Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Hydraulik - fejlfinding, Grundlæggende

Rybners Kursuscenter
5 dage
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
Esbjerg
550 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Grundlæggende hydraulikværksted

Ønsker du mere viden inden for hydraulik fejlfinding, så deltag på vores hydraulik værksted i Esbjerg.

Vælg mellem et af følgende grundlæggende hydraulik kurser:

Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding

Skolefagkode: 44651
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Dette AMU kursus er for dig, der er maskinreparatør og arbejder eller har arbejdet i virksomhedens drifts-/vedligeholdelsesafdeling og skal kunne vedligeholde hydrauliske anlæg.

På dette hydraulik kursus lærer du at:

  • fejlfinde/fejlrette til komponentniveau, herunder anvende/ajourføre dokumentation i form samt ved hjælp af beregning, diagrammer og nomogrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg.
  • opbygge og idriftsætte et hydraulisk anlæg, med eksempelvis retnings- tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer, herunder anvende dokumentation udformet i henhold til Dansk Standard (DS).
  • assistere ved valg af korrekt olie for et hydraulisk anlæg. 

Deltag i hydraulikværksted og bliv klogere på hydraulik fejlfinding

Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore

Skolefagkode: 45711
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltag i dette kursus, hvis du som offshore personel er eller har været beskæftiget med drift/vedligeholdelse og skal kunne deltage i den daglige drift/vedligeholdelse af hydrauliske anlæg.

På dette offshore kursus lærer du at:

  • udvælge, montere og idriftsætte hydrauliske komponenter såsom retningsventiler, strømreguleringsventiler, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, cylindre og motorer.
  • læse og fremstille diagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard.
  • redegøre for hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og udføre pumpetest samt beregning af pumpekapacitet og virkningsgrad.
  • ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, at dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg samt anvende dokumentation i henhold til Dansk Standard.
  • redegøre for viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier.
  • redegøre for filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan foretage udskiftningen af relevante filtre.

Pris

Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding: 550,00 kr

Pris udenfor AMU-målgruppen: 3.452,00 kr

Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore: 550,00 kr

Pris udenfor AMU-målgruppen: 4.212,00 kr

Om udbyderen

Rybners Kursuscenter - tidligere KursusCenter Vest

Målrettet kompetenceudvikling hos Rybners Kursuscenter

Rybners Kursuscenter er blandt landets anerkendte udbydere af kurser og efteruddannelse, herunder videregående voksenuddannelser (VVU) og arbejdsmarkeduddannelser (AMU). Gennem mange års erfaring på markedet for kompetenceudvikling har vi opbygget et solidt kendskab til enkeltpersoners og virksomheders behov for målrettede kurser og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Rybners Kursuscenter

Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: