Find et kusus i CE-mærkning

CE-mærket beviser I overholder EU-lovgivningen

Arbejder du med at producere produkter indenfor for eksempel legetøj, maskiner eller elektriske apparater? Så hører dine produkter under et af de direktiver, som EU har vedtaget CE-mærkning for. 
Viser 1-4 af 4
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-4 af 4

Lær om CE-mærkning

CE-mærket er et bevis på at dit produkt overholder EU-lovgivningen indenfor den varegruppe, du befinder dig i. EU’s direktiver er forskellige alt efter hvilket produkt du producere, hvorfor reglerne er forskellige for mærket, og det samme gælder proceduren. Det betyder også, at kurser i CE-mærkning ikke er overordnet, men har specifik fokus på en produktgruppe.

CE-mærkning gør det muligt for din vare at have fri bevægelighed på det europæiske marked. Tag et kursus i CE-mærkning og lær om hvilke lovkrav du skal overholde.

CE-mærkning

Hvad er CE-mærkning?

CE-mærket er introduceret som et led i EU’s ønske om at skabe fri bevægelighed af varer mellem EU-landende. Direktivet er med til at indikere om dit produkt overholder EU-lovgivningen, og ved at stille ens krav til produkter, reducere man tekniske handelshindringer, og muliggør din vares fri bevægelighed på det europæiske marked.

Produkter med EU direktiver, der skal CE-mærkes er blandt andet legetøj, maskiner og elektriske apparater. Nogle produkter hører under flere direktiver, og skal godkendes i flere instanser før de CE-mærkes.

Når du som producent får CE-mærket dit produkt, har du erklæret, på eget ansvar, at dit produkt er i overensstemmelse med de lovkrav der findes for CE-mærkningen, og du garanterer dermed, at produktet må sælges i hele EØS.

En CE-mærkningen betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS, men at det er vurderet, inden det er blevet sendt på markedet, og opfylder alle lovkrav. Samtidig er CE-mærket ikke et kvalitetsmærke, da kravene tager udgangspunkt i miljøhensyn og forbrugersikkerhed.

Hvem skal CE-mærke?

Som udgangspunkt er det altid producenten, der skal CE-mærke. Senere i processen kan der dog være flere parter involveret, fx producent, importør eller distributør. I sidste ende ligger ansvaret for CE-mærkning hos den der markedsfører produktet.

CE-mærkningen skal foretages af alle, der markedsfører produkter i EU’s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Schweiz og Norge. Det betyder også, at selvom varen udelukkende er fremstillet og markedsført i Danmark, så skal det CE-mærkes.  

En CE-mærkning betyder ikke nødvendigvis at produktet er blevet testet, for nogle produkter er der ikke krav om test, dog er der ved farlige maskiner krav om prøvning ved en uafhængig instans.

Tag et kursus i CE-mærkning

Et kursus i CE-mærkning giver god mening for dig, der producere varer, indenfor en eller flere af de kategorier, hvor EU har direktiver. På et kursus lærer du om hvordan du opnår et CE-mærke – herunder blandt andet hvilken dokumentation du skal bruge og risikovurdering. Alt efter hvilken produkt-gruppe du arbejder i, skal du tage et kursus der passer til dette. CE-mærkningen er ikke ens for alle produkter, og måske behøver dit produkt slet ikke en CE-mærkning. Derfor er det vigtigt, at du undersøger om du har brug for en CE-mærkning, og indenfor hvilket felt.

Kurserne giver mening for alle der har ansvar for gennemførelse af CE-mærkning, og dermed risikovurderingen inden for det EU-direktiv du arbejder under. Efter du har taget et kursus i CE-mærkning står du meget stærkere, i forhold til de tvivlssituationer der kan opstå i forbindelse med CE-mærkningsproceduren.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen