finduddannelse.dk Sustainability Scholarship - Terms & Conditions

Denne side indeholder Terms & Conditions for finduddannelse.dk Sustainability legatet.  

Terms & Conditions

Sustainability Scholarship

Denne side indeholder Terms & Conditions for finduddannelse.dk Sustainability Scholarship. 

I disse Terms & Conditions vil:

 • "legat" referere til finduddannelse.dk Sustainability Scholarship
 • "vi", "os", "vores" eller "finduddannelse.dk" referere til Keystone Education Group ApS
 • "dig" eller "dine" referere til dig som ansøger til legatet.

Ved at af indsende en ansøgning til dette legat, er det indforstået, at du har læst og indvilliger i at overholde Terms & Conditions. 


1. Ansøgning

1.1 Legatberettigelse

For at søge dette legat, skal du:

 • Være startet på eller have søgt en uddannelse, der kan hjælpe dig med at gøre verden mere bæredygtig.
 • Være startet på eller have søgt med start umiddelbart efter deadline

 • Må din valgte uddannelse ikke foregå online.

 • Leve op til adgangskravene, som uddannelsesstedet har, inkl.:
  • Være i besiddelse af en gyldig og relevant bachelorgrad
  • Leve op til kravene for sprog
 • Du skal have eller være kvalificeret til at ansøge om et studentervisum (hvis relevant)

Du skal leve op til disse kvalifikationer, før vi kan tage din ansøgning til legatet i betragtning. Hvis du ikke lever op til ovenstående krav, vil vi diskvalificere din ansøgning. Du vil ikke modtage en underretning om diskvalificering. 

Ansøgningerne skal indsendes på engelsk eller dansk. Ansøgninger på andre sprog, vil ikke blive taget i betragtning.

1.2 Frist for ansøgning

Alle ansøgninger skal indleveres via den officielle online-formular og skal være færdiggjort inden d. 22. september 2022. På denne dato, lukker vi ansøgningsformularen. Det vil på intet tidspunkt være muligt at ændre i din ansøgning efter indsendelse.

Alle ansøgninger der ikke er sendt gennem den officielle online-formular vil ikke blive behandlet. Lad venligst være med at sende ansøgninger via e-mail og post. 

1.3 Indsendelse af falsk eller misledende information

Alle informationer der er inkluderet i din ansøgning og al anden kommunikation i forbindelse med dette legat, skal være korrekt ved indsendelse. 

Hvis du bevidst oplyser falsk eller misledende information, vil det blive betragtet som en lovovertrædelse. Hvis vi ved eller har grund til at tro, at du har oplyser falsk eller misledende information, vil vi diskvalificere din ansøgning. 


2. Valg af modtager

2.1 Kriterier og udvælgelse

De præcise bedømmelseskriterier for, hvordan vi udvælger vinderen af legatet er vores diskretion og vil afhænge af antallet af kvalificerede ansøgninger, som vi modtager. Vi offentliggører ikke de eksakte bedømmelseskriterier, men vi stræber efter at være så retfærdige og konsekvente i vores bedømmelse som muligt, så legatet går til den person, der passer bedst på beskrivelsen af vores ideelle kandidat.

2.2 Accept af legatet

Hvis du er blevet valgt til at modtage legatet, vil du modtage et officielt "tilbud" via e-mail omkring d. 10. oktober 2022. "Tilbuddet" skal besvares ved enten at acceptere eller afslå legatet inden for 7 dage.

Modtager vi ikke et svar inden for 7 dage, kan dette resultere i at legatet bliver givet til en anden kandidat.

2.3 Supplerende dokumentation

Hvis du bliver valgt til at modtage legatet, skal du kunne tilsende supplerende dokumentation:

 • Bevis for optag i form af en kopi af dit optagelsesbrev 
 • Bevis for bestået bachelor i form af en kopi af dit karakterblad
 • Bevis for identitet i form af en kopi af dit pas. 

Du bedes have disse dokumenter klar i tilfælde af, at du bliver valgt til at modtage legatet.  

Hvis du indsender kopier i dårlig kvalitet, kan det resulterer i, at du bliver diskvalificeret. 

2.4 Offentliggørelse af vinderen

Alle ansøgere vil blive underrettet om, de har fået legatet eller ej via e-mail på den e-mail addresse, der er brugt i ansøgningsformularen. E-mailen vil blive sendt efter d. 10. oktober 2022, hvor den officielle modtager af legatet har accepteret 'tilbuddet'.

2.5 Ændring af omstændigheder

I tilfælde af, at du bliver tildelt legatet, er det et krav, at du informerer os om eventuelle ændringer i dine omstændigheder siden du indsendte din ansøgning. Hvis informationen i din ansøgning er ugyldig, kan dette resultere i, at legatet bliver givet til en anden kandidat. 


3. Udbetaling

3.1 Udbetaling af legatet

Vi udbetaler legatet i en enkeltstående transaktion direkte til dit nuværende/kommende universitet/uddannelsesinstitution. Vi overfører pengene på vegne af dig. Vi udbetaler ikke legatet til den studerende. 

Vi organiserer betalingen med universitet og kan derfor tage lidt tid afhængigt af universitetets specifikke regulationer og processer angående betaling af sponsorerede midler. Vi kan derfor ikke garantere den præcise dato for betaling.

Den totale værdi af legatet vil blive anført i den officielle 'tilbuds' e-mail. Vi forbeholder os retten til at finansiere et hvert beløb op til 5000 euro (svarende til ca. 37.500 kr.). Hvis dit undervisningsgebyr er større end 5000 euro, vil den studerende få tildelt 5000 euro. Hvis undervisningsgebyret er lavere end 5000 euro, vil den studerende kun modtage det beløb, som dækker gebyret. 

3.2. Skat

Vi er ikke ansvarlige for at give dig finansiel rådgivning i forhold til skat. Informationen der er tilvejebragt her er kun af general karakter og tager ikke dine finansielle omstændigheder i betragtning.

3.3 Privatlivspolitik / Brug af personlig information / finduddannelse.dk ambassadør

Ved at acceptere legatet, bliver du samtidig ambassadør for finduddannelse.dk. Det indebærer, at vi må bruge din personlige information i form af navn, skole og billede på vores hjemmeside og sociale medier, samt forbeholder vi os retten til at give information videre til medier med det formål at promovere vores brand, legatet og fremtidige legater. 

Du indvilliger samtidig i, at vi må kontakte dig for at lave korte interviews, som vi vil anvende til promovering. 

Ved at acceptere legatet, giver du afkald på retten til at gennemse og godkende det færdige produkt, reklamerne eller andet, der vil blive brugt til at promovere finduddannelse.dk.

Hvis du ikke er blevet valgt til at modtage legatet, kan du læse vores virksomheds betingelser og privatlivspolitik for at lære mere om, hvordan finduddannelse.dk behandler personlig data.

3.4 Annullering af legatet

Vi forbeholder retten for at annullere legatet på ethvert tidspunkt.

3.5 Feedback på ansøgning

Vi giver ikke feedback på ansøgninger. 


Annoncer