Tag en diplomuddannelse i psykologi

Få diplom på det

En diplomuddannelse i psykologi er relevant for dig, der ønsker at anvende psykologisk viden i dit arbejde. Du er måske uddannet som pædagog, folkeskolelærer, underviser på ungdoms- og voksenuddannelser, sygeplejerske eller socialrådgiver. 
Viser 1-8 af 8
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-8 af 8

Diplomuddannelse i psykologi

Bliv bedre rustet med en diplomuddannelse i psykologi

Diplomuddannelsen i psykologi giver dig de rette kvalifikationer til at løse de opgaver, du har som konsulent, mellemleder eller andet i en pædagogisk institution. Du undervises i udviklingspsykologi, psykologisk rådgivning og organisationspsykologi. Du lærer endvidere om kognitions- og neuropsykologi og opnår forståelse af hjerneprocesser og funktionsvanskeligheder. 

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i psykologi er sammensat af den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler, flere valgfamoduler og et afgangsprojekt. 

De to obligatoriske moduler er:

  • Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS)
  • Undersøgelse af pædagogisk praksis (10 ECTS)

Det er et krav, at du tager minimum 2 retningsspecifikke moduler. Herunder kan du se udvalget: 

  • Udviklingspsykologi: Herunder menneskets udvikling, personlighedsdannelse, socialisering, udviklingsrelaterede vanskeligeheder, forebyggende indsatser og metoder til vurdering af udviklingspykologiske problemstilinger. 
  • Pædagogisk-pyskologisk rådgivning og intervention: Hvordan omsættes teorier og metoder til rådgivning og intervention. Herunder forståelse af egne muligheder og begrænsninger og etiske problemstillinger, når der arbejdes med rådgivning og intervention. 
  • Gruppe- og organisationspsykologi: Herunder teorier om gruppedannelse og funktionsbetingelser, roller i grupper, ledelse og ledelsesfunktioner, gruppeproblemer og -konflikter. 
  • Neuropsykologi og neuropædagogik: Herunder kognitiv udvikling, hjernen og dens struktur og processer, forholdet mellem kognition, emotion og motivation, det kognitionspsykologiske grundlag for individets opfattelse af sig selv, omverdenen og eventuel funktionsvanskelligheder.
  • Pædagogisk psykologi: Herunder lærings- og dannelsesprocesser, intervention og arbejdsformer på individ-, gruppe- og organisationsniveau, kommunikation, emotion og motivation som forudsætninger for læring, praksisformer og samspil mellem læringsuniverser.

Endvidere skal du tage en række valgfag og skrive et afgangsprojekt (15 ECTS) med en psykologisk problemstilling fra den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i. 

Uddannelsens varighed

Diplomuddannelsen i psykologi er en åben uddannelse og tilrettelagt som en deltiduddannelse med en varighed på 3 år. 

Uddannelsens forløb svarer til et års fuldtidsstudium a 60 ECTS.

Bliv optaget 

For at blive optaget skal du have én af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse på niveau med erhvervsakademiuddannelse (Som minimum)
  • En relevant akademiuddannelse. 

Det er iigeledes et krav, at du skal have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke kravene, kan du eventuelt blive optaget på dispensation. 

Økonomi under uddannelse

Du skal selv betale for din diplomuddannelse. Prisen kan variere på baggrund af antal ECTS og undervisningsformen. Kontakt dit ønskede uddannelsessted for den eksakte pris. 

I særlige tilfælde kan du søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen