Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Hvad siger tidligere kursister om Systemisk-narrativ efteruddannelse i specialundervisning og specialpædagogik?

Gennemsnit 4,9

Baseret på 25 evalueringer

Louise Zeltner, STU-underviser
Der er en god bredde i temaer, som i sidste ende knyttes sammen. Gode undervisere, gode kursusledere og tjek på struktur, materialer m.m.
Louise Flyckt Strube, Ungehuset Hørsholm
Uddannelsen giver én et sprog for noget af den praksis, man allerede har og samtidig bygger den praksisnært ovenpå.
Asger Brohus-Weiss, socialpædagog
Jeg mener, alle mine kollegaer ville være bedre stillet i praksis med den viden, uddannelsen giver.
Julie Køhler, Skolen på Nyelandsvej
Uddannelsen har givet mig en god indsigt i og forståelse af egen praksis. Den har givet mig sprog for det jeg bringer i anvendelse i min hverdag. Den er meget praksisnær samtidig med at den er fyldt med teori.
Henrik Hansen, underviser
Uddannelsen giver en masse teori og begreber, som kan bruges i hverdagen. Jeg havde en række ønsker i begyndelsen af forløbet. De er alle blevet opfyldt.
Gry
Utrolig god planlægning og meget kompetente undervisere. Alle kan få stort udbytte af uddannelsen både professionelt og privat.
Esben Liltorp, underviser
En meget udbytterig og relevant uddannelse for undervisere og andre, der arbejder indenfor specialområdet. Det styrker én i hverdagen på arbejdet.
Rika Schierbeck, underviser i dagbehandlingstilbud
Jeg har fået overblik over metoder, tilgange, begreber og deres indbyrdes afhængighed og sammenhæng, hvilket giver en stor ro og stressreduktion i mit arbejdsliv såvel som privatliv. Det er både faglige og personlige kompetencer, jeg har fået udviklet, trænet og kvalificeret.
Julie
Jeg tager især kursusdagene om teamsamarbejde med mig og kan mærke, det har ændret min måde at gribe mit arbejde an på. Herudover positionering og re-positionering, jeg er blevet mere bevidst om, hvilke roller jeg får tildelt, og hvilke jeg selv tager! Uddannelsen er en virkelig god måde at få en masse teori ind under huden og undervejs få lov a...
Vis alt
Daniel
Jeg er uden tvivl blevet mere bevidst om mit daglige arbejde med børn, forældre, kolleger samt andre samarbejdspartnere. Niveauet har været rigtigt passende. De teorier, som var vanskelige at begribe, blev rigtigt fint 'trænet ind' via de øvelser, som hver gang er sat i forbindelse med det lærte.
Annette
Jeg har været meget tilfreds med forløbet. Jeg oplever virkelig, at jeg har fået læring med mig. Jeg har fået et dybere kendskab til systemisk og narrativ tilgang, som jeg direkte kan bruge i praksis fx i teamsamarbejdet, ved møder m.m. Et meget brugbart sprog. Vi er gået fra 'jeg' til 'vi'. Kamilla Kobæk er supergod til at lægge en let og uanst...
Vis alt
Tobias Sørensen
Det særligt gode ved det faglige indhold på uddannelsen er, at der er en gradvis progression gennem hele året. Der bliver hele tiden bygget på de forgangne begreber, men i et hensigtsmæssigt tempo - også for mig, som er lærer i en almindelig folkeskole. Uddannelsen er superrelevant, hvad enten man arbejder inden for det specialpædagogiske eller ej!
Thomas Kielberg, AKT-lærer Sct. Jørgens Skole Roskilde
Hvis vi skal ind og rykke ved den supertanker, der hedder folkeskolen og have nye måder at kigge på tingene på, så kræver det en uddannelse som den her. Det var svært at finde en systemisk-narrativ uddannelse, der også rummede det praksisnære, i ligeså høj grad som den her gør. Jeg kommer fra en almindelig folkeskole, og lige i starten var jeg l...
Vis alt
Helle Myrfeld, specialdagtilbud Skovbrynet, Hedensted
Jeg har lyst til at rose nogle meget kompetente undervisere – både lærere, psykologer og familiearbejdere. Det, der er så forrygende ved den her uddannelse, er, at begreberne bliver omsat hele tiden, fordi vi laver øvelser, øvelser, øvelser. Noget af det, jeg tændte på, da jeg tilmeldte mig, var det praksisnære, og at vi er fælles om målgruppen....
Vis alt
Rikke Lybech, Lærer og specialpædagogisk vejleder, AspIn i Vejle
Hvis jeg skulle fremhæve tre ting ved uddannelsen, ville det være: 1. Det praksisnære, 2. Det at uddannelsen går på to ben: vi lærer både at forholde os til målgruppen og til os selv. 3. Begreberne på uddannelsen er vigtige i det samfund, vi har i dag – det systemiske, det procesmæssige og forforståelserne. Man gør sig klogt i at holde sig opdat...
Vis alt
Mikkel Søndergaard Mikkelsen, Skolen ved Sorte Hest
Det appellerede til mig, at det er praksisnært. Jeg ville gerne tage min hverdag med herind og smide den på bordet. Det har været muligt. Vi er meget hurtigt i forløbet begyndt at tale ind i praksis. Jeg har allerede rigtigt meget praksiserfaring, men ville gerne putte noget mere i værktøjskassen og få overblik, så jeg kunne beskrive, hvad jeg l...
Vis alt
Michelle
”Jeg kan bruge uddannelsen rigtigt meget i min professionelle hverdag i forhold til samarbejdet med mine kolleger: Hvordan jeg positionerer mig i forhold til dem, hvordan vi taler sammen, hvordan vi kan løse konflikter eller ift. nye måder at se på borgerne på. Der har jeg fået rigtigt mange værktøjer. Mit professionelle og faglige niveau er ble...
Vis alt
Søren
”En af de rigtigt gode ting ved uddannelsen er, at der er et stort teoriapparat, men hver gang der har været et stykke teori, så bliver det omsat til praksis af vores undervisere. Det er meget givtigt, at jeg med det samme kan gå hjem og omsætte det teori vi har fået til mit praktiske arbejde. Der er nogle ting, der allerede nu sidder på rygrade...
Vis alt
Nikoline Frydendal
Sputniks systemiske efteruddannelse har givet mig og min kollega en helt ny og mere professionel tilgang til vores arbejde, som vi bruger hver dag. Vi har fået et nyt blik på vores pædagogiske praksis og nye metoder, som gør en synlig forskel for vores elever. Nikoline Frydendal, Lærer, Kvisten - Gentofte Kommunes Ungdomsskole
Trine Westh
Man har muligheden for virkelig at udvikle sig selv i forhold til sin praksis. Jeg er blevet meget mere sikker i, hvad positionering og mentalisering er, og jeg har fået et meget mere præcist sprog for min praksis.
Bo Bundgaard
Jeg tager særligt positionering som metode med videre fra uddannelsen, da det er vigtigt for mig at være bevidst om, hvilken rolle jeg påtager mig over for de unge. Jeg vil anbefale uddannelsen for at få et mere fælles, fagligt sprog og fælles forståelser.
Martin
Det teoretiske niveau om torsdagen har været SÅ fint balanceret, og fredagene har været bundet godt sammen med teorien. Kamilla Kobæk er nærværende, nysgerrig og tillidsskabende, og det har skabet et rart og nysgerrigt rum.
Malene
Det er en rigtigt god og grundlæggende uddannelse, som har rustet mig til at stå stærkere som fagperson. Jeg har bevæget mig over til at blive mere professionel, og så håber jeg at kunne lokke nogle kolleger til at tage uddannelsen.