Kursus
Ingen anmeldelser

Team- og relationskompetencer

Arno Education, i København
Længde
2 dage
Pris
4.800 DKK ekskl. moms
Kurset afholdes på
Dansk
Længde
2 dage
Pris
4.800 DKK ekskl. moms
Kurset afholdes på
Dansk
Få mere information om kurset

Hvorfor vælge Arno Education?

Unikt antisstress grundlag med fokus på gøren og væren

Udvikling på både personligt og fagligt plan

35 års undervisnings- og udviklingserfaring

Kursusbeskrivelse

Udvikl team- og relationskompetencer, der gør en forskel


Arno Educations - team- og relationskompetencer

 

Vigtigheden af team- og relationskompetencer

Mange potentielle ressourcer i et teamsamarbejde bliver aldrig udnyttet på grund af manglende team- og relationskompetencer i og omkring teamet. I stedet bidrager det til et dårligt og stressende samarbejde, hvor alle bliver offer for en overlevelseskultur med ufrugtbar konflikter og ineffektivitet. Gode team- og relationskompetencer er derimod befordrende for at:

 • Forskelligheden i teamet bliver omsat til udvikling og læring, i modsætning til at munde ud i destruktive konflikter
 • udløse teamets ekstraordinære potentiale, hvor to + to er mere end fire, i kraft af et samspil der øger opfindsomheden, kreativiteten og en nytænkning, der styrker teamets ydeevne og trivsel

Dit udbytte af kurset

På dette kursus får du en række redskaber til at lykkes som deltager i et team og bidrage til at udvikle tillidsfulde relationer og gensidig respekt.
Du lærer bl.a hvordan du sammen med dit team:

 • Forebygger relationelle konflikter og omsætter forskelligheden i teamet til udvikling og engagement

 • Skaber en feedback og evalueringskultur der understøtter teamets sammenhængskraft og den gode opgaveløsning 
                                                                               
 • Anvender kommunikations- og mødeformer der øger teamets effektivitet og trivsel

Kursusindhold

Kursusindholdet består af praktiske værktøjer, som du både kan anvende personligt og sammen med dit team. Værktøjerne er udviklet og inspireret på baggrund af forskellig teoretiske forståelser inden for teamforskning og gennem mange års konsulenterfaringer inden for området. Her er nogle ad de spørgsmål og temaer som du vil få svar på i kurset:

 • Hvordan finder man som team frem til bæredygtige regler, værdier og processer, der styrker det fælles engagement, så alle bliver en aktiv del af teamet, og som bygger på gensidig tillid, respekt og støtte?
 • Hvordan kan du og dit team omsætte jeres faglige og sociale potentiale til et bæredygtigt "kompetencesystem"?
 • Hvordan kan du og dit team anvende forskellige kommunikations- og mødeformer, der effektiviserer og styrker jeres samarbejde?
 • Hvordan kan du og dit team konstruktivt anvende evalueringer, feedback og gensidig kritik, som beriger teamet og den enkelte?
 • Hvordan håndtere du som deltager i et team tendenser til "gruppetænkning", hvor teamet mister sin vitalitet pga. fasttømrende og magtstyrende interne normer?

Kursets form

Undervisningen veksler mellem teoribaserede oplæg tilknyttet redskabsorienteret gennemgange, og med at du som deltager relatere det hele til din egen praksis, så det gennemgåede stof bliver umiddelbart anvendelsesorienteret.

Din og hele holdets læreproces understøttes af gensidig refleksion og feedback på baggrund af case-øvelser, hvor du finder dine egne svar på udfordringerne. Dette i en proces som øger din bevidsthed om egne faldgrupper og udviklingsmuligheder.

Der bliver primært arbejdet med cases som holdet selv formulerer på baggrund af erfaringer fra eget virkefelt.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der arbejder i teams eller med facilitering af teamprocesser. Det gælder:

 • Ledere, medarbejdere og undervisere

Eksamen og diplom

Efter gennemførelsen af kurset kan du modtage et kursusbevis.

Tager du alle tre moduler på RelationsUddannelsen, hvor dette kursus udgør modul 2, kan du afslutte hele forløbet med et eksamensbevis. Læs om kravene under beskrivelsen af RelationsUddannelsen.

Pris

 • For et og flere relationskurser

  • For dette modulkursus er prisen: 4.800 kr.
  • Der gives 25% rabat på tilmelding til 2. kursus, således at prisen for dette bliver 3.600 kr.
  • For hele RelationsUddannelsen på tre moduler: 11.500 kr. i alt

Alle priser er ekskl. moms og inkl. materialer og forplejning

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Team- og relationskompetencer
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
Arno Education
Københavns Universitet
Njalsgade 76, 4. s
2300 København S


Kurser der gør dig bedre til det du allerede kan, og bidrager til personlig og  faglig udvikling 

Lær at udnytte dit skjulte potentiale med et af Arno Educations mange kurser.  Baseret på et specielt anti-stress grundlag, vil vores kurser give dig værktøjer til  bedre at håndtere konflikter, arbejde i teams, udvikle gode vaner, og generelt bringe  balance...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret