Masteruddannelser

Master i offentlig ledelse

Aarhus BSS - HD, MBA & Master, i Århus (+1 lokationer)
Længde
2-6 år
Pris
144.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
september 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
2-6 år
Pris
144.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
september 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt.

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Startdato

Vælg mellem 4 startdatoer

september 2024

 • Holdundervisning
 • Odense

september 2024

 • Holdundervisning
 • Århus
 • Ansøgningsfrist: 01-06-2024

februar 2025

 • Holdundervisning
 • Odense

februar 2025

 • Holdundervisning
 • Århus
 • Ansøgningsfrist: 01-12-2024

Kursusbeskrivelse

master_i_offentlig_ledelse_aarhus_bss_aarhus_universitet

Master i offentlig ledelse

Vær med til at skabe en bedre offentlig sektor

Kravene til lederne i den offentlige sektor er større end nogensinde. Det er reformernes tid og i alle dele af den offentlige sektor er der et øget forventningspres fra brugere, borgere, medarbejdere, politikere og samfundet generelt. Forventninger om professionel ledelse, effektiv kommunikation, medarbejderudvikling, smidige organisationer og strategisk tænkning. Master i offentlig ledelse hjælper dig til at opfylde forventningerne!

Fleksibel

Vi har tilrettelagt uddannelsen på en måde, så du som offentlig leder kan få den fornødne tid til at gennemføre uddannelsen og dermed skabe dig et frirum, hvor du ved at lære nyt om ledelse, strategi og din egen personlige lederstil kan reflektere over den organisation, du er en del af, din karriere og egen ledelsespraksis.

Uddannelsens opbygning

Master i offentlig ledelse er en fleksibel uddannelse, hvor du har stor mulighed for at tilrettelægge forløbet i forhold til dine interesseområder. 

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. Den kan læses som et toårigt deltidsstudie, eller kan tilrettelægges med en tidsramme på op til seks år.  

Uddannelsen består af:

 • Introduktion til Master i offentlig ledelse | 2,5 ECTS-point
  (obligatorisk for studerende der ønsker at tage hele uddannelsen - dog ikke hvis du er optaget før 2019) 
 • Grundfag | 15 ECTS-point
 • Ledelsesfag |15 ECTS-point 
 • Valgfrie fag |15 ECTS-point  (der kan frit vælges mellem grundfag og ledelsesfag)
 • Masterprojekt |12,5 ECTS-point

Stærke miljøer

Master i offentlig ledelse udbydes af et konsortium bestående af Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus BSS, Aarhus Universitet. SDU varetager ledelse og administration af uddannelsen, og vi koordinerer uddannelsen sammen. 

Masteruddannelsen i offentlig ledelse har desuden et tæt samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelseved Aarhus BSS. Herved sikrer vi, at uddannelsen er solidt forankret i den bedste nationale og internationale ledelsesforskning. Samtidig danner centeret ramme om ledelsesnetværk, der understøtter, at forskning og praktisk ledelse mødes og gør hinanden bedre.

Vi udbyder moduler fra Master i offentlig ledelse i 2 byer, Odense og Aarhus. Du kan søge om optagelse på Master i offentlig ledelse to gange om året: 

1. juni og 1. december med studiestart i september og februar. 

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod offentlige ledere, der vil have en lederuddannelse, som tager udgangspunkt i problemstillinger og særlige vilkår inden for den offentlige sektor. Master i offentlig ledelse er en fokuseret uddannelse på universitetsniveau, hvor vi bringer forskere og praktikere sammen for at klæde dig på til at tackle de udfordringer og omvæltninger, som præger den offentlige sektor.

Du kommer til at læse sammen med ledere fra andre sektorer, som har andre uddannelsesbaggrunde og erfaringer end dig selv. Diskussioner og erfaringer på tværs af fag og sektorer giver rum til større refleksion, læring og ikke mindst netværksdannelse.

Vi forventer, at du har erfaring inden for f.eks. personale-, område- eller projektledelse. 

Adgangskrav

For at blive optaget på Master i offentlig ledelse skal ansøgeren have:

 • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse 
 • Mindst to års relevant erhvervs- og ledelseserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse 
 • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Eksamen og diplom

Eksamen er enten med intern eller ekstern bedømmelse. Ved interne eksaminer foretages bedømmelsen  af en eller flere bedømmere. Ved eksterne eksaminer foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og censorer.

Pris

Uddannelsens samlede pris er 180.000 kr.

Enkeltfag koster pr. ECTS-point 3.000 kr.

Der vil derudover være udgifter til materialer og evt. internater.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Master i offentlig ledelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Aarhus BSS - HD, MBA & Master
Bartholins Allé 14, Bygning 1327
8000 Århus

Aarhus BSS

Fakultetet huser seks institutter, der alle er internationalt anerkendte for deres uddannelser og forskning, samt en lang række internationalt anerkendte forskningscentre. Samling af alle de samfundsvidenskabelige discipliner under samme strategiske ramme har skabt en dynamisk og visionær organisation, der er fleksibel og...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret