Søgningen gav ingen resultater. Venligst prøv en Ny søgning

Musikterapi

Skab kontakt og kommunikation gennem musikterapi

Er du et kunstnerisk og musikalsk menneske, og spiller musik en vigtig rolle i dit liv? Vil du gerne arbejde med mennesker og hjælpe personer med at skabe større afklaring og udvikling i deres liv? Så er en uddannelse i musikterapi måske noget for dig. 

Som musikterapeut kan du behandle og hjælpe børn, unge og voksne, der møder modstand i deres liv ved at lade musikken sætte ord på deres følelser og derigennem skabe kommunikation og styrke deres relationer. 

Hvad er musikterapi?

Musikterapi er en nonverbal og videnskablig funderet behandlingsform, der knytter sig til psykologiens verden. På lige fod med almindelig samtaleterapi tager musikterapi også udgangspunkt i kommunikation mellem terapeut og klient, men i stedet for gennem tale og ord skabes kommunikation gennem musikken. Ved hjælp af teknikker som improvisation, sang, musiklytning og afspænding skabes større afklaring og udvikling for klienten.

Musikterapi henvender sig både til børn, unge og voksne, og det er især en brugbar behandlingsform i situationer, hvor: 

  • Det er svært for personer at sætte ord på tanker og følelser
  • Behandling med samtale som udgangspunkt ikke er frugtbar
  • Børn og unge lider af svære kontaktproblemer
  • Heling af smertefulde oplevelser er kompliceret

Musikterapi har desuden vist sig som en succesfuld behandlingsform i forhold til personer, der lider af psykiske eller neurologiske sygdomme som autisme, ADHD og demens. Musikterapi bruges også i situationer, der handler om at skabe smertelindring hos døende og en samhørighedsfølelse med pårørende.

Hvordan er musikterapiuddannelsen bygget op?

Musikterapiuddannelsen udbydes på Aalborg Universitet som det eneste sted i Danmark. Det er en kombineret bachelor- og videreuddannelse, der i alt tager 5 år. 

På uddannelsen lærer du at udnytte dine musikalske evner til at skabe kontakt og relationer til mennesker med psykiske lidelser og personer, der har svært ved at udtrykke sig gennem mundtligt gennem tale. 

Uddannelsen er sammensat af undervisning, der udvikler dine terapeutiske kompetencer og træning i at udtrykke sig musikalsk. Uddannelsen er teoretisk funderet, og som på enhver anden akademisk videregående uddannelse udvikler du også dine videnskabelige færdigheder. 

Uddannelsen indeholder desuden tre praktikforløb, som du kan tage i Danmark eller i udlandet. 

Sådan bliver du optaget på musikterapiuddannelsen

For at blive optaget på musikterapiuddannelsen skal du igennem en musikalsk adgangsprøve. Prøven varer ca. 1 time, og du vil blive testet på dine musikalske færdigheder gennem en række opgaver. 

Du kan både søge ind gennem kvote 1 og kvote 2. Du kan finde nærmere information om adgangsprøven og optagelse på studiet på universitetets hjemmeside. 

Økonomi på musikterapiuddannelsen

Hvis du er over 18 år, når du starter på uddannelsen, er du berettiget til at modtage SU, mens du studerer. Der gælder dog forskellige regler for, hvilken sats du kan modtage - afhængig af, om du er udeboende eller hjemmeboende. 

Har du spørgsmål til SU, og vil du gerne blive klogere på, hvilke regler der gælder for dig, kan du kontakte SU-kontoret på din uddannelsesinstitution. 

Jobmuligheder som musikterapeut

Når du har færdiggjort musikterapiuddannelsen, er du uddannet musikterapeut med en Cand.Mag i musikterapi. Som musikterapeut får du typisk arbejde som behandler og kvalificerer dig til at arbejde med undervisning- og rådgivningsarbejde eller sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen