Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Diplomuddannelsen i webudvikling

Erhvervsakademi Aarhus
2 år
Deltid
Diplomuddannelser
Århus
Startdato: Start forår og efterår - Århus

Diplomuddannelsen i webudvikling

Tag en diplomuddannelse i webudvikling i ÅrhusStyrk dine kompetencer med en diplom i webudvikling

Diplomuddannelsen i webudvikling er en deltidsuddannelse for dig, der vil arbejde med udvikling af webteknologier inden for en række forskellige anvendelsesområder og en række forskellige distributionsplatforme.

Uddannelsen er en overbygning til multimediedesigner- eller datamatikeruddannelsen.

Der lægges specielt vægt på, at du kommer til at arbejde med teknologier, der sikrer, at du er parat til at indgå i mange forskellige typer af job. Det kan være fra de mere avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme, til udnyttelsen af multimedier – audio, video, mv. i integrerede kommunikationsløsninger.

Skab balance i karrieren med en diplomuddannelse

Med diplomuddannelsen i webudvikling bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse, som er på niveau med en bacheloruddannelse. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse som fx master i it. 

Uddannelsens indhold og opbygning

Diplomuddannelsen i webudvikling udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afsluttende diplomprojekt. Uddannelsen er sammensat af en række fag, der samlet dækker fagområdet og sikrer dig de relevante kompetencer.

Vi udbyder uddannelsen som tompladsordning sammen med den tilsvarende professionsbacheloruddannelse. Det betyder, at du følger undervisningen sammen med studerende i dagtimerne. Derfor er det typiske, at du tager et fag per semester, indtil du til sidst afslutter med et diplomprojekt.

Obligatoriske fag

 • Interfacedesign (10 ECTS)
 • Udviklingsmiljøer (10 ECTS)

Derudover tager du ét af disse to fag, afhængig af din baggrund:

 • Webudvikling, backend (10 ECTS, for multimediedesignere)
 • Webudvikling, frontend (10 ECTS, for datamatikere)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 25 ECTS-point, heraf skal mindst 15 ECTS-point ligge inden for uddannnelsens faglige område. Ud over diplom i webudvikling, ligger også diplomuddannelserne i softudvikling og it-sikkerhed inden for området for it og teknik

På diplom i webudvikling udbyder vi følgende valgfag:

 • Frameworks og versionsstyring(10 ECTS)
 • Grundlæggende databaser (5 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Udvikling til mobile enheder (10 ECTS)
 • Sikkerhed (10 ECTS)
 • Virtual Reality & Augmented Reality Development (10 ECTS)

De resterende 10 ECTS-point kan vælges frit inden for vores diplomuddannelser. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valgfag. 

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt, webudvikling(15 ECTS)

Undervisere med brancheerfaring

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring fra it-branchen, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Med uddannelsen får du også unikke muligheder for at sparre og udvide dit netværk, da dine medstuderende også kommer fra den it-branchen.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på diplomuddannelsen i webudvikling, skal du have en af følgende uddannelser samt to års erhvervserfaring sideløbende med eller efter din adgangsgivende eksamen:

 • Multimediedesigner
 • Datamatiker

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse.

Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen

Praktiske oplysninger

Prisen pr. fag er 2.500 kr. (5 ECTS-point) eller 5.000 kr. (10 ECTS-point).

Erhvervsakademi Aarhus

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby

Telefon: +45 7228 6000
www.eaaa.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Diplomuddannelsen i webudvikling

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.