Salgspsykologi og salgsrelationer - Sådan kommer du i mål med dit salg

Har du kendskab til, hvilke salgsmekanismer, der er afgørende for om et salg bliver en succes? Connection Management viser dig vejen. 

Salgspsykologi og salgsrelationer | Sådan kommer du i mål

Du er sælger. En god sælger, der ved, at det handler om at hive så mange salg hjem som overhovedet muligt. Du er ligeledes en ambitiøs sælger, og du ønsker, at salgssituationen skal skabe værdi for begge parter. Men har du kendskab til, hvilke salgsmekanismer, der er afgørende for om et salg bliver en succes?

Hvis ikke så hør her: Den succesfulde sælger er den, der demonstrerer et godt kendskab til både sig selv og sin kunde. Det menneskelige fokus slår aldrig fejl. Og sådan et kendskab er heldigvis også muligt for dig at opnå. Connection Management guider dig til en verden af succesfuldt salg med deres åbne uddannelse i Salgspsykologi og grundlæggende salg. Læs med her og find ud af, hvordan et øget kendskab til egne og andres adfærdsmønstre gør, at du kommer nemmere i mål med et salg.


Derfor skal du vælge en uddannelse hos Connection Management

Hos Connection Management ved de, at salg handler om mennesket. Derfor fokuserer undervisningen på adfærdstypologi, analyse af forskellige kundetyper, deres mål, deres motiv for køb, og hvordan du opbygger tillid hos kunden.  

Vi gennemfører undervisningen som case-arbejde, træning og øvelser, der enten foregår individuelt eller i grupper. Vi stiller skarpt på, at undervisningen skal blive så virkelighedstro som overhovedet muligt, hvorfor undervisning består af deltagernes egne erfaringer og kompetencer samt aktuelle eller kommende arbejdsopgaver, som så suppleres af input fra underviseren.”

Det betyder således, at undervisningen baseres på din hverdag, mens du vil få et dybdegående kendskab til en række modeller og værktøjer, som du kan implementere direkte. På uddannelsen vil du komme til at arbejde med tre forskellige perspektiver på salg og relationer, nemlig det intrapersonelle, det interpersonelle og virksomhedsrelaterede perspektiv.

Gennem konkret træning bliver du bekendt med din egen performance og personlige adfærd som sælger. Ved hjælp af en række personlige analyseværktøjer og modeller vil du få en større forståelse af dig selv som person og som sælger, og du vil se, hvad der virker for dig og hvad du kan forbedre.

Du vil også få en større forståelse for salgsrelationer, og du vil få konkrete værktøjer til at udvikle din rolle som tillidsskaber i en salgssituation. Derudover vil du få kendskab til metoder, der identificerer og analyserer forskellige kundetyper og kundemotiver - så du mest effektivt og præcist kan imødekomme kundens behov.

Undervisningen suppleres ydermere af værktøjer i forhold til målsætning, strategi og implementering for dit salg, herunder også personlig planlægning og prioritering.

Connection Management skaber sammenhænge

Hos Connection Management er den altovervejende mission at sikre værdiskabende sammenhænge mellem kunder, virksomheder, ledelse og medarbejdere. Alle de initiativer og løsningsmuligheder, som de iværksætter i samarbejde med virksomheder, skal altså kunne ses direkte på virksomhedens bundlinje.

Missionen smitter bestemt også af på deres kursus i Salgspsykologi og Grundlæggende Salg. Hos Connection Management handler videreuddannelse nemlig om, at du skal kunne anvende dine nye redskaber med det samme:

Hos os består uddannelse af to dele: UD + DANNELSE. Vi fokuserer på UD. Du skal nemlig kunne gå ud og bruge det du har lært, direkte. Dit udbytte skal være maksimalt her og nu. Derfor er vores øvelser også baseret på dine erfaringer, ligesom de skal udvide din forståelse af real-life situationer.


Annoncer