Python Programming Basics

Superusers, Online (+2 lokationer)
Længde
3 dage
Pris
13.200 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Længde
3 dage
Pris
13.200 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Vil du vide mere?

Kursusbeskrivelse

Python er et enkelt og veldesignet sprog, som kan bruges til at løse organisationers kodeudfordringer lige fra simple scripts helt op til avancerede dataanalyserer, der modellerer virksomhedens problemdomæner.
Dette kursus skaber et indledende overblik over Python som sprog. Det henvender sig til alle, som skal i gang med at kode i Python; uanset om det er til data science, machine learning, big data, IOT, scripting, udvikling eller noget helt syttende.
Du lærer bl.a, hvordan Python bærer sig ad med at repræsentere grundlæggende værdier som tal, strenge, arrays, lister og dictionaries.
Desuden får du erfaring med Pythons måde at strukturere kode på i moduler og packages, og ikke mindst hvad man gør for at få fat i koden i konkrete projekter. Hvis alle anvender samme kode, slipper vi for versions-problemer.
For at kontrollere flowet i algoritmen har Python arvet mange konstruktioner som if-then og while-løkker, og tilfører dem helt nye og meget typisk pytonske varianter, der gør det nemmere at arbejde med store datamængder. Vi kigger på funktioner og parametre til at lave funktions-abstraktion - hvordan sendes data til funktionen, og hvordan får vi resultater tilbage?
Vi får tilmed set på, hvordan Python bærer sig ad med at håndtere fejl og situationer, der ikke burde være opstået - exception-handling.
Python skal også have mulighed for at læse og skrive til filer på harddisken. Vi gennemgår, hvordan man bedst sikrer at læsning og skrivning fungerer korrekt.
Når data begynder at bliver rigtig komplekse, er det ikke altid nok med simple variable og funktioner. Her bliver det objektorienterede aspekt centralt med mulighederne for klasser, objekter, nedarvning og kodegenbrug. Det er begreber som sproget deler med andre OO-sprog som Java, C# og C++, men giver det en helt unik og meget typisk pythonsk iklædning.
Superusers
karlebovej 91
3400 Hillerød

Superusers

SuperUsers a/s er en dansk virksomhed, vi er 40 kolleger, som siden 1984 har haft over 50.000 personer på kursus indenfor operativsystemer, databaser, netværk og program-udvikling. Vi gør os umage!SuperUsers a/s leverer IT-viden og løsninger, fra vores afdelinger i Hillerød...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret