P3O® Foundation

Styrk de strategiske målsætninger med P3O® Foundation

Bliv hjernen bag en effektiv supportfunktion, der kan understøtte forandringer i din organisation.  
Søgningen gav ingen resultater. Venligst prøv en Ny søgning

Styrk organisationens strategiske målsætninger med P3O® Foundation

Etablering af Portefølje-, program og projektkontorer - Med et kursus i P3O Foundation får du viden om tilgange og praktiske værktøjer til samt rådgivning om etablering af en effektiv funktion til support, kvalitetssikring og strategisk planlægning i en organisation.

Kurset giver dig tilmed den grundlæggende forståelse og viden om metoden og dens tilgange. På kurset gennemgås en række teknikker og praktiske værktøjer, der bruges i etableringen af en effektiv supportfunktion til understøttelse af forandringer i organisationen.

Sådan er et kursus i P3O® Foundation struktureret

Et kursus i P3O Foundation er struktureret som en åben uddannelse, der varer over et givent antal dage. Der er egenbetaling, og du kan både tage kurset alene eller få det struktureret som et virksomhedskursus. 

Det enkelte kursus' strukturering afgøres af den enkelte udbyder. Dog er alle kurser funderet på den anerkendte vejledning Portfolio, Programme and Project Offices - P3O . Vejledning anvendes af organisationer, der ønsker at styrke realiseringen af deres strategiske målsætninger.

Dit udbytte af et kursus i P3O Foundation

Et kursus i P3O Foundation giver dig den nødvendige viden til succesfuldt at kunne udvikle strategier og afhjælpe ledelse og medarbejder med de spørgsmål en forandringsproces helt naturligt afstedkommer. Du vil altså komme til at udgøre en vigtig rolle for en organisations arbejde med forandringer. Det er dig, der vil kunne stille spørgsmål omkring, hvorfor I foretager de forandringer I gør og hvorfor, og ikke mindst hvordan disse vil gavne jer fremtidigt. Kurset vil sætte dig i stand til at definere en supportstruktur og vurdere din organisations P3O modenhed.

På et kursus i P3O Foundation vil du blive undervist i følgende:

  • Forskellige tilgange til forandringsledelse, som benyttes i organisationer – herunder program-, projekt- og risikostyring
  • Samspillet mellem den forretningsmæssig drift og forandringsprocesser, og hvordan disse kan bidrage til at realisere strategiske målsætninger
  • Den overordnede model for support-, kvalitetssikrings- og governancestrukturer samt faktorer til skalering af et P3O-”kontor”
  • Hvordan en organisations P3O modenhed indvirker på implementeringen eller optimeringen af en P3O funktion
  • Best practice tilgange til de support- og kvalitetsaktiviteter,der varetages af P3Oer samt hvordan P3O'er kan bidrage til at realisere værdien af de forretningsmæssige forandringer.

Kan jeg tage et P3O Foundation kursus?

Et kursus i P3O Foundation er tilrettelagt til dig, der er ansvarlig for forandringsprocesser i din organisation. Du er altså del af organisationens strategiske planlægning, porteføljeledelse eller øverste ledelse. 

Medarbejdere eller ledere i et program- eller projektkontor kan også med fordel deltage i kurset.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen