IFRS Navigator

PwC Academy, i Hellerup
Længde
2 dage
Pris
10.990 DKK ekskl. moms
Næste startdato
12 juni, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
2 dage
Pris
10.990 DKK ekskl. moms
Næste startdato
12 juni, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Fra 10.990 DKK ekskl. moms / Person

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Startdato

1 tilgængelig startdato

12 juni, 2024

 • Holdundervisning
 • Hellerup

Kursusbeskrivelse

IFRS Navigator

På dette to-dages kursus får du den nyeste viden om IFRS, og du bliver trænet i den praktiske anvendelse af standarderne. Kurset giver dig en række værktøjer, som er direkte anvendelige for dit arbejde med IFRS.

Om kurset

De internationale regnskabsregler, som alle børsnoterede selskaber aflægger regnskab efter, udgør en stor udfordring for både ledelse og medarbejdere. Kurset giver dig praktisk viden, der er uundværlig, når din virksomhed aflægger IFRS-årsrapport, eller når din virksomhed rapporterer til et moderselskab efter IFRS. På kurset får du praktisk og direkte anvendelig viden om de internationale regnskabsstandarder.

Regnskabsreglerne og den praktiske brug af reglerne udvikler sig konstant, og derfor er det væsentligt for medarbejdere eller ledere i en økonomi-/regnskabsafdeling at vedligeholde og udvikle deres viden om og tilgang til IFRS. Formålet med kurset er at gøre kursusdeltagerne langt klogere på løsningen af praktiske problemstillinger inden for de ”almindelige” standarder og samtidig give indsigt i de nyeste fortolkninger og praksisser inden for områder, der er relevante i stort set alle virksomhede

Kurset indhold

Kurset kommer eksempelvis omkring: 

 • Præsentation af den primære opgørelse – muligheder for at tilpasse præsentationsformen, så den stemmer overens med virksomhedens forretning.
 • Indregning af indtægter – praktiske problemstillinger forbundet med, hvornår indtægter skal indregnes i resultatopgørelsen (milestone-betalinger, bill and hold-arrangementer, returrettigheder mv.)
 • Materielle anlægsaktiver og immaterielle aktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – herunder behandles udvalgte problemstillinger vedrørende opgørelse af leasingforpligtelse samt skillelinjen mellem servicekontrakter og leasingkontrakter.
 • Udskudt skat, herunder grundlag for aktivering.
 • Finansielle instrumenter – kriterier for anvendelse af regnskabsmæssig afdækning på valutaterminsforretninger og renteswaps samt afdækning af udenlandske investeringer. Endvidere behandling af førtidsindfrielse af gæld (frivilligt og ved tvang).
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser.
 • Nedskrivningstest – indikationer på nedskrivningsbehov, opgørelse af forudsætninger til brug for nedskrivningsbehov, fordeling af nedskrivning på aktiver.
 • Nærtstående parter – definition af ”key management personnel”, identifikation af nærtstående parter og omfanget af transaktioner, der er omfattet, herunder forpligtelser (”commitments”) over for ledelsen.
 • Virksomhedssammenslutninger - grundlæggende principper for den regnskabsmæssige behandling, herunder værdiansættelse af overtagne aktiver og godwill.
 • Segmentoplysninger - fastlæggelse af operationelle og rapporteringspligtige segmenter og krav til oplysninger.
 • Oplysningsreglerne efter IFRS – praksis gennem de senere år har vist, at også oplysningsreglerne efter IFRS er af stor betydning – ikke mindst ved Fondsrådets kontrol. Kurset vil derfor også fokusere på, hvorledes disse krav overholdes i praksis.
 • Nye IFRS-standarder undervejs.

Dit udbytte

 • Indblik i, hvorledes konkrete problemstillinger løses under IFRS på udvalgte områder, hvor der ikke er nogen specifik vejledning under IFRS.
 • Du får træning i den praktiske anvendelse af standarderne og en række værktøjer, der er direkte anvendelige i dit arbejde.
 • Mulighed for at drøfte praktiske IFRS-problemstillinger med de andre kursusdeltagere og PwC’s eksperter.
 • Mulighed for at teste dit konkurrencegen ved at deltage i små konkurrencer i løbet af kurset.
 • Udleveret Manual of accounting; PwC’s omfattende og detaljerede IFRS-vejledning, som giver dig en dybdegående vejledning med praktiske eksempler og spørgsmål/svar.
 • Mulighed for at tilmelde dig IFRS Network – et netværk af regnskabsinteresserede, som du kan dele viden og udfordringer med.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dem, der allerede har nogen erfaring med regnskabsaflæggelse efter IFRS – men som har behov for nye impulser, ekstra træning i visse områder, og som er interesserede i at følge med i de praktiske problemstillinger, som hele tiden melder sig.

Du kan være økonomichef, regnskabschef, controller eller have lignende ansvarsområder. Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til IFRS og arbejder/har arbejdet med IFRS i praksis. Kurset kan også med fordel tages af de medarbejdere, som indtil nu kun har arbejdet med årsregnskabsloven og ønsker at udvide deres viden om regnskab.

Pris

Prisen for kurset er 10.990 kr. ekskl. moms. 

PwC Academy
Strandvejen 44
2900 Hellerup

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret