Filtrer efter
Kategori
Uddannelsestype
By
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Viser 1-9 af 9
Annoncer

Populære kategorier

Populære steder

Reportage

Velkommen til AMU JUUL

Psykisk førstehjælp - sådan bliver du forskellen for din medarbejder eller kollega

Et kursus i psykisk førstehjælp er for dig, der ønsker at gøre en forskel for din medarbejder eller kollega, når den rammes af psykisk mistrivsel af den ene eller anden slags. 

På et kursus i psykisk førstehjælp lærer du at genkende signalerne herfor og du bliver således i stand til at hjælpe mennesker tæt på dig, som rammes af enten stress, angst, despression, personlig krise eller arbejdsulykke. Du får helt konkret viden og redskaber, der gør dig i stand til at kunne gøre en kæmpe forskel. 

Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp er - ifølge Psykiatrifonden - den hjælp man yder til et andet menneske, der har udviklet eller er i fare for at udvikle psykisk mistrivsel. Måske er personen stresset, kæmper med psykisk sygdom, har været ude for en arbejdsulykke eller anden krisehændelse på jobbet. 

Da kriser både kan opstå af personlige og arbejds-relaterede årsager, fokuserer et kursus i psykisk førstehjælp på begge parametre. Du lærer således både at være støttende, når enten en medarbejder eller kollega kommer i krise af personlige og jobmæssige udfordringer. 

Det lærer du typisk på et kursus i psykisk førstehjælp

Målet med din deltagelse i et kursus i psykisk førstehjælp er at ruste dig bedst muligt til at kunne yde umiddelbar psykisk førstehjælp hvad enten krisen eller problematikken er opstået grundet private eller jobmæssige årsager. 

For at klæde dig bedst muligt på til netop det, vil du typisk blive undervist i følgende: 

  • Hvad kendetegner en krise?
  • Hvordan reagerer et menneske i krise typisk?
  • Hvordan analyserer du en krisehændelse?
  • Hvad er krisehjælp, og hvordan yder du den?
  • Hvordan håndterer du samtalen med den kriseramte?
  • Hvornår  er der behov for ekstern, professionel hjælp?
  • Hvad er arbejdspladsens rolle og ansvar i forbindelse med krisehjælp?

Det egentlige indhold på et kursus i psykisk førstehjælp afhænger selvfølgelig af den enkelte udbyder og det enkeltes kursus fokus, men ovenstående er formentlig gennemgående temaer på de fleste kurser. 

Derfor skal du lære at yde psykisk førstehjælp

Det at kunne yde psykisk førstehjælp er enormt vigtigt, da en eller anden form for krise nemt kan ramme enten din medarbejder eller kollega. Faktisk bunder psykisk førstehjælp i ren medmenneskelig omsorg, og det kræver i store træk blot, at du tager kontakt og lytter til det personen fortæller dig. Samtidig vil det også være godt, hvis du har viden, der kan lede personen til den rette hjælp. På et kursus i psykisk førstehjælp vil du netop få viden herom, ligesom du også vil gå derfra med helt konkrete værktøjer du kan implementere i en given krisesituation. 

Hvem kan tage et kursus i psykisk førstehjælp

Et kursus i psykisk førstehjælp henvender sig særligt til arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og HR, men alle der måtte have interesse i emnet kan med fordel deltage. Sagt anderledes, så er et kursus i psykisk førstehjælp relevant for alle, der ønsker mere viden om, hvordan man støtter, når psykiske kriser, stress, depression, angst og depression rammer en medarbejder eller kollega. 

Sådan er et kursus i psykisk førstehjælp struktureret

Et kursus i psykisk førstehjælp tager ofte form af åbne uddannelser, der var et bestemt antal dage. På kurset er udgangspunktet dine egne erfaringer fra hverdagen,  ligesom der vil blive inddraget konkrete problemstillinger. Undervisningen består ofte af både diskussions-oplæg, gruppearbejde, øvelser og teori. Hvordan det enkelte kursus er struktureret afhænger af den enkelte udbyder.