Viser 1-2 af 2
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-2 af 2

Geografiske Informationssystemer (GIS) - Lær at arbejde med brugbare GIS - systemer 

Geografiske Informationssystemer, forkortet som GIS, dækker over et bredt fagområde, og det kan referere til en lang række af teknologier, processer og metoder. Det kan anvendes til mange opgaver indenfor blandt andet ingeniørvidenskab, planlægning, transport/logistik, forsikring og telekommunikation. GIS er altså mere end kortlægning. Det handler om at kunne organisere, visualisere og analysere rumlige data. Hermed er det en kraftfuld værktøjskasse og database, der letter bl.a. måling og modellering af rum og sted.

Hvorfor lære at arbejde med GIS - systemer?

Med udviklingen af ​​internettet og globale navigationssystemer, bliver GIS kun mere og mere udbredt. Til daglig tænker du måske ikke over hvor stor en del af dit liv GIS egentlig er. Som eksempel kan nævnes Google Earth som nemt gør det muligt at se og planlægge den hurtigste rute fra fra A til B virtuelt. GIS bruges altså aktivt i langt de fleste brancher hvor der håndteres store mængder geografiske data, som kræver viden og praktiske færdigheder i, hvordan data kan lagres i databaser til lokalt brug eller via internettet. 

For at kunne arbejde med GIS og dermed evne at fordybe dig i håndtering, opbevaring, præsentation og analyse af geografiske data, er det oplagt at lære mere om arbejdet med GIS - systemer via et kursus indenfor området. 

Et kursus i GIS

Med et kursus i GIS får du færdighederne til at bruge store mængder geografiske data og du lærer også, hvordan den videre behandling af den indsamlede data skal håndteres. Langt de fleste kurser lægger både vægt på den teorestieske del, ved at give en grundlæggende forståelse for hvad GIS er og hvordan det kan bruges samtidig med, at den praktiske anvendelse af GIS ikke nedprioriteres. 

Efter endt kursus i GIS opnår du følgende viden:

  • Du får en god forståelse for, hvilke elementer GIS består af, og hvordan disse elementer virker sammen
  • Du opnår indgående kendskab til forskellige databaser, særligt relateret til naturforvaltning og fysisk planlægning
  • Du får et godt kendskab til forskellige metoder til indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af lokationsbaseret information
  • Du får endvidere et godt kendskab til GIS-software og hvordan disse kan bruges til at løse opgaver

Endvidere opnår du følgende færdigheder: 

  • Du evner at planlægge og udføre dataindsamling i felten, baseret på brug af GNSS, drone og håndholdte dataindsamlingsenheder
  • Du evner at bruge GIS-software til indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af geografisk information

Karrieremuligheder indenfor GIS

Virksomheder verden over og på tværs af brancher, bliver i stigende grad afhængige af placeringsintelligence for at træffe bedre beslutninger, internt såvel som eksternt. Som følge heraf, er der stor efterspørgsel på GIS- fagfolk. Udstyret med datavisualisering og rumlige analysefærdigheder kvalificerer GIS-fagfolk sig altså til flere erhverv. Iblandt disse områder er offentlig forvaltning et område hvor mange opgaver løses ved hjælp af GIS. Herudover er der også mulighed for at arbejde i privat rådgivning, f.eks. med naturregistrering. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen