Speditør uddannelse

Bliv speditør og få et job med alsidige dage

Drømmer du om at arbejde som speditør, vil du få et job med meget alsidige dage. Grundlæggende er det dit job, at sørge for det gods, der bliver transporteret, kommer sikkert frem. Find den speditør uddannelse, der passer til dig. 
Viser 1-3 af 3
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-3 af 3

Bliv speditør og udlev din interesse for transport

Som speditør planlægger og gennemfører du godstransporter. Mere specifikt vil det sige, at du sørger for at varer kommer sikkert fra et sted til et andet. Du tager del i shipping processen som i sig selv er en større process hvor du spiller en afgørende rolle.

Som speditør kræves kompetencer som fleksibilitet og kreativitet da der skal løses komplekse og individuelle transportopgaver. for diverse kunder. Derudover er det essentielt at være tidsbevidst eftersom der oftest er en plan med alle leveringer, hvorfor struktur og overblik over eksempelvis vigtige dokumenter er vigtigt. Det er nemlig også speditørens opgave at udfylde nødvendige dokumenter efter endt aftale, herunder fragtbreve, certifikater og ansøgninger.

Arbejdet som speditør

Som speditør ved du hvad der skal til, for at gøre en god handel hvor begge parter er tilfredse. På samme tid trives du i at have ansvaret for at sikre at levering af pågældende godsvarer succesfuldt. Derudover holder du dig løbende opdateret i de forskellige transportformer og kender til toldbestemmelser, og evt. ændringer i disse, i hele verden.

Arbejdstempoet er oftest højt, og speditører skal derfor kunne træffe hurtige beslutninger, der ofte kan have store økonomiske og juridiske konsekvenser. På en måde kan jobbet som speditør sammenlignes med rollen som konsulent da man her også på vegne af kunderne forhandler med jernbaner, luftfartsselskaber og vognmænd for at opnå de bedste transporttilbud. Herudover er speditøren i kontakt med et internationalt netværk af agenter, som skal være med til at løse de fælles opgaver.  

Arbejdsplads som speditør 

Speditører er enten ansat i speditionsfirmaer eller har eget firma. Endvidere giver en uddannelse i spedition også mulighed for at blive ansat i import- og eksportvirksomheder med egne transportafdelinger. I et 'alment', større speditionsfirma udføres der oftest spedition af alle former for gods til alle mulige bestemmelsessteder med et hvilket som helst transportmiddel. OBS: I Danmark er der få store speditionsfirmaer.

I stedet er branchen præget af mange mindre firmaer, som ofte har specialiseret sig på særlige områder. Det kan dreje sig om transport af bestemte typer varer eller om transporter til et enkelt eller ganske få lande. 

Forskellige uddannelsesveje 

For at blive optaget på speditør uddannelsen, kræver det først en af følgende tre uddannelser: 

  • Markedsføringsøkonom
  • Kontoruddannelsen med speciale i speditør
  • Logistikøkonom

Ovenstående uddannelser har hver deres adgangskrav som de enkelte uddannelsessteder skriver mere specifikt om. 

Speditørelevuddannelsen

Speditørelevuddannelsens varighed er to år, og veksler mellem undervisning på en handelsskole og arbejde i en speditionsvirksomhed. I løbet af de to år er der et skoleforløb på i alt 7-9 uger. De første fem ugers undervisning ligger fast, og er som følger:

  • Introduktion til spedition
  • Generel spedition/salg & service

Herefter vælger du dit speciale som er et af nedenstående:

  • Vejtransport
  • Flytransport
  • Sø linjetransport

Speditørelevuddannelsen er en elevuddannelse der hører under kontoruddannelser med speciale. For at blive optaget på elevuddannelsen kræver det at du har færdiggjort HF, HHX, STX, HTX eller EUX (STX, HTX og HF skal suppleres med 5 ugers EUS grundforløb). Skoleopholdene foregår på enten IBC Kolding, Aarhus Business College eller Roskilde Handelsskole.

Fremtidsmuligheder som speditør

Med arbejdserfaring som speditør kan du avancere til transportkonsulent f.eks. med speciale i salg af transport- og logistikløsninger. Derudover har du mulighed for at efteruddanne dig til at blive f.eks. transportchef og ansvarlig for en virksomheds transportopgaver. Hermed er det en branche med fart over feltet og mange, alsidige jobmuligheder. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen