Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Mannaz, i København
Længde
12 days
Pris
49.999 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
12 days
Pris
49.999 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt.

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse


Mannaz diversitets- og inklusionsuddannelse

 

På uddannelsen udfolder du din virksomheds potentiale inden for ligestilling, diversitet samt inklusion, så I kan skabe en mangfoldig og succesfuld arbejdsplads.

 

Udbytte af Mannaz diversitets- og inklusionsuddannelse

Dit udbytte
 • Dybdegående kompetencer og fagligheder inden for DEI-koncepter, udvikling og begreber
 • En grundig indvielse i den nyeste forskning og teori inden for strategi, implementering, måling og resultater
 • Kendskab til DEI-politikker og arbejdsmiljørelaterede vilkår
 • Viden om de psykologiske og systemiske barrierer ift. DEI-arbejdet
 • Redskaber til formel- og uformel ledelse af mangfoldige og innovationsrige teams
 • Værktøjer til kontinuerligt at arbejde med “ubevidst bias” både på organisations-, team- og individniveau
 • Træning i at anvende DEI i projektarbejde
Din virksomheds udbytte
 • Viden, metoder og værktøjer, der kan facilitere bedre kønsbalancer, diversitet og inklusion
 • Mulighed for at drage nytte af potentialet af DEI såsom øget medarbejdertrivsel, nedsat stress, bedre samarbejde og øget gruppepræstation
 • En forandringsleder eller nøgleperson klædt på til at øge ligestilling og inklusion, så der skabes en mere mangfoldig og bæredygtig forretning
 • Indsigt i de juridiske og lovgivningsmæssige behov for politikker, håndtering af krænkende adfærd og internationale standarder inden for HR-ledelse
 • Værktøjer til optimering af organisationsprocesser og værdikæder, som kan skabe bedre kønsbalancer, diversitet og inklusion
 • Konkret viden og strategier der kan bidrage med at gøre en forskel i organisationen og samfundet
 

Indhold på uddannelsen

På uddannelsen kommer du til at arbejde med:
 • De forretnings- og organisationsmæssige fordele, der kommer af diversitet, ligestilling og inklusion
 • De relationelle, adfærdsmæssige, ubevidste og strukturelle barrierer til inklusion herunder bias-bevidst ledelse.
 • Psykologisk tryghed som en forudsætning for at skabe resultater
 • Inkluderende ledelse som en måde at engagere medarbejdere og organisation
 • Strategi og implementering af DEI-indsatsen
 • Den nyeste forskning inden for DEI-området
 • Diversitetens dybde og omfang; fra alder, køn, religiøs overbevisning, seksuel orientering til kognitive og professionelle forskellige tilgange til arbejdsprocesser
 

Praktisk gennemførelse

Forløbet består af seks moduler á to dage og strækker sig over ni måneder, så du har mulighed for at afprøve det lærte i organisationen samt forberede dig.

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne med gennemgang af research, metoder, værktøjer og eksempler samt opgaver, som løses af deltagerne. Opgaverne fokuserer direkte på udfordringer og muligheder i din egen organisation.

Igennem hele forløbet arbejder du med din egen organisations case, som du får mulighed for at sætte ind i både en strategisk og praktisk kontekst. Derved vil du ved afslutningen af forløbet være i fuld gang med at implementere og skabe forandringer i din organisation.

Netværk for livet

På første modul inddeles du og de andre deltagere i netværksgrupper for at styrke indlæring og refleksivitet. Netværksgrupperne mødes én gang mellem hvert modul, hvor der arbejdes med hjemmeopgaver og forberedes cases til de efterfølgende moduler.

Praksisnær træning

Det er afgørende, at teori bliver koblet til din praksis. Derfor er dine og de andre deltageres arbejdsmæssige udfordringer en vigtig del af uddannelsen. Det er i den praksis, du lærer og lærer af andre.

 

Anmeldelser

Tallet er et gennemsnit af de sammentalte vurderinger fra deltagere på de seneste afholdelser af kurset/uddannelsen.

MålgruppeMannaz diversitets- og inklusionsuddannelsen er målrettet ledere, konsulenter og medarbejdere i den private og offentlige sektor, der ønsker at blive fortrolig med hele DEI-paletten og skabe holdbare forandringer.

Du kan fx være:
 • Leder på alle niveauer
 • HR-direktør/leder
 • Projektleder
 • Head of Inclusion & Diversity
 • Global DEI Lead
 • DEI-arbejdsgruppemedlem
 • Selvstændig intern eller ekstern konsulent
 • HR-medarbejder
 • Forandringsleder
 • Arbejdsmiljø-/tillidsrepræsentant

Uddannelsen er relevant for alle mellem- og topledere både inden for offentlige organisationer og private virksomheder, der ønsker at få indsigt i forskning, best practice og strategiske indsatser i arbejdet med diversitet og inklusion.

Uddannelsen gavner specifikt virksomheder med de 17 verdensmål på agendaen, da den understøtter og sikrer et kvalificeret arbejde med mål #5 (Gender Equality) og #10 (Reduced Inequality).

Du kan bruge din nye viden om DEI i forbindelse med:
 • Ledelse af mangfoldige organisationer
 • Ledelse af mangfoldige teams
 • Projekter inden for det akademiske, organisatoriske eller politiske
 • HR-generalist- eller specialistopgaver
 • Faglig rådgivning til direktion/C-suite
 • Understøttelse af strategieksekvering

Eksamen og diplom


Som afslutning på uddannelsen har du mulighed for at deltage i eksamen, hvor du kan demonstrere dine nye færdigheder ved forskellige øvelser og praksis-baserede opgaver.

Eksamen består af en casebaseret gruppeopgave og en individuel mundtlig eksamen på 15 minutter.

Eksamen giver dig:
 • Individuel test og gruppetest i praktiske proceskonsulentfærdigheder
 • Praktisk genopfriskning af hele uddannelsens pensum
 • Evaluering og perspektivering af uddannelsen
Ved bestået eksamen modtager du Mannaz-certificering i Ledelse af diversitet, ligestilling og inklusion.

Pris


Prisen for Mannaz Lederuddannelse dækker bl.a. over:
 • Bogpakke
 • Modenhedsindikator, der viser, hvor langt din egen virksomhed er i jeres arbejde med diversitet, ligestilling og inklusion
 • Kursusmateriale med proces og værktøjer
 • 12 kursusdage
 • 1 individuel rådgivnings-/sparringssession under uddannelsen
 • 1 sparringssamtale med én af underviserne efter uddannelsen
 • Flere gæsteoplægsholdere, som er eksperter inden for området
 • Fuld forplejning på tilstedeværelsesdagene
 • Mannaz-certificering i Ledelse af diversitet, ligestilling og inklusion (ved bestået eksamen)

Hvorfor vælge Mannaz?

Praksisnær læring, omsæt nemt din nye viden til handling

Siden 1975 har vi leveret kurser og uddannelse i Danmark

Mannaz leverer over hele verden

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Mannaz
Farvergade 2-8, 2. sal
København K

En af Danmarks mest anerkendte kursusudbydere

Siden 1975 har Mannaz levereret kurser og uddannelser til ledere, projektledere og specialister. Mannaz er på forkant med innovative og effektive læringsmetoder, der opbygger og forstærker din tillid til egne kompetencer. Formålet er altid at indfri ens fulde potentiale. Ledelse...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret