Søgningen gav ingen resultater. Venligst prøv en Ny søgning

TOEFL test forberedelse

Sådan bliver du bedst klædt på til TOEFL-testen

TOEFL står for Test of English as a Foreign Language, og formålet med testen handler om at teste dine engelskkundskaber på et akademisk niveau. Testen skal vurdere din evne til at bruge og forstå engelsk i kategorierne lytte, læse, tale og skrive. Derfor er TOEFL-testen opdelt i fire dele.

Over 6.000 universiteter verden over anser TOEFL-testen som et krav for din optagelse. Der er derfor mange studerende, som må tage testen i forbindelse med udveksling, eller hvis de ønsker at studere i udlandet. Andre tager TOEFL-testen for at styrke deres CV og muligheder for at søge job i udlandet. 

Med andre ord kan der være flere årsager til, at du skal tage TOEFL-testen. Fælles for dog, at sværhedsgraden af testen overrasker de fleste og med en beståelsesrate på ca. 65% er det vigtigt, at du ikke undervurderer den. Derfor kan det være en rigtig god ide at investere tid og ressourcer i et forberedende kursus, således at du er godt klædt på til prøven. 

Hvad er mit udbytte med et forberedelseskursus til TOEFL-testen?

Selvom du måske allerede er dygtig til engelsk, kan det alligevel godt betale sig at forberede sig godt inden prøven. Med et forberedelsekursus til din TOEFL-test sikrer du, at du er godt klædt på til testen, således at du har det bedste udgangspunkt for at klare dig godt og opnå dit ønskede resultat. Du skal dermed se et forberedende kursus som en investering.

Formålet med et forberedende kursus handler om at sikre, at du er bekendt med og indført i alle fire dele af testen. Det betyder, at du kommer til at gennemgå og træne både læse, lytte, tale og skrivedelen flere gange. Emnerne vil variere fra test til test, og derfor handler det i højere grad om at kende teknikkerne og metoderne, så du ved, hvordan du skal gribe de fire dele af an for at opnå det bedste resultat. 

Du må dermed ikke forvente, at det forberedende kursus handler om at styrke dine engelskkundskaber. Kurset tager konkret udgangspunkt i testen, og undervisningen er tilrettelagt efter, hvordan du bliver bedst forberedt til prøven og ikke, hvordan du bliver dygtigere til engelsk. 

I vil dog også træne grammatik, synonymer og stavning, da det ofte er noget, computeren tjekker automatisk. 

Hvordan er testen opbygget?

TOEFL-testen tager 3 timer og består af fire dele: 

1: Læsedelen (50 - 70 minutter)

Du får 3-4 passager fra tekstbøger på universitetsniveau, som du skal læse og besvare spørgsmål ud fra. Du skal besvare 10 spørgsmål til hver passage, og du har mellem mellem 50-70 minutter til at besvare spørgsmålene.

Emnerne varierer fra tekst til tekst, og du skal ikke være nervøs, hvis du ikke er bekendt med emnerne - du kan alle svar i tekststykkerne. Du bliver dermed ikke testet på din viden om emnerne, men din evne til at læse og forstå indholdet. 

2: Lyttedelen (40-60 minutter)

I første del af testen i lytteforståelse hører du uddrag fra 3-4 akademiske forelæsninger á 3-5 minutter, efterfølgende skal du besvare seks spørgsmål til hver uddrag.

I anden del af lyttetesten hører du 2-3 samtaler, der hver varer 3 minutter, efterfølgende skal du besvare 5 spørgsmål per samtale. 

Det er meget vigtigt, at du tager noter undervejs, da du højst sandsynligt ikke vil være i stand til at huske det hele, når du har hørt lydklippet. Den bedste måde du kan forberede dig til lyttedelen handler derfor også om at træne dine evne til at lytte og tage noter imens. Du har ikke tid til at skrive det hele ned, og derfor må du finde en teknik, hvor du med stikord, får noteret de vigtigste pointer. 

3: Taledelen af TOEFL (17 minutter)

Du får sammenlagt seks spørgsmål, som du skal besvare via mikrofonen i dit headset:

  • Et spørgsmål inden for “Independent Speaking Tasks”, der kræver, at du trækker på dine egne meninger og erfaringer i besvarelsen.
  • Tre spørgsmål inden for “Integrated Speaking Tasks”, hvor du skal bruge de fire sproglige kundskaber i samspil med hinanden.

Her vil du blive vurderet på dine evne til at besvare spørgsmålene fyldestgørende, således at du disponerer din tid korrekt. Du vil derfor ikke blive vurderet på din personlige mening, men din evne til at formidle dine tanker indenfor et kort tidsrum.

Du kan godt få en høj score, selvom du ikke taler flydende engelsk. Det er blot vigtigt, at du taler tydeligt og langsomt, så øv dig i dette inden testen. 

4: Skrivedelen af TOEFL (50 minutter)

Ligesom lytteopgaven består skriveopgaven også af to dele.

  • I “Integrated Writing Task” delen (20 min.) får du en kort tekst og et kort lydklip fra en forelæsning, hvorefter du skal skrive, om det du lige har læst og hørt. 
  • I “Independent Task” delen (30 min.) skal du skrive et udkast til et essay på baggrund af et givent emne.

Her vil du blive testet på dine grammatiske evner, dit engelske ordforråd samt, hvorledes du formår at bygge dine argumenter op. 

Gode råd inden TOEFL-testen

De fleste danskere er gode til engelsk, men derfor må du alligevel ikke undervurdere testen. Med en beståelserate på 2/3, er det vigtigt, at du tager testen alvorligt og forbereder dig inden, så du er bedst muligt klædt på og har det optimale betingelser for at klare dig godt. 

Investér derfor tid og ressourcer i forberedelsekurser til din TOEFL-test eller brug tid på at læse engelske aviser, bøger m.m. Hør radio eller se engelske og amerikanske film uden undertekster, så du har vænnet dine ører til sproget. Det lyder måske simpelt, men det vil vise sig som en stor fordel til prøven. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen