Viser 1-1 af 1
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-1 af 1

Gør karriere inden for den juridiske branche

Drømmer du om en juridisk og erhvervsorienteret uddannelse, så er uddannelsen til advokatsekretær muligvis den helt rigtige for dig. Som advokatsekretær er dine typiske arbejdsopgaver mange, og du arbejder tæt sammen med advokaten i forbindelse med de juridiske sager, hvorfor du også får indblik i sager indenfor flere områder. 

Arbejdet minder meget om almindeligt kontorarbejde, men det indebærer mere ansvar, fordi du indgår i arbejdet med løsningen af juridiske problemer. Du skal derfor være struktureret, serviceminded og dygtig på skrift, da du ofte skal forfatte både breve og andre dokumenter. Du har udover at dette også helt almindelige sekretærfunktioner såsom at passe telefonen og kalender, arkivere, bogholderi og arrangere møder. I denne sammenhæng er det derfor vigtigt, at du er struktureret, serviceminded og dygtig til at skrive. 

Sådan er uddannelsen til advokatsekretær typisk bygget op

Det egentlige indhold på en uddannelse til advokatsekretær kan variere alt afhængig af hvilken udbyder du vælger eller på hvilket niveau uddannelsen er, men undervisning er typisk bygget op omkring følgende emner:

 • Dødsbosbehandling: Du bliver her undervist i alt om arv og skifte.
 • Familieret: Du bliver her undervist i ægteskabets retsvirkninger.
 • Retssager: Du bliver her undervist i retssystemet og domstolenes indretning.
 • Ejendomshandel: Du bliver her undervist i berigtigelse af ejendomshandler.
 • Tvangsaktion over fast ejendom: Du bliver her undervist i hele det forløb, som løber frem mod auktionsbegæringen.
 • Inkassosager: Du bliver her undervist i behandlingen af inkassationer.
 • Lejeret: Du bliver her undervist i de gældende vilkår for lejekonkrakten.
 • Sekretærfunktionen: Du bliver her undervist i sekretærens opgaver under de enkelte juridiske emner.
 • Aftaleret og selskabsret: Du bliver her undervist i oprettelsen af anpartsselskaber mv.
 • Diverse: Du bliver her undervist i juridisk terminologi og eksamensteknik med mere.

advokatsekretær - gør karriere inden for den juridiske branche

Dine muligheder efter endt uddannelse

Som færdiguddannet advokatsekretær står du over for et væld af jobmuligheder. Du kan blandt andet få job:

 • På advokatkontorer
 • I både større og mindre erhvervsvirksomheder
 • I ejendomsadministrationsselskaber
 • I inkassovirksomheder
 • I banker
 • I ministerier
 • I forsikringsbranchen
 • På dommerkontorer
 • Inden for politiet
 • Hos ejendomsmæglere og revisionskontorer

Du kan tage en erhversuddannelse og blive advokatsekretær

Uddannelsen til advokatsekretær er for dig, der drømmer om at arbejde inden for den juridiske branche. Du behøver ikke at have nogen særlig kendskab til juridiske emner, og det eneste det kræver er, at du skal have gennemført 9. klasse eller tilsvarende. Vælger du denne vej, er uddannelsen også hvad man kalder en såkaldt "kontoruddannelse". Efter gennemførelse af grundforløbet, vil du have mulighed for at specialisere dig som advokatsekretær. Denne vej gør dig i sidste ende til "faglært" indenfor faget. 

Herudover har du også mulighed for at tage uddannelsen privat, dog skal du her selv betale for undervisningen og prisen er afhængig af hvilken udbyder du vælger at læse uddannelsen hos.

Sådan er uddannelsen til advokatsekretær bygget op

Uddannelsen til advokatsekretær er typisk tilrettelagt som en åben uddannelse, der strækker sig over et givent antal måneder. Du har mulighed for både at følge undervisning som klasse- eller fjernundervisning. Hermed er advokatsekretær uddannelsen en fleksibel kontoruddannelse med juridisk fokus og en oplagt vej at gå hvis du ønsker udfordring indenfor det juridiske område. 

Fremtiden for en advokatsekretær - en fremtid med plads til udvikling 

Som uddannet advokatsekretær vil du have flere muligheder for at søge nye udfordringer, bl.a. ved at uddanne dig til juridisk assistent. Her får du en overbygning med særligt fokus på erhvervsret i praksis. Somn juridisk assistent er du i stand til at løse juridiske opgaver på egen hånd som almindeligvis løses af uddannede jurister.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen