Fagfolk skal uddannes i forhold til digitale krænkelser

Fagfolk skal klædes på til at kunne håndtere digitale krænkelser. Jurister, pædagoger, politi og skolelærer skal navigere i i forhold til nye digitale fænomener, og det kræver undervisning. Læs mere her.

Fagfolk skal uddannes i forhold til digitale krænkelser

Vores digitale tilstedeværelse og udbredelsen af sociale medier har medført, at store dele af vores privatliv nu foregår på nettet. Vi anskuer nettet som en forlængelse af det sociale rum og deler flittigt ud til venner og bekendte. Vi er dog ikke skolet godt nok i digital dannelse, og konsekvensen af dét er, at vi ikke ved nok om, hvordan vi færdes sikkert og ordentligt på nettet.

Det lukrerer diverse cyberbullies på, som bruger snedige metoder til at få adgang til vores private billeder, information og koder. I skrivende stund er vi vidne til yderst skræmmende tendens, hvor helt unge piger og danskere afpresses og udsættes for digitale sexkrænkelser af ekstrem voldsom karakter.

Sådanne digitale krænkelser er en ny form for cybercrime. Trods ovenstående eksempel, som især rammer en yngre målgruppe, er denne kriminalitet ikke et undomsfænomen. Nej, det er en trussel, der kan ramme os alle, siger Ask Hesby Krogh, der er næstformand i paraplyorganisationen, Digitalt Ansvar.

Han mener derfor, at det er vigtigt, at fagfolk, der er i direkte berøring med disse digitale krænkelser bliver klædt ordentligt på med viden omkring lovgivning og håndtering, mens han ligeledes ønsker, at vi danskere bliver mere digitalt ansvarlige.

Undervisning af fagfolk som modsvar på den tiltagende cybercrime

Ovenstående er et klassisk eksempel på digital krænkelse og et bevis på, at digitaliseringen har ændret formen på den hidtil sete cybercrime. Den er blevet meget mere voldsom og personorienteret. Det betyder, at en række fagfolk, der tidligere har været vant til at beskæftige sig med én form for kriminelle problemstillinger, nu skal til at orientere sig i forhold til helt nye, digitale fænomener, forklarer Ask og udddyber:

Digitaliseringen har medført, at vores privatliv er nemt tilgængeligt, og det er i dag her, vi rammes af cybercrime af hidtil usete dimensioner. Den digitale kriminalitet har simpelthen skiftet karakter, og det betyder, at skolelærer, pædagoger, politi, advokater samt dommere skal forholde sig til helt nye fænomener.


Det er derfor nødvendigt, at de forskellige fagfolk og instanser bliver undervist i, hvordan de skal forholde sig til dem. Disciplinen i at beskytte os borgere på bedste mulig vis går i høj grad ud på, at fagfolkene lærer at se det gamle i det nye; altså hvordan de nye former for cybercrime adskiller sig fra tidligere it-kriminalitet. Hos Digitalt Ansvar handler det derfor om, at der indhentes viden omkring cybercrimen, fortsætter Ask:

For bedst, at finde ud af, hvordan vi - som samfund - tackler disse nye krænkelser, er vi nødt til at få mere viden omkring fænomenerne. På den måde kan vi få sat det rigtige markat på fra begyndelsen, så vi forstår, hvordan en krænkelse kan være udtryk for et hævnmotiv eller en delingskultur. Med den viden kan de rette faggrupper inddrages og de passende foranstaltninger kan foretages.


Vi har kun set toppen af cybercrime-isbjerget

Undervisning af fagfolk er fuldstændig afgørende for håndteringen af digitale krænkelser i fremtiden, mener Ask. Ifølge ham, har vi nemlig kun set toppen af cybercrime-isbjerget:

Hos Digitalt Ansvar har vi arbejdet med de mest hardcore sager angående chikane og misbrug, som virkelig har traumatiseret ofrene. Der findes dog også mange andre former for digitale krænkelser, som vi er nødt til at forholde os til. Vi står derfor over for at skulle geare vores apperater inden for både lovgivning, beskyttelse og undervisning. Og der er vi slet ikke endnu.


Samtidig er det også nødvendigt, at vi - som menige borgere, erhvervsaktive og virksomhedsejere - bliver langt mere digitalt dannede. Lige nu abbonerer vi alle på tanken om, at disruption er vejen frem, fordi der bestemt er sket positive udviklinger i forlængelse af teknologiens tigerspring. Der er dog skyggesider ved, at alting digitaliseres og digital ansvarlighed er afgørende:

Det er en vigtig værdi i den digitale samfundsudvikling, der gælder alt lige fra digitaliseringen af folkeskolen til at it-projekt i en privat virksomhed. Fremover skal vi droppe den blinde teknologifascination og tænke kritisk og være forberedt i forhold til de eventuelle konsekvenser.


Digitalt Ansvar med mission om at klæde faggrupper på

Som paraplyorganisation vil Digitalt Ansvar gerne samle tingene og huse en vidensbank med lettilgængelige dokumenter, der hurtigt kan gøre faggrupper klogere i forhold til lovgivning og præcedens. Det helt overordnede mål med vidensbanken er bestemt at klæde de relevante faggrupper på, men også at gøre Digitalt Ansvar, som organisation, irrelevant for vores fremtidige færden på nettet, påpeger Ask og fortsætter:

En krænkelse er en krænkelse, og målet er derfor, at digitale krænkelser er tænkt ind i den eksisterende lovgivning om og håndtering af kriminelle forhold om ti år. Samtidig håber jeg heller ikke, at digital dannelse fylder for meget som læringspunkt i fremtiden - det bør ganske enkelt bare udgøre normaltendensen for, hvordan vi færdes på nettet.


Annoncer