Filtrer efter
Kategori
Uddannelsestype
By
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Viser 1-14 af 14
Annoncer

Populære kategorier

Populære steder

Reportage

ZBC

DPO uddannelse – bliv klædt på til jobbet som databeskyttelsesrådgiver

DPO står for Data Protection Officer, også kendt på dansk som databeskyttelsesrådgiver, en titel der er kommet frem efter EU- persondataforordning fra 2018. Alle større virksomheder og offentlige myndigheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, og netop her kommer en DPO uddannelse ind i billedet. Som DPO skal du nemlig rådgive og hjælpe organisationen med at efterleve databeskyttelsesreglerne, samt overvåge at reglerne overholdes.

Som et led i persondataforordningen, er det et lovkrav at en række private virksomheder og offentlige myndigheder skal have en DPO. Da forordningen var med til at skærpe kravene for behandling af persondata, er der pålagt strenge dokumentationskrav, og høje bøder, hvis reglerne ikke overholdes.

Med en DPO uddannelse bliver organisationen sikret, således at medarbejderen har den nødvendige teoretiske og praktiske viden inden for persondataforordningen.

DPO uddannelse – hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgaver?

Som databeskyttelsesrådgiver består din funktion i at rådgive, vejlede og overvåge at de databeskyttelsesretlige regler overholdes. Det betyder fx:

rådgivning og vejledning af ledelsen og ansatte vedrørende spørgsmål om databeskyttelse

rådgivning kan være i forbindelse med indkøb af et nyt IT-system, udarbejdelse af datapolitikker eller om en given behandling af personoplysninger overholder behandlingsreglerne.

overvågning af overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler og de interne politikker på området

Jeres virksomhed skal have en DPO hvis jeres kerneaktiviteter er at behandle personoplysninger, eller at der sker behandling af personoplysninger i stort omgang, at de er regelmæssige, hvis I arbejder med systematisk overvågning af personer, behandler følsomme oplysninger eller har oplysninger om strafbare forhold.

Virksomheder der skal have en DPO kan fx være søgemaskiner, teleselskaber, internetudbydere, apps baseret på personoplysninger, virksomheder der tilbyder cloud computing, hosting af hjemmesider og markedsundersøgelser.

DPO uddannelse – få et solidt vidensgrundlag

Bliv klædt på til rollen som DPO, og sikre at medarbejderen har den nødvendige teoretiske og praktisk viden inden for anvendelse af persondataforordningen. Med en DPO uddannelse får du et solidt vidensgrundlag, som også kigger på håndtering af persondatasager i praksis.

Du bliver i stand til at identificere persondataretslige problemstillinger, og uddannelsen kan være relevant for både også sagsbehandlere, compliance-medarbejdere, IT-indkøbere, projektledere mv. Derudover lærer du at løse konkrete problemstillinger i praksis. På den måde bliver du i stand til at klare ansvaret der følger med rolle, og du får et indblik i, hvordan du bedst muligt håndterer persondataret i praksis.

Med en DPO uddannelse får du et indblik i rollen som DPO, grundlæggende persondataret, compliance og internationale dataoverførsler, informationssikkerhed, kommunikation og handlingsplaner, vejledning til implementering