Tag et L-AUS kursus

Tag en L-AUS certificering

Det lovpligtige L-AUS kursus ruster dig, som elektriker, til arbejdet med elektriske installationer. Du bliver undervist i, hvordan du mest sikkert arbejder med spændingsførende installationer, så du og dine kolleger undgår arbejdsulykker.
Viser 1-11 af 11
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-11 af 11

L-AUS

Tag det obligatoriske L-AUS kursus

Som elektriker skal du gennemføre den obligatoriske efteruddannelse i L-AUS, ligesom du skal genopfriske din viden på et kursus hvert andet år. L-AUS er en forkortelse af lavvolt-arbejde under spænding og omhandler, hvordan du håndterer elektriske installationer på en sikker måde. Du bliver altså undervist i tre konkrete arbejdsmetoder i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen (Afsnit 6):

  • Arbejde uden spænding 
  • Arbejde under spænding
  • Arbejde nær spændingsførende dele

Kurset tager afsætning i lovgivningen, og du er forpligtiget til at genopfriske din viden på området hvert andet år. 

LAUS kurser opbygning og delelementer

På kurset undervises du i sikkerheden omkring arbejdet med installationer, og du vil fremadrettet være rustet til at imødekomme de farer og risici, du vil møde i din dagligdag. Da din virksomhed altid har ansvaret for en eventuel arbejdsulykke, er det lovpligtigt, at du gennemfører kurset. L-AUS-kurset tager altid udgangspunkt i de anviste lovkrav, og du kan derfor være sikker på, at du er blevet undervist i alt, hvad du behøver at vide. På kurset vil du typisk blive undervist i følgende: 

  • Arbejde på spændingsførende installationer, samt hvordan de gøres spændingsløse
  • Sikkerhedsforanstaltninger i forskellige arbejdssituationer
  • Brug og vedligelholdelse af L-AUS-værktøj
  • Førstehjælp ved ulykker

Deltag fysisk i et LAUS kursus eller tag det online

Du kan både tage L-AUS-kurset på et fremmødekursus eller ved hjælp af e-learning. Det første fremmødekursus varer en dag, mens de efterfølgende kurser, du skal tage for maksimal genopfriskning af reglerne, kan klares på en halv dag. Fordelen ved fremmødekurset i L-AUS er, at du kan spare med de andre kursister, og der vil være en mundtlig test i plenum. 

Vælger du at tage kurset ved hjælp af e-learning, kan du tage det når, det passer dig. Du vil skulle igennem 5 deltests og så afslutter du med en 1 sidste afgørende test. E-learning kurset fungerer godt for dem, der er godt inde i stoffet, men det anbefales, at du deltager på et fremmødekursus hvert andet år, ligesom du bør deltage i et sådan et den allerførste gang. Erfaringsudvesklingen med de andre kursister er nemlig uvurderlig. 

Udbytte af L-AUS Kurser

De L-AUS kurser tilbyder mere end blot en overholdelse af de nødvendige lovmæssige krav. Ud over de tre hovedarbejdsmetoder, der er nævnt, dækker kurset også en række andre relevante emner. Et af de centrale aspekter er fokus på risikovurdering og sikkerhedskultur. Deltagerne lærer at identificere potentielle farer, evaluere risici og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere dem.

Kurset dækker også avancerede teknikker til arbejde under spænding, herunder forskellige isoleringsmetoder, brug af beskyttelsesudstyr og nødprocedurer i tilfælde af fejl. Deltagerne uddannes også i nødvendigheden af korrekt dokumentation af udført arbejde samt rapportering af eventuelle uregelmæssigheder eller farlige forhold.

Fremmøde versus E-Learning

Både fremmødekurset og e-learning-varianten af L-AUS kurset har deres fordele. Fremmødekurset giver mulighed for interaktion med instruktører og medkursister, hvilket fremmer erfaringsudveksling og gruppediskussioner. Dette kan føre til en mere nuanceret forståelse af de forskellige emner og en dybere indlæring.

På den anden side giver e-learning fleksibilitet til dem, der har travlt dagsprogram eller foretrækker selvstudium. E-learning kurset kræver dog et solidt fundament i emnerne, da det primært fokuserer på testning af din viden. Ideelt set bør deltagere overveje en kombination af begge metoder for at maksimere deres forståelse og praktiske færdigheder.

Uanset hvilken metode du vælger, er det afgørende at forstå vigtigheden af L-AUS kurset som en investering i din faglige kompetence og personlige sikkerhed. At være fuldt fortrolig med korrekt håndtering af elektriske installationer under spænding vil ikke kun gøre dit arbejde mere effektivt, men også beskytte dig selv og dine kollegaer mod potentielle farer.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen