Uddannelsesforløb | Ufrivilligt skolefravær

Basen Kompetencecenter, i København
Længde
3 dage
Pris
4.595 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Længde
3 dage
Pris
4.595 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

Uddannelsesforløb | Ufrivilligt skolefravær

De seneste år er antallet af børn og unge, der ikke kommer i skole, steget markant. Dels viser rapporter fra både Børns Vilkår og Socialstyrelsen, at det er et stigende problem, og dels tyder erfaringer fra praksis på, at det er et emne, som flere fagprofessionelle ønsker at blive klogere på. Mange lærere og pædagoger står med komplicerede skolefraværsforløb, som de ikke er klædt på til at håndtere, og forældre står ofte med et vigtigt ansvar i hjemmet for at forsøge at få børnene ud af hjemmet.  

Denne uddannelse vil fokusere på, hvordan skolefraværet kan ses som et fællesskabsanliggende, hvor alle parter kan arbejde bedst muligt sammen om at bryde isolationen og få børnene i trivsel igen.  

Uddannelsen er bygget op over 3 hele dage med ca. 4 uger imellem, så der er tid til at implementere nogle af de værktøjer, der gives med fra gang til gang, i egen praksis. På kursusgang 2 og 3 vil der være opsamlinger hvor vi udveksler erfaringer med at anvende værktøjerne i egen praksis. Man skal derfor være klar på at stille egne refleksioner til rådighed. Der vil være forskellige oplægsholdere på de enkelte kursusdage, men én gennemgående uddannelsesansvarlig.

1. Kursusdag
Hvordan arbejder man med ufrivilligt skolefraværblandt børn og unge?

Vi vil tage udgangspunkt i at definere ufrivilligt skolefravær samt gå i dybden med adfærd og årsager, vi ser i forbindelse med ufrivilligt skolefravær. 

Vi vil ligeledes se på, hvordan børn og unges kapacitet for krav falder, når de belastes af psykiske udfordringer. Vi vil dykke teoretisk og erfaringsbaseret ned i, hvad der ligger i børnenes “nej” til skolegang samt årsager til deres nedsatte kravkapacitet. 

Der vil på denne første kursusgang introduceres konkrete værktøjer og anbefalinger til, hvordan vi kan begå os som professionelle med børn og unge, der har ufrivilligt skolefravær samt evt. nedsat kravkapacitet. Du vil blive introduceret til handlemuligheder i forhold til at arbejde med disse børn og unge samt få mulighed for at stille dine egne erfaringer med målgruppen til rådighed for fælles refleksion.

2. Kursusdag 
Mentaliserende samtaler og det komplicerede forældresamarbejde.

På denne 2. kursusgang vil vi gå ind i mentaliseringsbegrebet, som både er relevant i samtaler med de unge, men også med deres forældre, når vi skal samarbejde om at bryde det ufrivillige skolefravær. Når vi arbejder med børn og unge med psykisk komplekse vanskeligheder, er forældrene en meget vigtig ressource ift. at øge barnets trivsel og funktionsniveau. Forældre kan stå med en stor opgave, der nogle gange langt overstiger forældrerollen, når deres børn er i mistrivsel. Derfor skal vi som fagprofessionelle ofte ind og hjælpe ift. nogle faktorer, som er meget følsomme i en forældre-barnrelation.

Dette samarbejde kan kompliceres af mange forskellige faktorer. Når det sker, kan vi som professionelle blive præsenteret for mere private følelser såsom vrede, frustration eller sorg. Følelser som disse kan igangsætte en oplevelse af afmagt hos både den professionelle og forælderen. Vi vil derfor også introducere mentaliserende samtaler, som åbner for nye refleksioner og handlemuligheder i sådanne samarbejder.

3. Kursusdag 
Hvordankan man skabe forandringer i sager med ufrivilligtskolefravær ud fra en forståelse af problematikken som et fællesskabsanliggende imellem barn, forældre, skole, kommune og samfund?

På 3. kursusgang præsenteres kursisterne for begrebet ”vilde og tamme problemer” som en forståelsesramme for skolefraværssager. Kursisterne vil  blive introduceret til Engagement-modellen, som kan benyttes til at arbejde med ”vilde problemer” i praksis, herunder det teoretiske og empiriske grundlag for at benytte modellen. Det er målet, at kursisterne får en øget forståelse for ”vilde problemers” natur samt en konkret model, der kan bruges i samarbejdet med forældre og øvrige instanser omkring et barn med ufrivilligt skolefravær.

Der vil på denne 3. gang være en del casearbejde ud fra de erfaringer, som kursisterne har gjort sig igennem uddannelsesforløbet, hvor der er afprøvet forskellige værktøjer i egen praksis.  

Målgruppe

Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Pris

Prisen for denne uddannelse er 4595kr. 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Uddannelsesforløb | Ufrivilligt skolefravær
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Basen Kompetencecenter
Strandboulevarden 122
2100

Specialister i børn & unge med særlige behov

Arbejder du med børn og unge med særlige behov, og har du brug for at få opkvalificeret din viden om psykisk sårbarhed og hvilke metoder der kan bringe barnet eller den unge videre? Så er Basen Kompetencecenter det rigtige valg....

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret