Sundhedsplejerskeuddannelse

Fokus på de nære relationer

Elsker du den helt nære kontakt til børn og unge? Og vil du gerne være med til at fremme deres sundhed? Så skal du videreuddanne dig til sundhedsplejerske. 
Søgningen gav ingen resultater. Venligst prøv en Ny søgning

Sådan bliver du sundhedsplejerske

Sundhedsplejerskeuddannelsen er for dig der, som uddannet sygeplejerske, ønsker at arbejde med sundhed og sygdomsforebyggelse hos børn og unge. I et tæt samarbejde med børnenes familie følger du både spædbørn og unge i folkeskolen.

Her giver vi dig svar på, hvad en sundhedsplejerske egentlig laver, og hvordan du videreuddanner dig. Du vil finde en oversigt over uddannelsesforløbet, ligesom du vil kunne se de aktuelle adgangskrav.  

Med uddannelsen arbejder du med børn og unge og indgår samtidig i et tæt samarbejde med deres familier. De nære relationer er altså omdrejningspunktet i dit virke som sundhedsplejerske. Efter endt uddannelse har du mulighed for at arbejde i private hjem, den kommunale dagpleje og daginstitutioner samt folkeskoler. 

Sundhedsplejerske

Hvad laver du som sundhedsplejerske?

Sundhedsplejersken arbejder med sundhedspleje og sygdomsforebyggelse hos børn og unge i samspil med deres forældre. Du varetager undersøgelser af og følger børn fra de er spæde til de går ud af folkeskolen.  I forlængelse af dit arbejde rådgiver og vejleder du børnenes forældre.

Sundhedsplejerskeuddannelsen giver dig mulighed for, i kommunalt regi, at arbejde med sundhedspleje i private hjem, i dagplejen og daginstitutioner samt i folkeskolen. Endvidere vil det være også være muligt at arbejde i hospitalsvæsenet eller som underviser på social- og sundhedsuddannelserne.

Videreuddan dig til sundhedsplejerske

Sundhedsplejerskeuddannelsen er en specialuddannelse for sygeplejerske. Uddannelsen tager 1½ år og er delt op i to grundforløb. Det første er et et-årigt teoretisk forløb på professionshøjskoler i Aarhus eller København. Derefter følger et 6 måneders klinisk forløb, hvor du bliver ansat i en uddannelsesstilling i en kommune. Sidstnævnte forløb er lønnet, mens teoriforløbet gør dig SU-berettiget.

Ydermere er sundhedsplejerskeuddannelsen inddelt i følgende tre områder:

  • Sundhedspleje og sygdomsforebyggelse hos spædbørn, børn og unge samt deres forældre med almene behov.
  • Sundhedspleje og sygdomsforebyggelse hos spædbørn, børn og unge samt deres forældre med særlige behov.
  • Sundhedspleje i forhold til videre udvikling og forskning.

Undervisningen i de tre områder varierer mellem alt fra forelæsninger til projektarbejde og kliniske øvelser og opgaver. Det kliniske forløb strækker sig over et vist antal praktikdage hos en sundhedsplejerske, der så vil fungere som din kliniske vejleder.

Sådan bliver du optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen

Du kan blive optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen, hvis du opfylder følgende kriterier:

Du har bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeuddannelse på bachelorniveau. Alternativt kan du have bestået anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen samt et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori- og metode eller andet, der svarer hertil.

  • Du har dansk autorisation som sygeplejerske.
  • Du har klinisk erfaring fra ansættelse som sygeplejerske svarende til mindst 2 års fuldtidsansættelse. Erfaringen skal være inden for minimum to af følgende områder: Svangre- og barselspleje, neonatalogi, pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri, lægekonsultation eller hjemmesygepleje. Ydermere skal et af dine ansættelsesforløb være af 8 måneders varighed.
  • Du skal have en skriftlig ansættelsesaftale med en kommune, der omfatter 6 måneders klinisk uddannelse. Ønsker du at arbejde på Færøerne eller Grønland gælder uddannelse under staten.

Der optages nye studerende til studiestart den 1. januar hvert år med slut i juni året efter. For at blive optaget er det nødvendigt, at du opfylder alle obligatoriske adgangskrav fra uddannelsens start.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen