rådgivning

HD i Finansiel Rådgivning er et krævende deltidsstudium, og du skal være indstillet på at bruge ca. 15 timer om ugen på undervisning, forberedelse, opgaveløsning, gruppearbejde, eksamen osv.

HD undervisning på CBS

På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer inden for den finansielle sektor.

HD i Finansiel Rådgivning er udviklet i tæt samarbejde med den finansielle sektor. Dette samarbejde sikrer, at studiet hele tiden er rettet mod arbejdsmarkedets og dine behov og baner vejen for nye muligheder i dit karriereforløb.

Studiet er planlagt og varetages af forskere og undervisere fra CBS. Det betyder, at vi er opdaterede med den nyeste viden inden for finansiering. Det betyder også, at CBS reviderer studiet løbende i forbindelse med nye opgaver og udfordringer i den finansielle sektor og nye områder den private kunde efterspørger rådgivning inden for. Den faglige kvalitet er derfor konstant i fokus.

På studiet får du mulighed for at specialisere dig via et bredt udbud af valgfag på studiets 2. studieår. Dette sikrer den nødvendige faglige dybde og er med til at målrette dine kompetencer.

Pris

Pris per semester: 16.500 kr. - i alt for alle fire semestre: 66.000 kr.

Prisen for HD uddannelsen dækker:

  • Undervisning
  • Vejledning
  • To eksamensforsøg pr. fag

Derudover er der udgifter til bøger.

CBS – HD

CBS - HD uddannelsen

Copenhagen Business School (CBS) er et internationalt universitet, der forsker og underviser i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. Vi er en af de største business schools i Europa og samarbejder med universiteter og virksomheder i både ind- og udland. CBS har Danmarks...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til CBS – HD

CBS – HD

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg


Få information

Udfyld formularen for mere information om HD 2. del - Finansiel Rådgivning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer