Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Er der brug for uddannelse i e-handel?

I Danmark findes der mange tusind webshops. Og stadig flere er på vej. Indenfor e-handel er der nemlig ingen stopklods i sigte. Tværtimod udvikles der konstant nye virtuelle muligheder. Det kræver høj parathed og forandringsvilje - men er vi klar til det?

e-handel

De mange webshops spænder lige fra helt små ”amatør”-webshops, hvor indehaveren selv sælger hjemmelavede produkter, til store professionelle online supermarkeder og internationale giganter.

FDIH oplyser i deres seneste analyse, at 35% af alle nethandler går til udenlandske aktører. Det betyder, at de danske webshops skal stramme op på alle konkurrenceparametre, og i særdeleshed arbejde på at skabe præferencer. De lokale fordele bliver sammen med fleksibilitet nogle af de vigtigste konkurrencemuligheder i kampen om markedet.

Intet marked leverer lige så høje væksttal som e-handel, men indtil nu har det været mange forskellige uddannelser, der fører til karriere indenfor området, men ikke en uddannelse der kun handlede om e-handel. Herunder kan du læse mere om direktør i Humanta, Allan Midtgaards tanker om indkøbsadfærd, fremtiden inden for e-handel og ikke mindst uddannelser indenfor e-handel.

Indkøbsadfærden ændrer sig blandt forbrugerne

Det kan give udfordringer, at vi ikke er med på uddannelsesområdet, når det kommer til e-handel. Detailhandlen har brug for en omlægning til mere og bedre e-handel, hvis de skal klare sig i fremtidens marked. Ændret indkøbsadfærd hos forbrugerne - kombineret med konkurrence fra meget store, internationale og dygtige online-butikker - vil puste til den ild, der fortærer flere og flere detailbutikker.

Måske tænker du, at vores indkøbsadfærd har ændret sig mange gange over de sidste 10 år? Og du har helt ret. Først med internettets 2. bølge indenfor e-handel (hvis vi regner .com bølgen som den første). Senere med større forståelse og mere mod fra de iværksættere, som fik gang i e-handel. Og senere igen kom smartphonen og ændrede vores adfærd.

Udfordringen er, at adfærdsændringen spreder sig ud på forskellige segmenter, som udvikler adfærd i forskellige tempi, hvilket gør det svært at foretage generelle konklusioner. Det er eksempelvis kendt, at mange ser på varer i fysiske butikker og så finder varen billigere på nettet. Men det er overhovedet ikke entydigt. Det ses også i seneste tal fra FDIH. Se blot på denne analyse. Her er det klimaet, der giver ændret adfærd. Det er jo helt umuligt at forudsige.

Skal man drage en konklusion, må det være, at menneskers indkøbsadfærd aldrig har været hurtigere skiftende, og at vi er gået fra nogenlunde trofaste butikskunder til at være internationalt bevidste indkøbere.

De fysiske butikker skal indstille sig på at blive små oplevelsescentre mere end de butikker vi kender i dag. Dansk Industri vurderer i en ny undersøgelse, at webshops, koblet på en fysisk butik, er et af de vigtige værktøjer i kampen mod butiksdød, og der er brug for gennemtænkte strategier.

Derfor er det afgørende, at komme ud over de glade amatørtilstande, hvor måden webshop opstår og drives på, minder mere om guldgraveri i Klondyke: Har man et lod på bjerget er lykke og succes sikret. Sådan er det ikke. Det er præcis lige så svært at få succes med onlinehandel som med alt muligt andet. Og det besvarer spørgsmålet i overskriften: Ja, der er i høj grad brug for uddannelse i E-handel.

Uddannelser i e-handel

Der er heldigvis ved at komme en række uddannelsestilbud i e-handel. Fordi dette er så nyt, er udbuddet dog præget af signalforvirring. Begreber som e-commerce, digital markedsføring, e-handel, online kommunikation osv. kan gøre det svært at vælge rigtigt.  Gå efter e-handel. Det er den term, som vinder frem og dækker området bedst.

På Handelsskolen i Aalborg tilbyder man nu en detailuddannelse. Cphbusiness har også e-handel på listen over uddannelser. Og Erhvervsakademiet DANIA , udbyder en E-handelsuddannelse.

Humanta

Sammen med Erhvervsakademiet Dania har direktør Allan Midtgaard og uddannelsechef Henrik Rygaard udviklet en ny, seriøs 6-ugers uddannelse i e-handel. Der er opstart i Viborg, Randers og Horsens fra slutningen af september. Uddannelsen henvender sig i høj grad til ledige, der vil supplere bestående uddannelse med praktisk anvendelige kompetencer, og derved forbedre muligheden for at arbejde med e-handel og digital kommunikation.

Sidstnævnte er udviklet i samarbejde med Humanta. Her har man samlet viden om praktisk e-handel gennem længere tid og omsat det til en 6 ugers erhvervsakademiuddannelse. På uddannelsen har alle selv arbejdet med e-handel. Alle undervisere har masser af praktisk erfaring. Det giver en god balance og læring i øjenhøjde. Der bruges tiden på at koble de vigtigste elementer i e-handel sammen. Eksempelvis skal man have viden om, hvordan økonomien i en webshop er sat sammen, hvis man skal arbejde seriøst med markedsføring og strategi.

Hos Erhvervsakademiet DANIA glæder chefkonsulent Niels Vester sig over, at det er lykkes at få en gennemarbejdet e-handelsuddannelse på programmet. ”Vi har haft en del henvendelser fra virksomheder, som har efterspurgt det. Det giver tro på, at behovet for mere og ny viden i e-handel stiger i takt med udviklingen sætter rekord år for år.” slutter han.

Senest opdateret: 04 sep 2018