ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1

ZBC
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
2,3 dage
Heltid/deltid
Startdatoer
Roskilde
27-03-2023 08:00 
294,40 DKK
Slagelse
11-04-2023 08:00 
294,40 DKK

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1

Repetition - grunduddannelse + klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods), inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Dit udbytte

 • Du får repeteret hvordan du bedst transporterer farligt gods.
 • Du får opfrisket de vigtigste pointer fra dit ADR-bevis.

Deltageren kan efter gennemført uddannelsen, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 7.

Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Indhold

Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:

 • De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
 • Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
 • Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
 • Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
 • Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte
 • Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
 • Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
 • Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
 • Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
 • Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
 • Håndtering og stuvning af kolli.
 • Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
 • Bevidsthed om sikring.
 • Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.
 • Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.

Målgruppe

Personer, der transporterer farligt gods i emballager, inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Pris

AMU-pris: DKK 294,40

Uden for målgruppe: DKK 2.409,14

Om udbyderen

ZBC har over 6.000 årselever, cirka 1.000 ansatte og adresser i Slagelse, Ringsted, Køge, Roskilde, København, Kalundborg, Holbæk, Næstved og Vordingborg. Vi har Danmarks bredeste udbud af erhvervsuddannelser samt HHX, HTX og 10. klasse. Dertil kommer et stort udvalg af...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

ZBC

Selandia Park 6
4100 Ringsted


Få information

Udfyld formularen for mere information om ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.