Vis finduddannelse.dk som: Mobile

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

ZBC
AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
5,4 dage
Startdatoer
Slagelse
24-10-2022  
691 DKK
14-11-2022  
691 DKK
22-05-2023  
691 DKK
13-11-2023  
691 DKK

Kursusbeskrivelse

ADR Grund- og Specialiseringskursus

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

Grund- og specialiseringsuddannelse tank og klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at transportere farligt gods
  • Du tilegner dig et ADR-bevis
  • Du kan efter endt kursus transportere gods i emballager og tanke, inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7
  • Du får en uddannelse og en eksamen, der gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer

Beskrivelse

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
• De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
• Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
• Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
• Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
• Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
• Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
• Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
• Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
• Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
• Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
• Håndtering og stuvning af kolli.
• Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
• Bevidsthed om sikring.
• Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
• Særlige krav til køretøjer.
• Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
• Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).
• Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.
• Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.

Fagnummer:  47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

Målgruppe

Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Pris

AMU-målgruppe: DKK 691,20

Ikke AMU-målgruppe, fremmøde: DKK 5.346,23

Der er hold med tillægspris på dette kursus.

Om udbyderen

ZBC har over 6.000 årselever, cirka 1.000 ansatte og adresser i Slagelse, Ringsted, Køge, Roskilde, København, Kalundborg, Holbæk, Næstved og Vordingborg. Vi har Danmarks bredeste udbud af erhvervsuddannelser samt HHX, HTX og 10. klasse. Dertil kommer et stort udvalg af...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

ZBC

Selandia Park 6
4100 Ringsted


Få information

Udfyld formularen for mere information om ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.