Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Årsregnskabsloven i praksis

PwC Academy
2 dage
Kursus
Hellerup
9.990 DKK ekskl. moms

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Kursusbeskrivelse

Kursus i årsregnskabsloven i praksis

Kurset giver dig direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og sikrer, at du opnår praktisk erfaring med regnskabsmæssige problemstillinger.

Om kurset

Kurset giver dig direkte anvendelig viden om årsregnskabsloven, og du får et opdateret overblik over de seneste ændringer. Kurset i årsregnskabsloven sikrer, at du opnår praktisk erfaring med løsning af regnskabsmæssige problemstillinger. 

Mange af de opgaver som du under kurset kommer til at løse og drøfte med de andre deltagere, baserer sig på fortolkninger af årsregnskabsloven, der i høj grad er en rammelov. Disse fortolkninger inddrager også de internationale regnskabsstandarder på de områder, der er relevante til udfyldelse af lovens rammer.

Formålet med dette kursus er at gøre dig klogere på løsningen af praktiske, regelmæssigt forekommende problemstillinger og samtidig give indsigt i de nyeste fortolkninger og praksis inden for områder, der er relevante i de fleste virksomheder.

Kursets indhold

På kurset kommer du bl.a. omkring: 

 • Årsregnskabslovens anvendelsesområde – få et indledende overblik over årsregnskabsloven, dens opbygning og anvendelsesområde og de centrale regler.
 • Hvordan præsenteres årsrapporten? Resultatopgørelse, balance, noter mv.
 • Indregning af indtægter – praktiske problemstillinger forbundet med, hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen (milestone-betalinger, bill and hold-arrangementer, returrettigheder mv.).
 • Materielle anlægsaktiver – opgørelse af kostpris, fastlæggelse af afskrivningshorisont, aktivering af låneomkostninger, rettelse af fejl ved opgørelse af den bogførte værdi mv.
 • Leasing – klassifikation af operationel og finansiel leasing og faldgruber i forbindelse med klassifikationen.
 • Immaterielle aktiver – skelnen mellem forskning og udvikling, aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver.

Dit udbytte

Du får:

 • Opdateret overblik over årsregnskabsloven.
 • Forståelse for årsregnskabslovens krav til regnskabsaflæggelsen.
 • Erfaring i at forstå grundlæggende problemstillinger.
 • Praktisk erfaring med løsning af regnskabsmæssige problemstillinger.
 • Opdateret viden om de praktiske problemstillinger, som årsregnskabsloven medfører for dig og din virksomhed.
 • Mulighed for at drøfte praktiske problemstillinger med de andre kursusdeltagere og PwC’s eksperter.
 • Et personligt kursusbevis, hvormed du kan dokumentere en professionel kompetence inden for årsregnskabsloven.

Målgruppe

Økonomi-/regnskabschefer, controllere samt økonomi-/regnskabsmedarbejdere, som tager del i udarbejdelsen af virksomhedens regnskaber.

Et grundlæggende kendskab til regnskabsudarbejdelsen og bogholderiet i virksomheden er en forudsætning. Et detaljeret kendskab til årsregnskabsloven er ikke en forudsætning, idet kurset vil give en indføring i årsregnskabsloven.

Om udbyderen

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

PwC Academy

Strandvejen 44
2900 Hellerup

Telefon: 3945 3535
Fax 3945 3545

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.