ISO 14001 certificering

ISO kurser over hele landet

Et ISO-14001 kursus vil bidrage til at forbedre en virksomheds miljøpræstation. Der er et øget fokus på at også virksomheder tager hensyn til miljøet. En ISO-14001 certificering viser omverdenen, at din organisation har kontrol over de miljømæssige forhold.
Viser 1-13 af 13
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-13 af 13

ISO-14001 kursus til forbedring af miljøforvaltning

ISO 14001 er verdens mest anvendte og en international accepteret model af et miljøledelsessystem. Formålet er at have en international standard for, hvordan miljøledelse løses bedst muligt af virksomheder, samt for at effektivisere miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

iso-14001ISO-14001 er en udviklet for at gøre det gennemskueligt, hvad virksomheder bør gøre for at  forbedre deres miljøindsats. Det er et værktøj, som bliver anvendt til at vurdere virksomhedens miljømæssige præstation, ledelse og effektivitet. ISO-14001 er velegnet til organisationer af alle størrelser og i alle brancher.

Hvad er miljøet?

Miljøet som generelt betegnelse for jorden i sig selv, er et af de steder, hvor det oftest blive nævnt. Jorden er i krise, eller nærmere betegnet, vores liv på jorden er i krise. Vi forbruger flere ressourcer end vi har, og afsætter flere affaldstoffer end vi har plads til. Det er alt sammen noget som mennesket kan påvirke selv. Her kan forskellige firmaer og arbejdspladser gå forrest, da de som større maskineri, kan have en større påvirkning - negativt såvel som positivt. Kan dit firma gøre mere? Tag en ISO-14001 kursus og din ud af det!


ISO-14001 og EU-regler

Miljøledelsessystemet ISO-14001 er baseret på EMAS-ordningen, EU-regler. Der er dog lidt færre krav til ISO-14001 end til EMAS.

EMAS står for "Eco-Management and Audit Scheme". Det er EU's frivillige miljøledelsesordning, der henvender sig til alle typer virksomheder.EMAS er det mest ambitiøse miljøledelsessystem en virksomhed kan indføre. Som certificeret virksomhed kan man vise sine kunder og verden omkring, at man lever op til EU’s krav om miljøledelse.

ISO-14001 er så den internationale standard i miljøledelse, der ligledes er frivillig og indeholder færre krav, hvilket gør den til at godt sted at starte skulle man ønske at forbedre sin miljøledelse. 

 
Krav for at få en ISO-14001 certificering

Miljørevision er en løbende proces. Styring vil blive forbedret ved at indføre operationelle mål og målsætninger, ved etableringen af konkrete programmer, og ved løbende overvågning af resultater.

Hvilke elementer skal være opfyldt for at få en ISO-14001 certificering?

  • Planlægning
  • Miljøpolitik
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Iværksættelse og drift
  • Ledelsens gennemgang

 
Desuden kræves det, at virksomhedens ledelse løbende vurderer miljøledelsessystemet i ledelsesberetningen. Intern revision er en vigtig del af kvalitetsstyringssystemet. Det er et konkret organisatorisk udviklingsværktøj.
 
Der findes flere typer af relevant efteruddannelse for folk, der har brug for mere information om ISO-14001 standarden, eller som planlægger dens indførelse. Find dit ISO-14001 kursus herinde. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen