Research Management Course

CBS Executive Fonden, i Frederiksberg
Længde
8 dage
Pris
39.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
29 august, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
8 dage
Pris
39.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
29 august, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt.

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Hvorfor vælge CBS Executive Fonden?

Højt akademisk niveau

Praksisorienteret, anvendelig viden

Unikke netværksmuligheder på tværs af brancher og sektorer

Startdato

1 tilgængelig startdato

29 august, 2024

  • Holdundervisning
  • Frederiksberg

Kursusbeskrivelse

Research Management Course

Research Management Course

Forskningens komplekse ledelse kræver professionel indsigt. Research Management Course giver værktøjer til at tackle udfordringer som omstruktureringer, projektstigning og internationale samarbejder. Kurset fokuserer på praktisk ledelsesudvikling med teoretisk perspektiv og netværksmuligheder. Målgruppen er forskningsledere i Norden, der ønsker at forbedre deres ledelsespraksis og skabe vigtige kontakter.

Forskningsledelse

Som forskningsleder navigerer du i en kompleks kontekst. Du skal håndtere udfordringer som omstruktureringer, stigende projektantal, komplekse samarbejder, ekstern finansiering, internationalisering, fusions- eller tværfaglige processer, forventninger om impact og innovation m.m. Det betyder øgede krav til den professionelle forskningsledelse og fordrer grundig refleksion over forskningslederrollen og dens muligheder og udfordringer.

Research Management Course (RMC) er et udviklingsforløb, der støtter dig som forskningsleder i at omsætte refleksioner om ledelse til handling i praksis. Kurset tager afsæt i din konkrete ledelsessituation, og du tilbydes en effektfuld udviklingsrejse af dit personlige og strategiske lederskab.

Ledelsesfaglig inspiration og værktøjer bliver via øvelser omsat til konkrete erfaringer med at udvikle samarbejde og samspil, sætte strategisk retning og navigere i menneskelig og organisatorisk kompleksitet. Du får desuden mulighed for erfaringsudveksling med et bredt udsnit af forskere og forskningsledere uden for dit eget forskningsmiljø.

Indhold

Uddannelsen på 9½ dage strækker sig over 6 måneder, og kurset giver dig inspiration og værktøjer til at udvikle samarbejde og samspil samt sætte strategisk retning og navigere i menneskelig og organisatorisk kompleksitet.  Undervejs i kurset vil du arbejde med udviklingen af din refleksive ledelsespraksis og modtage input og sparring på træning og øvelser gennemført i egen hverdagskontekst.

Inden kursusstart skal du foretage en selvvurdering af din ledelsespraksis samt udfærdige en kort beskrivelse af en aktuel ledelsesudfordring.

Dit udbytte

  • Et teoretisk, tværfagligt og internationalt perspektiv på forskningsledelse

  • En skærpet bevidsthed om og refleksion over forskningslederrollen

  • Du arbejder med din egen forskningsledelsessituation i praksis

  • Indblik i og færdigheder til at anvende en række konkrete ledelsesværktøjer

  • Inspiration, videndeling og kontakter uden for eget forskningsmiljø

  • Du møder og sparrer med forskningsledere fra et bredt udsnit af forskningsorganisationer i Norden

Målgruppe

  • Managers
  • Senior Leaders

Pris

Prisen er DKK 39.500 ekskl. moms.

CBS Executive Fonden
Porcelænshaven 22
2000 Frederiksberg

Kompetenceløft og ledelsesudvikling med CBS Executive

CBS Executive har mere end 20 års erfaring i at udvikle forskningsbaserede ledelseskurser og uddannelsesforløb for ledere og specialister i både offentlige og private organisationer.   Deltagerne undervises primært af forskere og professorer fra CBS kombineret med praktikere fra erhvervslivet, som...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret