Viser 1-3 af 3
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-3 af 3

Familieterapi kursus online

Familieterapi kursus online

Er du Interesseret i at løse konflikter, forbedre relationer, samt skabe trivsel og udvikling i familier? Så kan et kursus i familieterapi være noget for dig. Du vil lære at mægle interpersonelle relationer, og vil have stor indflydelse på, hvordan familien er sammen, og hvordan de er der for hinanden.

Hvad du nøjagtigt kommer til at lave som familieterapeut afhænger af familien og behovet. Men med et kursus i familieterapi er du godt klædt på til enhver type situation. Den online-dimension sikrer at du kan tage kurset i hjemmevante omgivelser og i ro og mag.

Hvad er en familieterapeut?

Familielivet kan til tider være udfordrende og konfliktfyldt. Der kan opstå konflikter, uenigheder eller disputter som kræver ekstern hjælp, og her kan en familieterapeut være behjælpelig. Andre gange, kan familien se at der som følge af snarlig forandre opstår et behov for rådgivning og hjælp til at håndtere svære situationer.

Men familieterapeuter kan også arbejde forebyggende ved at kigge på, hvordan familien kan skabe sunde relationer og håndtere konflikter fremadrettet. En familieterapeut er derfor en ekstern konsulent, der rådgiver og lærer familier at tackle uoverensstemmelser og konflikter hensigtsmæssigt.

Familieterapeuter er typisk en professionel og fagligt uddannet person med social-, pædagogisk-, læge- eller sundhedsfaglig baggrund.

Hvad laver en familieterapeut?

En familieterapeut arbejder med familier, forældre, par og børn. Fokus kan variere fra familie til familie, afhængig af, hvor familien ønsker hjælp, og hvor du kan se problemstillinger. Fokus er dog bredere end blot det enkelte individ, da det både handler om hver enkelt individ i familien, og ikke mindst relationerne imellem. Fokus er derfor på måden vi er sammen på, som er afgørende for den enkeltes trivsel, udvikling og velvære.

Typisk, hjælper familieterapeuter i situationer og problemstillinger, der omhandler:

  • Sammenbragte familier og bonusbørn
  • Skilsmisser og familielivet før, under og efter
  • Konflikter mellem generationer
  • Konflikter mellem søskende
  • Tvivl og uenighed, f.eks. Ift. opdragelse, og hvad der er “bedst” for børnene
  • Genetablering af familier efter adskillelse

Hvem kan blive familieterapeut?

Typisk henvender familieterapeut-uddannelser sig til fagpersoner af forskellig grunduddannelse og erhvervsarbejde. Typiske kursister er dog f.eks. organisationskonslutenter, psykologer, pædagoger, præste, sygeplejersker, lærere, socialrådigvere, ergo- og fysioterapeuter.

Det faglige behov er også forskelligt fra kursist til kursist; Nogle har behov for et opkvalificerende kursus for at kunne varetage sin rolle med nuværende klienter, andre ønsker at arbejde selvstændigt som par- og familieterapeut, mens det for nogle også kan være et springbræt til at søge nyt arbejde.


Hvordan foregår familieterapi?

Familieterapi foregår i et samarbejde mellem familien og terapeuten, hvor der granskes problemstillinger og konfliktområder, som terapeuten herefter hjælper med at løse.

Familieterapeuten faciliterer familiemøder, også kaldet familieterapi. Fokus er på at søge konfliktområderne, samt sørge for at alle familiens medlemmer føler sig hørt, så konflikten kan håndteres ordentligt, og at der skabes sunde relationer i familien.

Processen kan forløbe meget forskelligt, afhængigt af udfordringer, relationer og familie. Det kan derfor også være meget forskelligt hvor mange der er er involveret, og hvor lang tid disse familiemøder tager. Dette aftales på individuel basis mellem familieterapeut og familie.

Dit udbytte ved et online kursus i familieterapi

Det specifikke indhold på kurserne i familieterapi online varierer fra kursus til kursus. Generelt vil du dog blive klædt på til at assistere familier i at skabe en nemmere og mere fredfyldt hverdag, hvor fokus er på sunde relationer, ordentlig konfliktløsning og nedtrapning af konflikter.

Typisk vil familieterapeut uddannelsen givedig en bred vifte af kompetencer, hvor du bl.a. kan lære at:

  • Mægle, konfliktløse og konflktnedtrappe
  • Genetablere sunde relationer
  • Rådgive og hjælpe til at håndtere svære situationer.

Fokus er både individ- og gruppeorienteret, da det er vigtigt for en familieterapeut at få alle individer og parter til at føle sig hørt og involveret, for at gruppedynamikken kan fungere.

Hvordan foregår et kursus i familieterapi online?

Et kursus i familieterapi online foregår typisk ved at du skriver dig op på udbyderens side, hvorefter du bliver kontaktet på mail af udbyder med et tilmeldingslink. Herefter kræver det blot, at du har en enhed med fungerende internet og lyd for, at du kan deltage i undervisningen.

Varigheden af kurset varierer fra kursus til kursus, men dette kan du læse på de enkelte udbyderes kursusbeskrivelser. Du vil dog typisk kunne stille spørgsmål undervejs, ligesom du typisk også kan chatte med andre kursister, så I sammen kan skabe et rum med fokus på læring og maksimalt udbytte.

Hvorfor tage et onlinekursus i familieterapi?

Du har sikkert en travl hverdag, og et job der skal passes. Familieterapeutkurser tages typisk af folk, der i forvejen er i job. Med få timer i døgnet tilovers, kan et onlinekursus derfor være løsningen for dig, da du i ro og mag kan tage det hvor som helst. Om du er hjemme, på farten eller et helt tredje sted har ingen betydning, så længe du har adgang til en enhed med fungerende lyd og internet.

At tage kurset online giver dig derfor større frihed, da du ikke er bundet til at skulle møde op et bestemt sted. Vi har også en lang række kurser i familieterapi, som ikke er online.

Så tag et online kursus i familieterapi og bliv klar til at løse konflikter, skabe sunde relationer og hjælpe familier til en nemmere hverdag!

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier