Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området

Ligeværd, i Karise (+1 lokationer)
Længde
7 timer
Pris
2.995 DKK ekskl. moms
Næste startdato
5 december, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
7 timer
Pris
2.995 DKK ekskl. moms
Næste startdato
5 december, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt.

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Startdato

1 tilgængelig startdato

5 december, 2024

 • Holdundervisning
 • Brenderup

Kursusbeskrivelse

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området

Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området

Reguleringen af opholds-, handle- og refusionskommune for STU-målgruppen er kompleks, idet regler og praksis herom omfatter flere forhold for de unge, herunder i forbindelse med uddannelsen, sociale tilbud f.eks. botilbud samt forsørgelse og beskæftigelse.

Retsgrundlaget herfor skal derfor findes i flere forskellige love, herunder STU-loven, retssikkerhedsloven (RTL) og kommunefinansieringsloven (KFL).

På dette kursus får du et samlet overblik over de relevante regler og praksis samt deres indbyrdes samspil, herunder bl.a. de regler som træder i kraft den 1. januar 2024 som følge af barnets lov.

Program

1. Begrebsafklaring

 • Fastlæggelse af begreberne opholds-, handle- og refusionskommune
 • Visitationskompetence og finansieringsansvar

2. Regulering i STU-loven

 • Udgifter til undervisning og befordring
 • Flytning og afbrydelse af uddannelse
 • Frist for fremsættelse af refusionskrav
 • Refusion ved STU som tilbud efter LAB
 • Visitation til botilbud og anbringelse uden for hjemmet jf. RTL nedenfor under pkt. 3

3. Regulering i retssikkerhedsloven (RTL)

 • Opholdskommune for myndige og umyndige borgere
 • Mellemkommunal refusion efter en række love, herunder serviceloven (SEL), barnets lov (BL), aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og lov om social pension (LSP)
 • Opholdskommune og mellemkommunal refusion ved en kommunes medvirken til ophold i botilbud og boformer, der kan sidestilles hermed m.v.
 • Kommunernes mulighed for at indgå aftaler om opholds- og refusionskommune
 • Opholdskommune ved kommuners uenighed om, hvilken kommune der er opholdskommune
 • Varighed af retten til mellemkommunal refusion
 • Frist for fremsættelse af refusionskrav

4. Regulering af forsørgelsesydelser, herunder kommunefinansieringsloven (KFL)

5. Kommende ændringer af relevans for området

Målgruppe

Til dig der arbejder med kommunefinansering.

Pris

Medlem Ligeværd Fagligt Forum: kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.


Ikke medlemmer: kr. 2.995.


Beløbet er ikke momspligtigt

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Opholds-, handle- og refusionskommune på STU-området
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Ligeværd
Evald Krogs Gade 14C
8000 Århus

Velkommen til ligeværd

Vi er et foreningsfællesskab, der hjælper børn, unge og voksne med særlige behov. Vi har tre foreninger, du kan blive medlem af eller støtte økonomisk. Ligeværd er et fællesskab bestående af 3 organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret