Kursus
Ingen anmeldelser

Årsafslutning - inkl. den ny bogføringslov

Økonomi & Personale Academy, i Vejle (+1 lokationer)
Længde
1 dag
Pris
1.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
13 november, 2023 (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Længde
1 dag
Pris
1.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
13 november, 2023 (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

13 november, 2023

 • Holdundervisning
 • København

14 november, 2023

 • Holdundervisning
 • Vejle

Kursusbeskrivelse

Årsafslutning - inkl. den ny bogføringslov

Kort om kurset:

Virksomhederne skal senest den 1. januar 2023 efterleve krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer. Det følger af den ny bogføringslov, som er trådt i kraft i år.

På kurset ”Årsafslutning – inkl. den ny bogføringslov” – udleveres skabelon til beskrivelser af bogføringsproceduren.

Kurset giver dig en viden om de opgaver som skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Herunder hvilke specifikationer, afstemninger, periodiseringsposter mv. som skal bruges for at kunne udarbejde års– og skatteregnskabet. På kurset udleveres en køreplan for årsafslutning som også indeholder en ”revisormappe” som kan tilpasses til egne forhold. Kurset giver forslag til hvordan årsafslutningen kan fremskyndes ("Fast closing"). Med den ny bogføringslov er der indført nye registreringskrav og krav til afstemninger. Disse regler er trådt i kraft 1. juli 2022 og er medtaget som en naturlig del af årsafslutningen.

Indhold:

Den ny bogføringslov:

 • Generelle krav til bogføring
 • Krav om beskrivelse af bogføringssystem inden nytår (1. januar 2023)
 • Krav til registrering af transaktioner - nye krav fra 1. juli
 • Krav til afstemninger - nye krav fra 1. juli 2022
 • Krav til opbevaring af regnskabsmateriale

Årsafslutning – almindelige forhold:

 • Opbygning af revisormappen – hvilke områder er nyttige at have med
 • Køreplan for årsafslutning – fra opstart til færdiggørelse
 • Er der forhold som jeg skal være opmærksom på før og efter årsafslutning
 • Samarbejdet med revisor – herunder samarbejde i løbet af året
 • Samarbejde med andre personer i forbindelse med årsafslutning
 • Fast closing - redskaber til at fremskynde årsafslutningen

Årsafslutning – de regnskabsmæssige forhold:

 • Periodiseringsposter - indtægter, omkostninger forudbetalinger mv.
 • Afstemning af lønposter og opgørelse af feriepengeforpligtelse
 • Andre afstemningsposter, herunder debitorer, kreditorer og renter
 • Værdiansættelse af debitorer, herunder hensættelser til tab
 • Opgørelse af gældsposter i kort og langfristet
 • Anlægskartoteket, om opbygning af et anlægskartotek, herunder køb, salg, udrangering mv. og afskrivninger
 • Få styr på alle mellemregningskonti
 • Sandsynliggørelse af moms
 • Analyse af debitor, kreditor og varelagersaldo – årsager til stigning/fald

Årsafslutning – de skattemæssige forhold:

 • Om de ”skattemæssige mindstekrav” til skatteregnskabet
 • Specifikationer til brug for skatteregnskabet
 • Afstemninger til brug for skatteregnskabet
 • Periodiseringer til brug for skatteregnskabet
 • Poster med kun delvis fradragsret
 • Poster uden fradragsret
 • Særlig vedrørende repræsentation ctr. reklame

Målgruppe

Økonomi- og regnskabsmedarbejdere, herunder deres ledere. Endvidere vil revisorelever med fordel kunne deltage. Der forudsættes et "almindeligt" kendskab til regnskabsmæssige forhold - f.eks. på niveau med kurset: Fra bogholderi til regnskab

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 2.000 + moms

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Årsafslutning - inkl. den ny bogføringslov
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
Økonomi & Personale Academy

Kurser og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde med...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret