Viser 1-8 af 8
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-8 af 8

udbudsretStyrk din profil og dyk ned i det udbudsretslige felt!

Hvad er udbudsret?

Udbudsret er den del af retslige område, som omhandler kontrakter og handel med det offentlige. Når det offentlige skal foretage indkøb, så skal EU udbudsretslige regler overholdes, og derfor er det oftest relevant at have advokater indover, som ved noget om den gældende lovgivning. Det har nemlig afgørene betydning for hvem der får lov at indgå kontrakt med det offentlige. 

Konkurrence mellem virksomheder

Når staten skal købe computere til hele Københavns Kommune, bygge ældreboliger eller plante træer i parker, så er der nogle regler for hvilke priser de må købe til. Hvert år indkøber det offentlige nemlig for ca. 370 mia. kr., og derfor er det vigtigt at skatteydernes penge bruges optimalt, og kontraktindgåelse med virksomheder foregår så hensigtsmæssigt som muligt. 

Der skal nemlig være lige konkurrece mellem de virksomheder, som byder på offentlige kontrakter, så man sikrer at det offentlige indgår i fair forhandlinger. Derfor er et område som udbudsret essentielt, da det er denne juridiske lovgivning, som sikrer det. 

Store kontrakter - vigtig viden!

Det kan have store konsekvenser, hvis der sker en overtrædelse af udbudsreglerne, da det indebærer erstatningspligt for tabt fortjeneste. Det er et område, hvor der ofte opstår udbudstvister, da der er usikker retstilstand, og hver enkel sag kan give anledning til fortolkningstvivl. Det er offentlige kontrakter, hvor der er tale om meget store summer, og derfor er det vigtigt at have eksperter indover, som kender til området i praksis, når der skal indgås kontrakter. 

Der er flere processer der kan være gældende når en kontrakt kommer i udbud, og derfor er den juridiske vinkel afhængig af, om det er udbud med forhandling eller andre udbudsformer. 

Tærskelværdier - hvilke regler er gældende?

Når du tager et kursus i udbudsret, vil du få indgående viden om den gældende lovgivning, som er underlagt Europa-kommisionens regler. Det er et felt, der er i forandring, hvilket har stor betydning for de offentlige konraktuelle forhold. Tærskelværdier er afgørende for hvilke regler en offentlig kontrakt er betinget og omfattet af. Det er beløbsgrænser, som EU-kommisionen bestemmer, og de offentliggører modværdierne i de respektive valuta for medlemslandene. Det fastsættes ud fra kursudviklingen de to foregående år. De regler udbudsret er underlagt, er derfor bestemt ud fra tærskelværdierne.

Et kursus i udbudsret

Der er mange juridiske problemstillinger når en kontrakt kommer i udbud, og der kan opstå en del faldgrupper, når man arbejder med store kontrakter for det offentlige.

Med et kursus indenfor det udbudsretslige felt, får du indblik i den grundlæggende lovgivning og regler indenfor udbudsregulering. Du lærer hvordan du kan tage al den viden med i en mere forretningsorienteret sammenhæng. Derudover får du erfaring med forskellige cases, og kan vidensudveklse med andre, som måske arbejder med jura og udbudsret til dagligt.

  • Udbudsdirektivernes formål i praksis
  • Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet
  • Forhandlingsforbud
  • Udvælgelse af tilbudsgivere
  • Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt
  • Håndhævelsen af de EU udbudsretlige regler

Oftest vil du primært få viden om bestemmelserne i udbudsloven, men området læner sig også op af konkurrenceret, og man vil også opnå viden om tilbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

EU-certificering

Det kan være en fordel at have papir på dine kompetencer, især når man arbejder indenfor et felt, hvor du arbejder med store offentlige kontrakter. Ofte vil du få en certificering i udbud, som en afsluttende del af et kursus. 

Da det udbudsretslige felt er i konstant udvikling, kan du også tage kurser, som kan holde dig opdateret på den udvikling der sker på området i praksis. Det er derfor ikke kun jurister eller advokater som har lidt erfaring med området, der kan få gavn af at efteruddanne sig, men især også dem der har behov for at blive ajourført på området. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen