Årsregnskabsloven i praksis

PwC Academy, i Hellerup
Længde
2 dage
Pris
9.990 DKK ekskl. moms
Næste startdato
23 oktober, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
2 dage
Pris
9.990 DKK ekskl. moms
Næste startdato
23 oktober, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Fra 9.990 DKK ekskl. moms / Person

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Startdato

1 tilgængelig startdato

23 oktober, 2024

 • Holdundervisning
 • Hellerup

Kursusbeskrivelse

Kursus i årsregnskabsloven i praksis

Kurset giver dig direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og sikrer, at du opnår praktisk erfaring med regnskabsmæssige problemstillinger.

Om kurset

Kurset giver dig direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og du får et opdateret overblik over de seneste ændringer. Kurset i årsregnskabsloven sikrer, at du opnår praktisk erfaring med løsning af regnskabsmæssige problemstillinger. 

Formålet med dette kursus er at gøre dig klogere på løsningen af praktiske, regelmæssigt forekommende problemstillinger og samtidig give indsigt i de nyeste fortolkninger og praksis inden for områder, der er relevante i de fleste virksomheder.

Kursets indhold

På kurset kommer du bl.a. omkring: 

 • Årsregnskabslovens anvendelsesområde – få et indledende overblik over årsregnskabsloven, dens opbygning og anvendelsesområde og de centrale regler.
 • Hvordan præsenteres årsrapporten? Resultatopgørelse, balance, noter mv.
 • Indregning af indtægter – praktiske problemstillinger forbundet med, hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen (milestone-betalinger, bill and hold-arrangementer, returrettigheder mv.).
 • Materielle anlægsaktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – klassifikation af operationel og finansiel leasing og faldgruber i forbindelse med klassifikationen.
 • Immaterielle aktiver – skelnen mellem forskning og udvikling, aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver.
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser.
 • Nedskrivningstest – indikationer på nedskrivningsbehov, opgørelse af forudsætninger til brug for nedskrivningsbehov.
 • Finansielle instrumenter - forståelse af de grundlæggende elementer for indregning af finansielle instrumenter.
 • Koncernregnskab og virksomhedssammenslutninger - opnåelse af et grundlæggende kendskab til reglerne, når din virksomhed udarbejder koncernregnskab og erhverver andre virksomheder i en virksomhedssammenslutning.

Dit udbytte

Du får:

 • Opdateret overblik over årsregnskabsloven.
 • Forståelse for årsregnskabslovens krav til regnskabsaflæggelsen.
 • Erfaring i at forstå grundlæggende problemstillinger.
 • Praktisk erfaring med løsning af regnskabsmæssige problemstillinger.
 • Opdateret viden om de praktiske problemstillinger, som årsregnskabsloven medfører for dig og din virksomhed.
 • Mulighed for at drøfte praktiske problemstillinger med de andre kursusdeltagere og PwC’s eksperter.
 • Et personligt kursusbevis, hvormed du kan dokumentere en professionel kompetence inden for årsregnskabsloven.

Målgruppe

Økonomi-/regnskabschefer, controllere samt økonomi-/regnskabsmedarbejdere, som tager del i udarbejdelsen af virksomhedens regnskaber.

Et grundlæggende kendskab til regnskabsudarbejdelsen og bogholderiet i virksomheden er en forudsætning. Et detaljeret kendskab til årsregnskabsloven er ikke en forudsætning, idet kurset vil give en indføring i årsregnskabsloven.

Pris

Prisen for dette kursus er 9.990 kr. ekskl. moms. 

PwC Academy
Strandvejen 44
2900 Hellerup

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret