ADR kursus

Sikker transport af farligt gods

ADR stammer fra en europæisk konvention om international transport af farligt gods ad landevej. Et ADR kursusbevis er obligatorisk for at have lov at transportere blandt andet, dieselolie, gasflasker mm. på offentlig vej.
Viser 1-20 af 36
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 36
1
2

Mere om ADR kursus

ADR kursus - et vigtigt bevis i transportbranchen

Hvis du har et job hvor du skal transportere farligt gods, så skal du være i besiddelse af et ADR bevis. På et ADR kursus lærer du, hvilke typer farligt gods du må tranportere og under hvilke forhold. Du får indsigt i ADR konventionen, der har defineret fareklasserne og transportmetoder.

Det er et krav at du har taget et ADR kursus hvis du skal transportere farligt gods

Hvorfor er et ADR kursus vigtigt?

Et ADR kursus er vigtigt for dig, som arbejder i transportbranchen, fordi det er et krav at du har bestået og forstået reglerne i ADR konventionen. Farligt gods må kun transporteres på visse betingelser i henhold til ADR konventionen, og det er denne konvention Politiets bekendtgørelse følger når det omhandler transport på landevej. Så for at du som chauffør kan transportere farligt gods på de danske landeveje, skal du have et bevis for et gennemført ADR kursus. 

Det er væsentligt for dig, som skal transportere farligt gods, at få kendskab til den lange række af fareklasser der findes og hvilke ting, der er vigtige for transporten af hver fareklasse. 

Her er et par eksempler på fareklasser:

  • Klasse 1: Eksplosive stoffer og genstande
  • Klasse 2: Gasser
  • Klasse 3: Brandfarlige væsker
  • Klasse 4.1: Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserende eksplosivstoffer
  • Klasse 5.1: Oxiderende stoffer
  • Klasse 6.1: Giftige stoffer

Der findes flere fareklasser end ovenstående, hvilket gør at et ADR kursus er særligt væsentligt. Desuden finder du under hver fareklasse, en lang række UN-numre. Disse numre viser hvilke faresedler der skal være på godset og hvilken emballagegruppe godset tilhører. Emballagegruppen er også en vigtig del af transport af farligt gods. Dette bestemmer hvilken type emballage du skal bruge for at kunne transportere det farlige gods. Her er det igen vigtigt at du besidder et grundigt kendskab til fareklassen, UN-numrene og slutteligt emballagegrupperne.

Hvilket ADR kursus skal man vælge?

Der findes flere forskellige ADR kurser at vælge imellem. Det kan derfor være en stor fordel for dig, at tage kontakt til kursusudbyderen, således at du kan få vejledning i hvilket ADR kursus det er du behøver. Her er det også vigtigt at du ved hvilke krav det enkelte kursus stiller for optag på forløbet. 

Et ADR kursus vil typisk bestå af en grundig uddannelse af de fareklasser kurset omfatter, og den eller de emballagegrupper der hører til. Kurserne har forskelligt fokus da der, som du kan se ovenfor, er stor forskel på hvilken type farlig gods du skal lære om. Dette påvirker også kursets varighed og pris. Hvis du er tvivl så kontakt udbyderen, så du har den opdaterede pris.

Du kan også tage specialiseringskurser. Disse kurser gør dig specialiseret i at transportere en bestemt type farligt gods. Det kan eksempelvis være tankcontainer eller noget lignende. Det er vigtigt at bemærke at der kan være særlig adgangskrav til disse kurser.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen