Diplomuddannelser

Modul 6: Diplomafhandling

Længde
Varierende længde
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Varierende længde
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for opstart

 • Holdundervisning
 • Kolding

Kursusbeskrivelse

Diplomafhandling

Modul 6: Diplomafhandling

Diplomafhandlingen udgør diplomuddannelsens afgangsmodul. Her skal du udfærdige en afhandling, hvor udvalgte teorier og metoder fra uddannelsens øvrige moduler bringes i spil. Du skal skrive afhandlingen ud fra en selvvalgt problemstilling, som relaterer sig til din egen aktuelle praksis.

I diplomafhandlingen skal du kunne demonstrere, at du har opbygget viden, færdigheder og kompetencer inden for et eller flere af uddannelsens fem fagfelter, som udgør strategisk design og designtænkning, procesledelse og -facilitering, samskabelse, ledelse, innovation.

Diplomafhandlingen kræver:

 • at du kan formulere et velafgrænset undersøgelsesfelt og en konkret problemstilling med udgangspunkt i egen aktuelle praksis.
 • at du diskuterer, relaterer og anvender udvalgte teorier, værktøjer og metoder fra uddannelsens moduler til at analysere projektets problemstilling og undersøgelsesfelt.
 • at du demonstrerer evne til at reflektere over egne valg af teori, metoder og værktøjer i forhold til projektets problemstilling og undersøgelsesfelt. 
 • at du kan formidle teoretisk og metodisk udvikling af din egen strategiske designpraksis koblet til et eller flere af uddannelsens primære fagfelter. 

Undervisning/vejledning

Du får tilknyttet én af diplomuddannelsens erfarne undervisere, og sammen planlægger I et vejledningsforløb.

Du kan tage en fuld diplomuddannelse

Diplomafhandlingen er det afsluttende modul på diplomuddannelsen i Strategisk Design (Diploma in Strategic Design). Du kan selv vælge, om du vil tage hele diplomuddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Du kan derfor planlægge det forløb som passer til dine ønsker og behov, og du opnår en fuld diplomuddannelse, hvis du afslutter uddannelsen inden for 6 år. 

Gennem diplomuddannelsen bliver du introduceret til de centrale fagfelter inden for strategisk design, som er:

 • Designteori og designmetode 
 • Procesfacilitering 
 • Projektledelse

Den samlede pris for hele diplomuddannelsen er Dkr. 83.000,-.

Målgruppe

Med en samlet diplomuddannelse får du en formel, statsanerkendt uddannelse i designledelse, der giver dig nye perspektiver på, og metoder til, at nytænke eksisterende forretningsgange. 
Diplomuddannelsen er for alle, der arbejder med udviklingsprocesser, innovation og brugerinddragelse. 
Det kan være, at du er mellemleder eller leder, virksomhedsejer, i gang med at starte egen virksomhed, konsulent, udvikler, underviser eller noget helt andet. Det vigtigste er, at du – ligesom os – fornemmer, at plejer er død, og at vi skal have fundet nye, bedre og designinspirerede måder at skabe bedre organisationer på.   

Adgangskrav

Optagelse til diplomuddannelsen sker i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen for diplomuddannelser, særligt § 5.
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse, minimum svarende til en erhvervsakademiuddannelse 
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet. Du skal beherske dansk, norsk eller svensk på højeste niveau. Derudover forudsættes det, at du kan læse og forstå engelsk.

Eksamen og diplom

Du skal aflevere en skriftlig opgave på 40 sider, der bedømmes af en ekstern censor efter 7-trinsskalaen. Som studerende modtager du vejledning på din eksamensopgave.

Pris

Dkr. 15.000,- 
Prisen dækker undervisning og undervisningsmaterialer.

Mulighed for tilskud: Man kan eventuelt få tilskud på op til 10.000 kr. per år fra Omstillingsfonden (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Modul 6: Diplomafhandling
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Designskolen Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Vores kurser, efteruddannelse og faciliteringsworkshops er for dig, der gerne vil dygtiggøre dig inden for design og designmetoder i bred forstand, og for virksomheder og organisationer, der har behov for at skabe innovation og nyt forretningspotentiale gennem designtænkning og strategiske...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret