Diplomuddannelser

Modul 4: Personligt Lederskab

Længde
5 dage
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
1 oktober, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
5 dage
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
1 oktober, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Startdato

1 tilgængelig startdato

1 oktober, 2024

 • Holdundervisning
 • Kolding
 • Ansøgningsfrist: 17-09-2024

Kursusbeskrivelse

Modul 4: Personligt Lederskab

Kunder, medarbejdere og konkurrenter forandrer sig hurtigere end nogensinde før. Ledere kan derfor lære af designernes evner til at navigere i komplekse og foranderlige virkeligheder. Designere arbejder nemlig i stigende grad i design- og udviklingsprojekter, som involverer mange og mangeartede aktører. Det kræver god ledelse.

På Personligt Lederskab stiller vi skarpt på din evne til at agere som leder ved at forstå̊ din og andres motivation i professionelle sammenhænge. Det handler om, hvordan du med succes kan implementere ’designerly’ måder at arbejde på i din organisation eller virksomhed, og – ikke mindst – hvilken værdi, det skaber.  
I undervisningen sætter vi fokus på anvendelse af forskellige ledelsesstile, håndtering af konflikter og indsigt i retoriske virkemidler, der underbygger din evne til at skabe følge- og ejerskab blandt interessenter. 

Undervisning

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg om designmodeller og -metoder, og praksisnære opgaver, du selv skal arbejde med. Det er vigtigt for din læring, at teori og praksis går hånd i hånd, og at du bliver trænet i at bruge konkrete designværktøjer. I løbet af kurset kommer du derfor også til at arbejde med en case fra din egen virksomhed eller organisation. Undervisningens teoretiske viden bygger på dokumenteret forskning, og den foregår i Designskolen Koldings kreative miljø.

Udbytte

 • Du får viden om lederskab og ledelsesteori
 • Du lærer at anvende relevante teorier i samspil med egen ledelsespraksis og -erfaring 
 • Du får indblik i egne ledelsespræferencer, -udfordringer og -udviklingspotentialer. 
 • Du lærer at opstille konkrete handlingspunkter til at kunne udvikle dit fremtidige lederskab. 
 • Du får designværktøjer til at planlægge, udføre og lede involverende og samskabende processer.

Du kan tage en fuld diplomuddannelse

'Personligt Lederskab' er 1 af i alt 6 moduler på diplomuddannelsen i Strategisk Design (Diploma in Strategic Design). Du kan selv vælge, om du vil tage hele diplomuddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Du kan derfor planlægge det forløb, som passer til dine ønsker og behov, og du opnår en fuld diplomuddannelse, hvis du afslutter uddannelsen inden for 6 år. 
Gennem diplomuddannelsen bliver du introduceret til de centrale fagfelter inden for strategisk design, som er:

 • Designteori og designmetode 
 • Procesfacilitering 
 • Projektledelse

Den samlede pris for hele diplomuddannelsen er Dkr. 83.000,-.

Målgruppe

Med en diplomuddannelse får du en formel, statsanerkendt uddannelse i designledelse, der giver dig nye perspektiver på og metoder til at nytænke eksisterende forretningsgange. 
Diplomuddannelsen er for alle, der arbejder med udviklingsprocesser, innovation og brugerinddragelse. 

Det kan være, at du er mellemleder eller leder, virksomhedsejer, i gang med at starte egen virksomhed, konsulent, udvikler, underviser eller noget helt andet. Det vigtigste er, at du – ligesom os – fornemmer, at plejer er død, og at vi skal have fundet nye, designinspirerede måder at skabe bedre organisationer på.  

Adgangskrav

Optagelse til diplomuddannelsen sker i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen for diplomuddannelser, særligt § 5.
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse, minimum svarende til en erhvervsakademiuddannelse 
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet. Du skal beherske dansk, norsk eller svensk på højeste niveau. Derudover forudsættes det, at du kan læse og forstå engelsk.

Eksamen og diplom

Du skal aflevere en skriftlig opgave på syv sider, der bedømmes af en intern censor efter 7-trinsskalaen. Som studerende kan du modtage vejledning på din eksamensopgave.

Pris

Dkr. 15.000,-

Beløbet dækker undervisning, undervisningsmaterialer samt forplejning.
Du får 10 % rabat ved tilmelding af 3 fra samme CVR-nr., eller hvis du er alumne. 
Ved 5 tilmeldte fra samme CVR-nr. betaler I kun for 4.


NB: Rabatten gives kun på selve kursusprisen, ikke på prisen for kursusmaterialer og forplejning. ECTS-givende kurser er fritaget for moms, hvorimod momsen på forplejning og kursusmaterialer er obligatorisk. 

Mulighed for tilskud: Man kan eventuelt få tilskud på op til 10.000 kr. per år fra Omstillingsfonden (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Modul 4: Personligt Lederskab
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Designskolen Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Vores kurser, efteruddannelse og faciliteringsworkshops er for dig, der gerne vil dygtiggøre dig inden for design og designmetoder i bred forstand, og for virksomheder og organisationer, der har behov for at skabe innovation og nyt forretningspotentiale gennem designtænkning og strategiske...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret